Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2023 року

Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів

А46222 658.2

Н 56

Нестер, А. А. Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів [Текст] : навч. посіб. / А. А. Нестер, А. Л.Ганзюк. - Хмельницький : ХНУ, 2023. - 212 с.

У навчальному посібнику розглянуто небезпечні та шкідливі фактори, що діють в сучасному виробництві та прилади, які можуть контролювати ці параметри. Приведені схеми, устрій приладів для виявлення пожеж, їх гасіння, евакуації людей. Наведені питання для самоперевірки, а також список рекомендованої літератури.


Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін

А46221 339.13

І-66

Інноваційні технології маркетингу і менеджменту в умовах трансформаційних змін [Текст]: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2023 р., м. Хмельницький) / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облспоживспілка ; ред. С. В. Ковальчук. - Хмельницький : Федоченко С. О., 2023. - 210 с.

Розглянуто застосування маркетингових технологій в економіці та бізнесі на фоні трансформаційних процесів, породжених пандемією COVID-19.

Проаналізовані напрями інноваційного маркетингу у різних сферах; практику торгівлі та товарознавчої діяльності; запровадження цифрових технологій; посилення екологізації суспільства. Для фахівців з маркетингу, інноваційного менеджменту, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.


Система управління персоналом підприємств

А46225 331.1 : 631.1

Ч-60

Чикуркова, А. Д. Система управління персоналом підприємств : передумови формування, сучасні тенденції розвитку і перспективи [Текст] : монографія / А. Д. Чикуркова, І. А. Ясінецька, Д. Г. Фурман. - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2023. - 320 с.

Монографія висвітлює теоретико-методичні та прикладні аспекти формування й розвитку системи управління персоналом підприємств. Розкрито трактування поняття «управління персоналом підприемств»; узагальнено класифікацію принципів, методів та форм управління персоналом підприємств; розроблено науково методичний підхід до комплексного оцінювання системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств з позицій виокремлення економічної та рефлексивної компонент. В аналітичній частині дослідження досліджено передумови і фактори впливу на формування трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств.


Науково-організаційна діяльність дослідника

Б51916 001.89

К 63

Комар, Т. В. Науково-організаційна діяльність дослідника [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Комар, О. М. Василенко. - Хмельницький : ХНУ, 2023. - 118 с.

В умовах глобалізації у сфері науки та освіти, а також інтеграції нашої країни до європейського співтовариства одним з пріоритетних завдань вищої освіти постає підвищення якості та конкурентоспроможності надання освітніх послуг. Важливим чинником поєднання і забезпечення успішної взаємодії «освіта-наука-трудова діяльність» є наукова робота здобувачів різних рівнів вищої освіти.


Ринок продукції тваринництва і продовольча безпека

А46223 338.43(477)

З-38

Заходим, М. В. Ринок продукції тваринництва і продовольча безпека [Текст] : монографія / М. В. Заходим ; Кам`янець-Подільський : ЗВО "ПДУ". - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2023. - 375 с.

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти організаційно-економічних засад функціонування ринку продукції тваринництва в системі продовольчої безпеки. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку продукції тваринництва. Проведено діагностику продовольчої безпеки за економічною, соціальною та економічною складовими. Здійснено кількісну оцінку інтегрального значення за допомогою методу групування регіонів за рівнем продовольчої безпеки за продуктами тваринного походження.


Математичне та комп`ютерне моделювання

Б38861-23 (2022) 519.7

М34

Математичне та комп`ютерне моделювання [Текст] : зб.наук. пр. / відп. ред. О. М. Хіміч, заст. ред. А. Ф. Верлань, відп. секр. В. А. Федорчук; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009 - .

Вип. 23 : Серія: Технічні науки. - 2022. - 136 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності. Збірник включений до бази даних наукових журналів Норвегії. Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.


Теплові насоси та їх застосування

Б51915 621.577

Т 34

Теплові насоси та їх застосування [Текст] : навч. посіб. / О. П. Піддубняк, Р. Жилла, О. С. Поліщук. - Хмельницький : ХНУ, 2023. - 146 с.

Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів представляє собою одну із актуальних проблем. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання нових енергозберігаючих технологій, основаних на використанні нетрадиційних джерел енергії. Теплопостачання і холодопостачання за допомогою теплових насосів відноситься до області екологічно чистих енергозберігаючих технологій і отримує все більше розповсюдження в світі. Ця технологія за висновком цілого ряду авторитетних міжнародних організацій, поряд з іншими енергозберігаючими технологіями.


Управління інноваційними проектами

Б48083 65.050.9(4УКР)2

Г12

Гавловська, Н. І. Управління інноваційними проектами [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. - Хмельницький : ХНУ, 2016. - 248 с.

У посібнику узагальнено світовий і вітчизняний досвід управління інноваційними проектами, визначено особливості фінансування інноваційних проектів. Наведено основні підходи до оцінювання ефективності інноваційних проектів та організації конкурсних торгів. Розкрито специфіку експертизи інноваційних проектів. Актуалізації і перевірці знань сприятимуть представлені в посібнику запитання і тести. Для студентів вищих навчальних закладів, керівників та фахівців підприємств.


Гігантська техніка

В6425 62

Г46

Гігантська техніка [Текст] : ілюстр. Атлас / уклад. М. Томаша. - Харків : Фактор, 2013. - 64 с. : фот. колор.

Ти хотів би знати більше про гігантські, унікальні для свого типу транспортні засоби? Як вони працюють, з яких частин складаються, чим відрізняються від інших? У цій книжці, що дає описи унікальної техніки, військових і цивільних транспортних засобів, ти знайдеш відповіді на всі ці питання. А також зможеш роздивитися ці приголомшливі машини у всіх подробицях на великих яскравих ілюстраціях. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com