Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2023 року

Сільськогосподарська ентомологія

Б51826 44.6(4УКР)

С36

Сільськогосподарська ентомологія [Текст] : підручник / М. Б. Рубан, Я. М. Гадзало, І. М. Бобось та ін. ; за ред. М. Б. Рубана ; М-во освіти і науки України, Нац. ун- т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фенікс, 2011. - 622 с.

У підручнику стисло описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології в Україні, дано характеристику методі управління агроценозами на сучасному етапі і на перспективу. Висвітлено головні морфологічні ознаки, біологію та шкідливість шкідників сільськогосподарських культур, поширених у межах України, а також заходи захисту їх як від окремих видів, так і від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.


Інтегральні динамічні моделі електричних кіл

А46036 004.94

І-73

Інтегральні динамічні моделі електричних кіл [Текст] : монографія / А. Ф. Верлань, А. А. Верлань, К. М. Ключка та ін. ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2022. - 172 с.

Розглянуто методи математичного і комп`ютерного моделювання динамічних процесів в електронних колах із застосуванням інтегральних рівнянь та операторів. Наводяться обчислювальні алгоритми та приклади розв`язування модельних та прикладних задач.

Для науковців, науково-педагогічних працівників та інженерів, які займаються моделюванням електричних кіл, а також аспірантів та студентів відповідних технічних спеціальностей.


Рекрутинг персоналу

Б51851 331.108(477)

К 82

Криворучко, Сергій Васильович. Рекрутинг персоналу. Від азів до професійності [Текст] : монографія / С. В. Криворучко. - Київ ; Торонто : Гнозіс, 2023. - 692 с.

У книзі детально визначено та проаналізовано практично всі основні компоненти рекрутингу персоналу, починаючи з основ пошуку та добору (підбору) спеціалістів і закінчуючи особливостями діяльності зовнішніх та внутрішніх рекрутерів. Особливо детально в книзі проаналізовано концептуальні поняття, визначення, аспекти та технологічні складові рекрутингу фахівців, зокрема: види, способи й методики пошуку та підбору працівників, основні критерії результативності та рентабельності, часові фази та загальні фінансово-економічні аспекти рекрутингу персоналу; основні технологічні складові пошуку персоналу; основні технологічні складові відбору персоналу; основні технологічні складові прийняття персоналу на роботу в компанію роботодавця; основні організаційні аспекти діяльності зовнішніх рекрутерів (рекрутингових агенцій) та окремі особливості організаційних аспектів діяльності внутрішніх рекрутингових підрозділів компаній — замовників персоналу. Для керівників державних і комерційних установ та компаній, менеджерів із персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів — усіх, хто цікавиться питаннями рекрутингу персоналу.


Одна весна в Чорнобилі

В6416 621.311.25

Л48

Лепаж, Емманюель. Одна весна в Чорнобилі [Текст] : . / Е. Лепаж ; пер. з фр. О. Макарової ; худож. Е. Лепаж. - Київ : Видавництво, 2020. - 168 с. : іл. - (Передано Французьким інститутом в Україні).

26 квітня 1986 року, Чорнобиль: ядро реактора атомної електростанції починає плавитися. Це найбільша ядерна катастрофа ХХ століття. Хмара, навантажена радіонуклідами, пролітає тисячі миль у будь-який бік, забруднюючи природу, міста, і людей, які й не здогадувалися небезпеку і не могли себе захистити. Емманюелю Лепажу було 19 років, коли він, недовірливо, дивився і слухав ці новини по телебаченню. 22 роки потому, квітень 2008 року: Лепаж їде до Чорнобилю, щоб розповісти, як текстом, так й ілюстраціями, про життя вцілілих людей та їх нащадків, які живуть на забрудненій радіацією землі. Хоча тема Чорнобилю багато висвітлена в репортажних та історичних виданнях, охудожненої та графічної літератури на цю тему майже не існує. Саме тому цей роман не тільки важливий для українців, а й здатен привернути достатньо уваги через свою якість та осібність. Вперше роман був виданий в 2012 році і звідтоді перекладений на кілька мов, зокрема англійську.


Тріада Водної рамкової директиви

В6417 627(477)

Д49

Дітріх, Мартін. Тріада Водної рамкової директиви: самодинаміка- її ініціювання, контроль, зупинка- і впровадження цих процесів за допомогою інженерно-біологічних методів [Текст] : . / М. Дітріх, О. Гриб. - Кишинів : Eco-Tiras, 2023. - 96 с. : фото + 1 бр., аналіт. записка: "Значення інженерної біології для імплементації Водної рамкової директиви та Дорожньої карти ренатуралізації річок.

Цей посібник (настанова) підготовлено в рамках проекту «Розвиток потужностей для управління водними ресурсами на місцевому рівні в окремих регіонах України», який фінансується Програмою консультативної допомоги з охорони довкілля у Центральній та Східній Європі Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини під контролем Федерального відомства з охорони довкілля Німеччини.


Інформаційні технології

А46026 004.5

Д56

Добровіцька, Олена Олександрівна. Інформаційні технології [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. О. Добровіцька ; Хмельниц. ін- т соц. технологій ун- ту "Україна". - Київ : Талком, 2018. - 152 с. : табл.

Практично усі сфери людської життєдіяльності охоплює комп`ютерна техніка, оволодіння якою не потребує великих зусиль та посередників. Тому одним із способів вирішення цієї проблеми є адаптування людей з вадами зору до роботи зі звичайними персональними комп`ютером.

Практично будь-який персональний комп`ютер можна налаштувати так, що на ньому зможе працювати слабозора людина. Матеріал посібника побудовано таким чином, що студент знайомиться з теоретичною частиною, далі вивчає клавіатуру і набирає текст трьома мовами. У другому розділі студентові пропонується робота лише з клавішами. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com