Закрити
фото
logo

 
free wifi Безкоштовний
Wi-Fi доступ
в бібліотеці
Фото тижня Фото тижня
Визначення бібліотек - переможців обласного конкурсу з національно-патріотичного виховання громадян.
Сучасні бібліотеки Хмельниччини
нові надходження
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library@ounb.km.ua
 
Пошук
X

Правила

користування Хмельницькою обласною універсальною
науковою бібліотекою


 1. Загальні положення

  1. Правила користування Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою (далі ОУНБ) розроблені відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (зі змінами і доповненнями), Статуту бібліотеки, її цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.
  2. Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад, краєзнавчий депозитарій регіону, має упорядкований універсальний книжковий фонд і надає його у тимчасове користування та повноту інформації про його склад фізичним та юридичним особам.
  3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.
 2. Права користувачів

  1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Миколи Островського, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
  2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
  3. Користувачі бібліотеки мають право:
   • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (в т.ч. і електронний каталог);
   • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
   • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
   • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
   • одержувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів Інтернету та електронних баз даних (ЕБД) ;
   • одержувати інформацію з інших бібліотек через МБА;
   • брати участь у роботі читацьких конференцій та інших заходах, що їх проводить бібліотека та брати участь у роботі бібліотечних рад;
   • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.
  4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
  5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
   Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
  6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також цінні видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
  7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.
  8. Користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування;
  9. Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, визначених постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
  10. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.
  11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою. (Ст.20. Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу», Ст.8 Закону України «Про культуру»).
 3. Обов’язки користувачів

  Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у секторі статистичного обліку та контролю.
  1. Запис до бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі з оформленням електронного реєстраційного документу. Перереєстрація користувачів проводиться щорічно з пред’явленням паспорта.
  2. Для запису до бібліотеки та оформлення електронних реєстраційних документів громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, студенти пред’являють також студентський квиток, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати.
  3. Ознайомлюються з інформацією про мету збору та обробку його персональних даних, своїми правами у зв’язку з внесенням інформації про нього до електронної бази даних «Користувач» та стверджують свою згоду в реєстраційному журналі та квитку читача на обробку його персональних даних.
  4. Персональні дані, надані користувачем для оформлення електронного реєстраційного документу та занесення до електронної бази даних «Користувач», є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:– працівниками Бібліотеки – відповідно до їхніх службових обов’язків;– в історичних, статистичних чи наукових цілях – у знеособленому вигляді.
  5. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
   Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
  6. У разі втрати квитка читача користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка. (Згідно Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (зі змінами і доповненнями).
  7. Одноразовий квиток читача видається постійним користувачам. У випадку відсутності у них постійного квитка читача на момент відвідування Бібліотеки. Послуга з оформлення одноразового квитка читача здійснюється після перевірки інформації про користувача в електронній базі даних «Користувач» (БПД) і є безоплатною.
  8. Передача квитка читача іншій особі і користування чужим квитком не допускається.
  9. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов’язані здати в гардероб верхній одяг, портфелі, сумки та інші речі (вагою не більше 4 кг)або залишити їх в шафах для зберігання індивідуальних речей.
   Друковані видання, ноутбук, планшет, електронні книги, копіювально-розмножувальну техніку та інші технічні засоби, які не належать бібліотеці потрібно відмітити у контрольному листку на секторі статистичного обліку та контролю.
  10. При відвідуванні бібліотеки користувач пред’являє на секторі статистичного обліку та контролі квиток читача і одержує контрольний листок, який разом з квитком читача здається бібліотекарю при одержані літератури і повертається контролеру при виході з бібліотеки.
  11. Видача літератури здійснюється за листками вимоги.
  12. Користувачі, яким потрібно отримати літературу у двох відділах, одержують контрольний листок з відміткою, що квиток читача залишився у відділі, який першим видав йому літературу.
  13. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
  14. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
  15. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, або одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
  16. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
  17. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
  18. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні та на території бібліотеки категорично забороняється.
  19. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
  20. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
 4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

  Бібліотека зобов’язана:
  1. інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
  2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  3. дбати про культуру обслуговування користувачів;
  4. формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
  5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
  6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  7. удосконалювати бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні соціокультурних заходів;
  8. зберігати конфіденційність відомостей про користувачів відповідно до П. 3.3. цих Правил;
  9. створювати бібліотечні ради;
  10. звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

 

Сайт розробив: Гриняк Олександр
завідуючий відділом інформаційних технологій
Хмельницької ОУНБ
e-mail: cooler.green@gmail.com