Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Публікації працівників Хмельницької ОУНБ
у науково – краєзнавчих, довідкових виданнях
та висвітлення діяльності бібліотеки в
журнально - газетних публікаціях за 2021 рік


І. Видання, присвячені 120 – річчю з часу заснування Хмельницької ОУНБ

1.1. Довідкові видання (матеріал розміщено в алфавітному порядку назв видань):

Бібліотека - наша доля : довідник / Департамент інформ. діяльності, культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ; упоряд. О. О. Баворовська ; ред. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 124 с. : фото.

http://ounb.km.ua/vidanya/2021/2021_10_06_1.pdf

Постаті бібліотечної плеяди. Директори бібліотек Хмельницької області : довідник / Департамент інформ. діяльності, культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ; уклад. Н. М. Синиця та ін. ; редкол. К. А. Чабан та ін. ; відп. за вип. Н. М. Синиця. - Хмельницький : Заколодний М. І., 2021. - 196 с. : фото.

http://ounb.km.ua/vidanya/2021/2021_10_08_4.pdf

1.2. Матеріали науково-практичної конференції:

Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення : зб. доп. і повідомлень науково - практ. конф., м. Хмельницький, 29 верес. 2021 р. / Департамент інформ. діяльності, культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький: [б.в.], 2021. – 336 с.: 24 с. фотоіл.

Баворовська О. О. Кваліфіковані кадри – запорука ефективної діяльності бібліотеки // Там само.– С. 18 – 23. - Бібліогр. в кінці ст.

Босюк Г. А. Творче партнерство як фактор успіху роботи відділу виробничої літератури // Там само. – С. 61 – 73.

Гуменюк А. М. Науково – дослідна робота наукової бібліотеки як один з головних чинників формування інформаційно – розвиненого суспільства // Там само. – С. 55 – 61. - Бібліогр. в кінці ст.

Лавренчук І. О. Бібліотечний фонд : проблеми формування та збереження на сучасному етапі (з досвіду роботи Хмельницької ОУНБ) // Там само. – С. 40 – 45. - Бібліогр. в кінці ст.

Маковська В. В. Проєктна діяльність як креативний чинник трансформації наукової бібліотеки // Там само. – С. 24 – 29. - Бібліогр. в кінці ст.

Пасічник В. В. Підвищення кваліфікації працівників методичних служб публічних бібліотек області : роль Хмельницької ОУНБ // Там само.– С. 95 – 102. - Бібліогр. в кінці ст.

Семенюк Л. П. Соціальні мережі як культурно – просвітницький ресурс бібліотеки // Там само. – С. 80 – 84. - Бібліогр. в кінці ст.

Синиця Н. М. Форуми бібліотекарів Хмельниччини як засіб комунікації, представлення досягнень та нових ідей // Там само. – С. 30 – 40. - Бібліогр. в кінці ст.

Співак Г. Г. Автореферати дисертацій у фондах Хмельницької ОУНБ // Там само. – С. 48 – 55. - Бібліогр. в кінці ст.

Філіпенко З.В. Соціальна місія – правова освіта // Там само. – С. 73 – 79. - Бібліогр. в кінці ст.

Чабан К. А. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека : від історії до сьогодення // Там само. – С. 11 – 19. - Бібліогр. в кінці ст.

Шеін О. М. Електронні краєзнавчі ресурси як спосіб популяризації краєзнавчої інформації // Там само. – С. 46 – 48. - Бібліогр. в кінці ст.

Ярмолюк А. Г. Сучасний бібліографічний потенціал наукової бібліотеки // Там само. – С. 85 – 94. - Бібліогр. в кінці ст.

1.3. Довідково-інформаційне видання:

Хмельницька ОУНБ у двох століттях: документи і матеріали / Департамент інформ. діяльності, культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2021. – 124 с.

Баворовська О. О. Краєзнавство Хмельниччини на сторінках «Вікіпедії»: досвід Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки // Там само. – C. 98 – 104. - Бібліогр. в кінці ст.

Босюк Г. А. Діяльність та трансформація роботи клубу органічного землеробства «Успішний дачник – здорова громада» Хмельницької ОУНБ // Там само. – C. 113 – 121.

Маковська В. В. Хмельницький ЦЄІ – центр європейського життя Хмельниччини // Там само. – C. 104 – 113. - Бібліогр. в кінці ст.

Синиця Н. М. Відродження і становлення бібліотеки у повоєнний період та період формування нової бібліотечної політики у 1944 – 1966 рр. // Там само. – C. 46 – 97.

1.4. Наукове видання підготовлене спільно з обласною організацією Національної спілки краєзнавців України:

Хмельницькі краєзнавчі студії : науково - краєзн. зб. / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. сп. краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля та ін. - Хмельницький, : Стрихар А. М., 2021. - Вип. 32.

http://ftounb.ounb.km.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/526/1/Khmelnytski%20kraieznavchi%20studii.pdf

• Баворовська О.О. Фахівці Хмельницької ОУНБ - лауреати обласної премії імені Мелетія Смотрицького / О. О. Баворовська // Там само. - С. 14 - 21. - Бібліогр. в кінці ст.

• Блажевич Ю. І. Діяльність клуб «Краєзнавець» при обласній науковій бібліотеці : історичний вимір / Ю. І. Блажевич // Там само. - С. 46 - 65. - Бібліогр. в кінці ст.

• Борейко В. М. Краєзнавчий газетний фонд як джерело вивчення історії краю / В. М. Борейко // Там само. - С. 37 - 41. - Бібліогр. в кінці ст.

• Лабчук І. С. Краєзнавчий депозитарій як складова колекції рідкісних і цінних видань Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Історичні аспекти формування / І. С. Лабчук // Там само. - С. 41 - 46. - Бібліогр. в кінці ст.

• Роздобудько А. Г . Колишні працівники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки - учасники бойових дій Другої світової війни / А. Г. Роздобудько // Там само. - С. 22 - 31. - Бібліогр. в кінці ст.

• Синиця Н. М. Перший з'їзд бібліотекарів Хмельниччини з погляду сучасності / Н. М. Синиця // Там само. - С. 32 - 37. - Бібліогр. в кінці ст.

• Чабан К. А. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека: надбання й технології у третьому тисячолітті / К. А. Чабан // Там само. - С. 9 - 14. - Бібліогр. в кінці ст.

ІІ. Тематичні дослідження працівників бібліотеки у рекомендаційному бібліографічному довіднику «Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2022 рік» (матеріал розміщено в алфавітному порядку авторів статей)

Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2022 рік : реком. бібліогр. довід. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Шеін ; ред. В. В. Маковська ; відп. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 168 с. - Бібліогр. в кінці ст.

http://ounb.km.ua/vidanya/2021/2022_01_21_1_1.pdf

• Козак І. Микола Михайлович Табола : життя віддане хірургії : до 70 – річчя з дня народження / І. Козак // Там само. – С. 129 - 132. - Бібліогр. в кінці ст.

• Маковський А. Національна академія Державної прикордонної служби України : 30 років на варті кордонів Батьківщини : до 30 – річчя з часу заснування / А. Маковський, В. Маковська // Там само. – С. 146 - 149. - Бібліогр. в кінці ст.

• Синиця Н. Пам’ятник Тарасові Шевченку у Хмельницькому : до 30 – річчя з часу відкриття / Н. Синиця // Там само. – С. 150 - 153. - Бібліогр. в кінці ст.

ІІІ. Публікації працівників бібліотеки у науково-практичних, історико – краєзнавчих конференціях, наукових круглих столах (матеріал розміщено в алфавітному порядку авторів статей, публікації одного автора подано в алфавітній послідовності назв)

Синиця Н. М. Спецфонд Хмельницької обласної бібліотеки як прояв політичної цензури // Матеріали Всеукраїнської наукової історико – краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / Хмельниц. міс. рада; Упр. культури і туризму Хмельниц. міс. ради; Центр. бібл. система Хмельниц. міс. територ. громади; Хмельниц. обл. краєзн. музей; Хмельниц. обл. і міс. орг. Нац. спілки краєзн. України; Л. В. Баженов, С. М. Єсюнін, В. Р. Адамський. – Хмельницький, 2021. – С. 161 - 166. - Бібліогр. в кінці ст.

Синиця Н. Становлення обласної бібліотеки як центру бібліотечного краєзнавства / Н. Синиця, К. Чабан // Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень на Поділлі і Південно - Східній Волині: досвід, проблеми, перспективи (До 75- річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова) : матеріали наук. круглого столу 5 лют. 2021 р. / Ін-т історії України НАН України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол. С. А. Копилов (голова) та ін. - Кам'янець-Подільський, 2021. – С. 165 - 171. - Бібліогр. в кінці ст.

Чабан К. А. Хроніка подій на Хмельниччині за роки незалежності та відомі особистості у виданнях обласної бібліотеки / К. А. Чабан, Н. М. Синиця // Українська незалежність: 30 років поступу : Всеукр. науково-практ. конф. / Хмельниц. обл. держ. адмін.; Хмельниц. обл. рада; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України; Хмельниц. гуманітарно-пед. акад.; Хмельниц. ОУНБ; Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України . – Хмельницький, 2021. – [С. ?].

Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали науково – практ. конф. б-тек закладів вищ. освіти / Мін. освіти і науки України; Хмельниц. нац. ун - т; Хмельниц. нац. ун - т; Наук. б – ка Хмельниц. нац. ун –ту; ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький: [Наук. Б-ка ХНУ], 2021. – 118 с.

Маковська В. В. Нові форми діяльності Хмельницької ОУНБ у період пандемії // Там само. – С. 72 – 76. - Бібліогр. в кінці ст.

http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf

Синиця Н. М. Роль Хмельницького обласного відділення УБА у розвитку професійного спілкування // Там само. – С. 39 – 65.

IV. Журнально - газетні публікації

(матеріал розміщено в логічній послідовності: спочатку подано статті з журналів, далі – газетні публікації в прямій хронологічній послідовності)

Кот О. Хмельницька ОУНБ – центр культури, освіти, дозвілля // Педагогічний вісник Поділля. – 2021. - № 3 . – С. 36 – 37. - Бібліогр. в кінці ст.

https://drive.google.com/file/d/1JmtqZAhjY6toMggRoyUHYjxTOE8JXjSo/view

***

Яніцька Н. Коли мрія стає дійсністю: [про літ. вечір у Хмельниц. ОУНБ з нагоди 65 – річчя письменника – ювіляра В. Горбатюка] // Проскурів. – 2021. - 4 лют. – С. 6 : фото.

Слободянюк Т. «Що жив, любив і не набрався скверни…»: [про презентацію кн. «Справа Василя Стуса» у Хмельниц. ОУНБ] // Проскурів. – 2021. – 16 берез. – С. 8 : фото.

Косюк Г. Поетичний вернісаж із Миколою Коломійцем : [про онлайн -захід до ювілею письменника, організ. Хмельниц. ОУНБ і ЦБ Красилів. міськ. громади] // Красилівський вісник. – 2021. – 25 берез. – С. 8 : фото.

Міхалевський В. Довга і славна дорога (Ювілей Хмельницької «Просвіти») // Слово Просвіти. – 2021. – 20 – 26 трав. – С. 12 : фото.

Із змісту : про урочистості в Хмельницькій ОУНБ.

Лісова С. 300 комп’ютерів для громад [отримано від Хмельниц. ОУНБ]// Прибузька зоря. – 2021.- 27 трав. – С. 3: фото.

Кульпінська М. «Бережи довкілля – сортуй сміття» // Нове життя. – 2021. – 28 трав. – С. 6.

Про старт адвокаційного проекту «Бережи довкілля – сортуй сміття» кіноклубу медіа просвіти з прав людини Docuday UA «Право в об’єктиві» Хмельницької ОУНБ.

• Поліщук А. "Здобуття Україною незалежності стало могутнім стимулом відродження духовності й історичної пам'яті народу" : [про Пленум обл. орг. Нац. спілки краєзн. України у наук. б-ці] / А. Поліщук // Колос. - 2021. – 11 черв. - С. 5 : фото кольор.

Шкробот П. У серцях і книгах - пам’ять про війну : [про захід до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни у наук. б-ці] / П. Шкробот // Подільські вісті. - 2021. – 1 лип. - С. 4.

Кульпінська М. «Бережи довкілля – сортуй сміття» // Нове життя. – 2021. – 2 лип. – С. 4 : фото.

Про реалізацію адвокаційного проекту «Бережи довкілля – сортуй сміття» кіноклубу медіа просвіти з прав людини Docuday UA «Право в об’єктиві» Хмельницької ОУНБ.

Закордонець А. Бібліотека – нові можливості та економія грошей // Сільські новини. – 2021. – 30 лип. – С. 4 : фото кольор.

Відкриття цифрового ХАБу у бібліотеці с. Великий Олександрів за участю директора Хмельницької ОУНБ К. А. Чабан.

Жук М. Допоможемо у навчанні : [про реалізацію проєкту "Дія. Цифрова освіта" у б-теках Віньковеччини] / М. Жук // Сільські новини. - 2021. – 6 серп. - С. 2.

Кульпінська М. «Бібліотек@ - без бар’єрів»! // Нове життя. – 2021. – 6 серп. – С. 6 : фото.

Про реалізацію адвокаційного проекту «Бережи довкілля – сортуй сміття» кіноклубу медіа просвіти з прав людини Docuday UA «Право в об’єктиві» Хмельницької ОУНБ.

• У селі Двірець пройшли історико – краєзнавчі читання «Ізяславщина крізь плин віків» [за участю зав. від. зберігання та реставрації бібл. фонду В. Шелегеди] // Зоря Надгориння. – 2021. – 26 серп. – С. 5: фото.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com