Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Нові надходження обов`язкового примірника видань (місцевого) протягом червня 2020 року


159.9

П 78

Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А Онуфрієвої. Вип. 48 Кам’янець-Подільський, 2020. 340 с.

У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов і становлення особистості й психології навчання.



159.9

М 69

Михальська С.А.

Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя : монографія / С.А. Михальська. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2020. 360 с.

У монографії розкрито теоретико-експериментальні матеріали дослідження проблеми мовленнєвої поведінки дитини в різних ситуаціях невизначеності та виявлення психологічних чинників, що сприяють підвищенню смислової регуляції мовленнєвої поведінки дитини у взаємодії з дорослими та ровесниками.



378.4

С 42

Скиба М.Є.

Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.В. Красильникова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 186 с.

Посібник відповідає програмі дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів педагогічних спеціальностей магістерського рівня освіти і містить інформацію зі створення систем внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО України.



004.4

Л 63

Лисенко С. М.

Програмування робототехнічних систем на основі Lego Mindstorms EV3 : навч. посіб. / С. М. Лисенко, А. О.Нічепорук, К.Ю.Бобровнікова . – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 242 с.

Розглянуті питання основ алгоритмізації на базі конструктора Lego Mindstorms EV3. Подано принципи програмування лінійних, розгалужених та циклічних алгоритмів засобами Lego Mindstorms EV3.



349.3

І 66

Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз / за ред. канд. юрид. н. Ю. В. Циганюк – Хмельницький: ТОВ «Хмельницький центр нових технологій та інновацій», 2020. – 229 с.

Колективна монографія працівників Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру об’єднує найбільш вагомі результати в розробці технічного обладнання, пристроїв для проведення судових експертиз і криміналістичних досліджень та процесуальні аспекти призначення та проведення експертиз



338.4

С 76

Стадник В.В., Гризовська Л.О.

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 355 с.

Розглянуто функції, методи і технології менеджменту та маркетингу туризму. Сформовано пропозиції з розвитку форм спеціалізованого туризму. Наближенню знань до практичних потреб менеджменту сприятимуть завдання для обговорення і тести.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com