Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com
 
X

Пошук по сайту

Нові надходження


Із плину літ: публіцистика

821.161.2.09

Д 43

Дзюба І.М.

Із плину літ: публіцистика

/Іван Дзюба; упрор. Євген Пшеничничний. – Дрогобич: Коло, 2019. – 564с.

У книжці подано вибрані публіцистичні статті І. Дзюби, друковані у пресі, починаючи з 60-х років минулого століття. Вони присвячені проблемам розвитку української культури й захисту мови, національного самоусвідомлення українців, різних етапів державного і культурного будівництва. Ці статті не передруковувалися у виданнях праць І. Дзюби і залишилися розкиданими по газетах і журналах минулих десятиліть. Однак вони можуть і сьогодні бути цікавими для тих, хто хоче краще пізнати новітню історію України та ті ідейні та естетичні процеси, які відбувалися у житті нашого суспільства.Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – середина ХІХ ст.)

94(477)

Б 55

Бармак М., Луговий Б., Мацко Н.

Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – середина ХІХ ст.)

– Тернопіль: Астон, 2019. – 336с.

У досліджені розглянуто особливості російської військової окупації Правобережної України другої половини XVIII – ХІХ ст. Армія була використана російським самодержавством не лише як військова одиниця, а як дієвий механізм інтегрування значних територій до загальноросійської державної структури. Збройним силам відводилась домінуюча роль в залякуванні та придушенні опору місцевого населення, організації колоніального грабунку людських та матеріальних ресурсів, успішній реалізації владної стратегії, скерованої на повну інтеграцію українських земель до складу імперії Романових.Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять

94(477)

Г 61

Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам’ять

/ Збірник свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцистичних статей; Упорядник Марочко В.І.; за матеріалами О.М. Веселової, В.Я. Веселова; наукове ред., передмова, вступні статті: В.І. Марочко, А.І. Бондарчук. – Київ: видавець Мельник М.Ю., 2019. – 1176с.

Збірник матеріалів усної історії та краєзнавчої публіцистики є першим в Україні археографічно-меморіальним виданням, яке безпосередньо відтворює причини, обставини та соціально-демографічні наслідки повоєнного голоду 1946–1947 рр. в Україні. Структура збірника представлена археографічно-оглядовою передмовою, науково-аналітичними статтями про особливості голодоморів в українських селах та містах 1920–40-х рр., меморіально-біографічною розповіддю про подвижницьку діяльність О.М.Веселової, глибокими роздумами очевидця голодного лихоліття А.І.Бондарчука, колекцією спогадів і публіцистичними матеріалами, упорядкованими за адміністративно-територіальним принципом. Збірка є виразником національної пам’яті.Мить історії: 366 мініатюр про людей і події

94(100)

Ш 24

Шаповал Ю.І.

Мить історії: 366 мініатюр про людей і події

/ Юрій Шаповал. – Київ: Парлам. Вид-во, 2019. – 400 с.

Книга "Мить історії: 366 мініатюр про людей і події" відомого українського історика Юрія Шаповала є результатом його подвижницької науково-популяризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра – це філігранний есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений ­мудрим, часом іронічним, поглядом автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому – і в доборі матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому літературному стилі. Кожній мініатюрі відповідає один день календаря, що додає книжці додаткової внутрішньої динаміки та інтриги. Юрій Шаповал винайшов своєрідний, дотепний спосіб оживити історію, зробити її фактом нашого повсякдення, прив’язати до свого життєвого досвіду кожного слухача (а тепер і читача), надати їй особливої приватності. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.Мудрість передвічна. Афоризми Давніх українських мислителів XI - поч. XIX ст.

Б 50535821.161.2

М 89

Мудрість передвічна. Афоризми Давніх українських мислителів XI - поч. XIX ст.

/ упоряд. В. О. Шевчук. - Київ : КЛІО, 2019. - 440 с.

Афоризми є особливим, глибоко закоріненим у часі, літературним жанром, який втілює багатовіковий досвід пізнання світу та людини у стислій лаконічній формі. Пропонована книга — це унікальне, найповніше зібрання авторських афоризмів, що творились українськими мислителями упродовж XІ – поч. XIX століть. Це видання, по суті, є книгою духовно-інтелектуального буття українського народу за вісім століть. Зібрані під однією обкладинкою концентровані думки давніх українських любомудрів виразно свідчать про багатство та розмаїття культурної спадщини українського народу, глибокі джерела українського інтелектуалізму та його багатовікову залученість у загальноєвропейський контекст. Ці розмисли про світ та людину — її свободи, віру, ідентичність — відіграють важливу роль в усвідомленні українцями своїх духовних вартостей, історичної пам’яті та формуванні модерного співжиття зі світом.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com