Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2022 року

Актуальні питання юридичної науки

П1257-1(2021) 34(477)

А43

Актуальні питання юридичної науки та практики : зб. наук. пр. студентів та молодих вчених. Вип. 1 / МАУП ; гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : МАУП, 2021. – 150 с.

У збірнику наукових праць вміщено статті за матеріалами інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання юридичної науки та практики». Авторами статей розкрито такі питання: служба в органах місцевого самоврядування; правовий статус суб`єктів господарювання; інструменти примирення сторін в цивільному судочинстві; шляхи вдосконалення законодавства України та проблеми його адаптації до правової системи Євросоюзу; питання діяльності правоохоронних органів в Україні.


Жінка незламного духу

А45774 94(477)

Б 25

Бармак М. В. Жінка незламного духу. Іванна Блажкевич (1886 – 1977) : біографія / М. В. Бармак. – Тернопіль : Астон, 2021. – 400 с.

У виданні висвітлено громадсько-просвітницьку діяльність однієї з активних організаторок жіночого руху Галичини, провідної діячки українського кооперативного руху, педагога, дитячої письменниці, уродженки Тернопільщини Іванни Блажкевич. В основі дослідження епістолярна спадщина, а також інформація про родину, про відомих громадських та культурно-просвітницьких діячів краю.


«Слово і діло»

Б51629 94(477)

Б 72

Бовгиря А. М. «Слово і діло». Політичні злочини та політичний розшук в Гетьманщині XVIII ст. : дослідження / А. М. Бовгиря. – Київ : Кліо, 2021. – 256 с.

Що ми знаємо про світ уявлень пересічного українця XVIII ст.? Що відомо про сприйняття сучасних йому політичних подій, процесів, персоналій? Більшість відомих нині джерел не спроможні пролити світло на ці питання. Утім є тексти, за допомогою яких можна реконструювати унікальні прояви світогляду «маленької» людини тої епохи. Ідеться про документи установ політичного розшуку Московського царства і Російської імперії. На них було покладено функцію нагляду, переслідування і слідства щодо так званих політичних злочинів – будь-яких спроб інакомислення чи проявів опозиційності наявному ладу. Серед об`єктів таких «спецслужб» на початку XVIII ст. були «мазепинці», а також усі, хто нешанобливо висловлювався про монарших осіб, політику імперії, спрямовану на знищення Гетьманщини. Більшість висловлювань, автори яких зазнали репресій, є живим свідченням епохи, яскравим проявом національної ідентичності.


30 років незалежності України

Б51641-1 94(477)

Б 77

Бойко О. Д. 30 років незалежності України : в 2 т.; дослідження. Т. 1 : До 18 серпня 1991 року / О. Д. Бойко ; продюсер проєкту Д. Б. Яневський. – Харків: Фоліо, 2021 – 447 с. – (Великий науковий проєкт).

На початку 90-х років ХХ ст. сталася подія, що кардинально змінила хід світової історії – розпався Радянський Союз, а на політичній карті світу з`явилася низка нових самостійних держав, однією з яких і була Україна. Які події передували цьому розпаду, яку роль зіграли «перебудова», «гласність» та «демократизація», якими були перші кроки національного відродження, як ставала на ноги народна опозиція комуністичній владі та яким був шлях утвердження державного суверенітету, що став каталізатором розвалу СРСР? Розповідь зупиняється напередодні серпневого путчу 1991 року. Ця книга не тільки для істориків, політиків чи журналістів, вона адресована усім читачам, які бажають зрозуміти, як і чому виникла на політичній карті світу Незалежна українська держава, дізнатися, що реально відбувалось за лаштунками динамічних та драматичних подій 1985 – 1991 років.


30 років незалежності України

Б51641-2 94(477)

Б 77

Бойко О. Д. 30 років незалежності України : в 2 т.; дослідження. Т. 2 : Від 18 серпня 1991 р. до 31 грудня 1991 р. / О. Д. Бойко ; продюсер проєкту Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2021 – 446 с. : фот. – (Великий науковий проєкт).

Детальний та обґрунтований аналіз подій та процесів, що відбувалися в останні чотири місяці формального існування радянської імперії; ретельне вивчення механізму, специфіки та наслідків трансформаційних змін на фінішному етапі доби перебудови (серпень – грудень 1991 р.); з`ясування місця та ролі України у цих карколомних суспільних перетвореннях набувають напередодні 30-ї річниці проголошення незалежності особливої актуальності й неабиякої ваги та значення. Події в Ново-Огарьово – це справжній політичний детектив, підводні течії якого невідомі донині. Серпневий заколот, трансформація «комуністичного заповідника», феномен Біловезької Пущі і крах СРСР. Все це – в історичному дослідженні, яке буде цікавим не тільки спеціалістам, політикам чи журналістам, а й усім читачам, які бажають зрозуміти, як і чому виникла на політичній карті світу Незалежна українська держава, дізнатися, що реально відбувалось за лаштунками динамічних та драматичних подій 1985 – 1991 року.


Фастів козацький і гайдамацький

Б51632 94(477)

Б 90

Букет Є. Фастів козацький і гайдамацький : дослідження / Є. Букет. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 504 с. : фот.

Видання «Фастів козацький і гайдамацький» є першим узагальнюючим дослідженням з історії одного з найвідоміших центрів українського козацтва на Правобережній Україні – Фастова, з яким пов`язані часи Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр., діяльність полковника Семена Палія, гетьманів Самійла Самуся, Івана Мазепи і Пилипа Орлика, а також повстанців-гайдамаків під час Коліївщини 1768 - 1770 рр. У ньому висвітлюється також історія Фастівського полку і низки населених пунктів на його території (Чорногородка, Дідівщина, Дорогинка, Кожанка, Триліси та ін.). Книжка, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ століття, ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого важливого регіону України козацької доби.


Щит України

Б51634 351.822(477)

В 18

Варганов В. П. Операціїї «Щит України» : нарис / В. П. Варганов. – Київ : Ваш автограф, 2021. – 240 с.

Документальний нарис про історію розробки та виробництва купонів багаторазового використання і національної валюти. Основну частину нарису складають матеріали про забезпечення підрозділом спеціального призначення спецслужби України прихованої і безпечної доставки з країн Європи купоно-карбованців та інших цінних паперів, а з Канади та Італії – перших партій національної валюти, символу і гаранта незалежності України в 1991 – 1993 рр. Нарис призначений для широкого кола читачів, що цікавляться історією сучасної України. Він може бути корисний для співробітників спецслужб і правоохоронних органів, що беруть участь у заходах щодо забезпечення державної безпеки України, і використаний ними як навчально-методичний матеріал.


Відродження української національної символіки

А45766 342.228(477)

В 42

Відродження української національної символіки : зб. ст. / упоряд. А. Бережина. – Київ : ВД журн. «Пам`ятки України», 2021. – 560 с. : іл. – (Бібліотека жуpналу «Пам`ятки України»).

У цьому виданні представлено низку матеріалів і документів, присвячених історії української національної символіки та її відродженню у період боротьби за українську державність і після здобуття Незалежності. До другої частини збірника включено статті за тематичним принципом. Відкривають її дослідження традицій етнічної символіки, а завершують статті, в яких розвінчують провокаційні вигадки, активно поширювані в умовах російсько-української гібридної війни як засіб інформаційної агресії для розпалювання конфліктів серед українських громадян. Ілюстративний матеріал підібрано на основі історичних оригіналів. У додатку – репринтне відтворення відомої збірки знакових публікацій науково-популярного журналу «Пам`ятки України» 1989 – 1990 років «Національна символіка».


Новітні часи

А45768 94(477)

В 42

Визвольна боротьба. Новітні часи : зб. ст. / упоряд. Р. Гунда. – Львів : Меморіал, 2021. – 496 с.

Збірка статей відомих учених і громадських діячів розповідає про боротьбу за незалежність, становлення і розбудову Української держави (всі історичні періоди).


Збірник мовностилістичних порад лінгвістів

А4576 81`38

В 68

Волощак М. Й. Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів : довідкове видання / М. Й. Волощак. – Київ : Марія Волощак, 2019. – 240 с.

Марія Волощак має солідний досвід на ниві журналістики та редагування. Вона є авторкою і співавторкою низки праць із культури мови. Рецензований «Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів» є ще одним внеском у справу піднесення культури вислову в електронних та друкованих засобах масової інформації, в усних та письмових виступах науковців, митців, політиків, у публічному та приватному мовленні. Збірник містить слушні рекомендації щодо слововживання, лексики, фразеології, морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, фонетичної краси української мови. Авторка наводить уривки зі студій мовознавців, літературознавців, публіцистів та інших митців українського слова, присвячених темі культури мовлення. Рецензована праця є дуже актуальною з огляду на те, що дедалі більше людей прилучається до української мови, активізує її в своєму вжитку. Тому «Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів» слід опублікувати якомога більшим накладом та забезпечити ним видавництва, редакції газет і часописів, школи, бібліотеки. Ця публікація сприятиме виправленню численних помилок на всіх рівнях українського мовлення.


Гузар на кожен день

Б51624 271.4(477)

Г 93

Гузар на кожен день : поради / уклад. О. Климончук. – Харків : Фоліо, 2021. – 416 с. : іл.

До нього дослухалися всі – малі й дорослі, його поради шукали президенти і патріархи. Мудрі настанови та міркування Блаженнішого Любомира Гузара, його поради українцям увійшли до нашого унікального видання. Завдяки відеоматеріалам, доступним за QR-кодами, можна почути голос цієї доброї і мудрої людини. Видання ілюстроване.


Конон

Б51635 821.161.2

Г 95

Гургула І. Конон: дух стійкості : роман про Євгена Коновальця / І. Гургула. – Львів : Апріорі, 2021. – 376 с. – (Бібліотека нескорених).

Євген Коновалець – постать доволі відома та знана в українській історії. Він належить до тих чільників, хто звершував Українську революцію і був однією з головних фігур національних визвольних змагань 1917 – 1920 років. Згодом, аби продовжити незавершену справу з виборювання незалежності Української держави, Євген Коновалець створює та очолює Українську Військову Організацію і Організацію Українських Націоналістів – найбільш вдалі політичні і військово-мілітарні проєкти чи не за всю історію України. За винятком кількох наукових монографій, про Євгена Коновальця не існує жодного художнього твору. Автор пропонованого вашій увазі роману зумисне зображає Євгена Коновальця як політичного борця, патріота і талановитого військового стратега. Така «однобічність» зумовлена відсутністю в архівах матеріалів про інші чесноти героя книги. Зрештою, а чи були вони? Роман змушує задуматись над багатьма парадоксами нашої історії, яку, як відомо, неможливо читати без брому.


Україна понад усе!

Б51633 821.161.2

Д 81

Дужак О. Україна понад усе! Що було б, якби... ? : дитяча / О. Дужак ; худож. Ю. Ганик. – Київ : Моя книжкова полиця, 2021. – 132 с. : іл.

Богдан під час літніх канікул знаходить козацький скарб – чарівну булаву Богдана Хмельницького. І та відкриває йому портал до паралельної реальності – сучасної України, але вкрай заможної. Потрапляючи в альтернативний Київ, хлопець бачить навколо найдорожчі машини, багатих та усміхнених людей. З цікавості, чому все так змінилося, він іде до історичного музею. Тамтешній Хранитель знань відправляє його в минуле, а саме туди, де все пішло не так.


Феномен художнього тексту

Б51644 811.161.2

Є97

Єщенко Т. А. Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти : монографія / Т. А. Єщенко. – Київ : Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2021. – 470 с.

У монографії вперше здійснено системний аналіз текстових категорій у комунікативному, семантичному та прагматичному аспектах. Окреслено сучасний стан наукового розв`язання проблеми комунікативної природи тексту й запропоновано новий підхід до інтерпретування текстових категорій. Обґрунтовано комунікативність як ієрархічно найвищий рівень репрезентації текстових інваріантних ознак тексту, які пов`язані з відображальною здатністю людського мислення, базовими координатами когнітивної, мовленнєво-мисленнєвої діяльності й комунікативного акту – Людина, Простір, Час й експліковані текстовими категоріями антропоцентричності, діалогічності, часу і простору, інформативності й модальності. Схарактеризовано діалогічний синтез інтертекстуальності та інформативності із семіотичним універсумом української культури, указано на їхній зв`язок із національними націєцентричними кодами. Доведено, що етнічна мовна картина світу, мислення авторів українськомовних текстів опосередковано сформовано під впливом прецедентних словесних цілих. Визначено концептуальність як чинник етнічної ідентифікації, культурної зумовленості емотивності мовленнєвого витвору, способів експлікації національного світобачення адресанта через текстову підкатегорію аксіологічності. Для фахівців у галузі філології, викладачів вишів, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-словесників.


Категорії художнього тексту

А45776 811.161.2

Є97

Єщенко Т. А. Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика : спец. 10.02.01 – укр мова. автореф. дис. на здобуття наук. ст. доктора філол. наук / Т. А. Єщенко. – Київ : [б. в.], 2021. – 40 с.

У авторефераті порушено одну з важливих проблем сучасної лінгвістики – комплексний аналіз ТК у комунікативній, семантичній і прагматичній проєкціях, а в річищі комунікативного підходу поглиблює типологію ТК і підкатегорій, експлікує систему відношень із їхніми корелятами, увиразнює наявність протилежних концепцій та підходів до сутності тексту, текстотипів, їхніх основних категорій, семантичних, прагматичних, комунікативних типологій.


Збірник професійно-педагогічних профілів

А45713 377.36(477)

З-48

Збірник професійно-педагогічних профілів педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти : збірник / М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр проф.- тех. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. ; за заг. ред. Л. Шевчук. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 152 с.

У збірнику розкрито теоретико-методологічні підходи до розроблення професійно-педагогічних профілів педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, представлено нормативно-правову базу, що регулює професійну діяльність педагогів системи професійної (професійно-технічної) освіти. Збірник уміщує професійно-педагогічні профілі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, що ґрунтується на компетентісній основі відповідно до трудових функцій (завдань та обов`язків) конкретних педагогічних посад. Професійно-педагогічні профілі педагогічних працівників ЗП(ТП)О розроблені творчою групою працівників Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Пропоновані профілі можуть бути використані у системі підвищення кваліфікації при розробленні діагностичних анкет для виявлення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та їхніх освітніх потреб, а також як інструмент ідентифікації потенційних точок професійного зростання при проєктуванні педагогами ЗП(ПТ)О індивідуальних траєкторій професійного розвитку.


Науковець у Білому домі

Б51631 821.111(73)

К 11

Кістяківський Дж. Б. Науковець у Білому домі : особ. щоденник спец. помічника президента Д. Ейзенхауера з науки і техніки / Дж. Б. Кістяківський. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 528 с.

Видатний українець, відомий американський вчений, гарвардський професор киянин Джордж (Георгій) Кістяківський увійшов в історію ХХ століття як талановитий фізичний хімік та активний член команди, що займалася проектом «Мангеттен» – створенням атомної бомби у США. Наукові таланти та особиста харизма Дж. Кістяківського підняли його на небачену на той час для українців висоту – він став спеціальним помічником президента США Дуайта Ейзенхауера з питань науки і техніки. У своєму щоденнику, який в Україні публікується вперше, вчений розповідає про час, проведений у Білому домі, про свою участь у формуванні державної науково-технічної та військової політики США, про тодішнє змагання двох протилежних соціально-економічних систем – США та СРСР. Як учасник низки міждержавних самітів пан Кістяківський мав змогу зблизька спостерігати за найвідомішими світовими лідерами та політичними діячами тієї доби, а з деякими навіть і спілкуватись. За допомогою свого щоденника він дає читачеві змогу зазирнути за лаштунки міжнародної політики, ближче познайомитися з Д. Ейзенхауером, М. Хрущовим та іншими політиками, зрозуміти логіку й мотиви ухвалених американським керівництвом важливих державних рішень.


Валер`ян Підмогильний

А45749 821.161.2.09

К61

Коломієць Р. Г. Валер`ян Підмогильний : біографія / Р. Г. Коломієць. – Харків : ЛА «Час читати», 2021. – 123 с. – (Державна програма – 2020) (Знамениті українці).

Валер`ян Підмогильний (1901 – 1937) – письменник, перекладач, літературознавець, мовознавець, організатор літературно-мистецького процесу. У своїй творчості спирався на психоаналітичні дослідження Зиґмунда Фройда, сприяв входженню української літератури до європейського культурного простору. Його пророчий дар дозволив випередити шукання французьких письменників-екзистенціалістів Жана-Поля Сартра й Альбера Камю. Тоталітарним режимом Підмогильному було відпущено лише 13 років на здійснення всіх новаторських починань. Як і більшість митців українського мистецького Відродження, був звинувачений в активній контрреволюційній діяльності й страчений на Соловках у зловісному 1937-му.


Євген Плужник

А45748 821.161.2.09

К61

Коломієць Р. Г. Євген Плужник : біографія / Р. Г. Коломієць. – Харків : ЛА «Час читати», 2021. – 124 с. – (Державна програма – 2020) (Знамениті українці).

Український бібліотекознавець, книгознавець, літературознавець Юрій Меженко сказав про нього: «Такого поета ми в житті будем довго чекати і дай нам Бог, щоб ми дочекалися». Євген Плужник (1898 – 1936) був знаковою фігурою післяреволюційної української інтелігенції. Поет, драматург і перекладач, він перебував поза політикою у своїх віршах і належав до тих унікальних особистостей, яким дано бачити цілий світ, не виходячи з кімнати. Він не кидав антирадянських гасел, не вступав у політичну полеміку і ніколи не помишляв бути комуністом. Відторгнення дійсності, що заперечувала вічні цінності, – людське життя і любов, – разом із закликами чинити спротив сліпій жорстокості, зробило його героєм українського розстріляного Відродження і жертвою сталінського терору.


Олег Ольжич

А45750 821.161.2.09

К61

Коломієць Р. Г. Олег Ольжич : біографія / Р. Г. Коломієць. – Харків : ЛА «Час читати», 2021. – 125 с. – (Знамениті українці).

Олег Ольжич (1907 – 1943) – велична постать в українському громадсько-політичному житті, в українській поезії, в українській науці. Видатний археолог із європейським ім`ям, він володів дев`ятьма мовами, а його дослідження не втратили сенсу і понині. Видатний поет – він сказав нове слово в українській літературі. Видатний діяч Організації українських націоналістів – він був дійовою особою в побудові української держави в умовах нацистської окупації території України. 1943 року Олег Ольжич загинув у концтаборі Заксенхаузен.


Українські землі під польською владою

А45755 94(477)

К 62

Коляда I. А. Українські землі під польською владою. 1919 – 1939 роки : дослідження / І. А. Коляда, С. М. Борчук, Є. В. Лизень. – Харків : Орбіта, 2021. – 125 с.

З 1919 р. українські землі склали майже третину всієї площі Польщі. Національні меншини, в тому числі 5,6 млн українців, також становили приблизно третину з 27 млн населення країни. Україна та українці стали для Польщі новим джерелом сировини і дешевої робочої сили, що й зумовило загострення зовнішніх і внутрішніх протиріч. Книга докладно описує політику польського уряду – суцільна полонізація, позбавлення прав на свою мову та культуру, стримування розвитку економіки – і відчайдушну боротьбу кращих синів України за збереження самобутності нації.


Україна в Першій світовій війні

А45756 94(477)

К 62

Коляда I. А. Україна в Першій світовій війні : дослідження / І. А. Коляда, В. І. Милько. – Харків : Орбіта, 2021. – 125 с.

Найдраматичнішими стали події Великої війни та її наслідки для українського народу, розділеного на східноєвропейському театрі воєнних дій кордонами ворогуючих імперій. Українські землі – один із основних воєнних теартів на сході Європи – зазнали значних руйнувань. Майже до самого кінця війни лінія фронту проходила черех українську територію; ключове геополітичне розташування, а також значні природні та людські ресурси спричинили запеклу боротьбу за них Німеччини та Австро-Угорщини, з одного боку, і Російської імперії – з другого. У книзі представлено детальний перелік подій глобального конфлікту, який точився на території України, аналіз глибинних причин, ролі й наслідків для нашої країни.


Віктор Домонтович

А45751 001(477)

К 62

Коляда I. А. Віктор Домонтович : біографія / І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2021. – 128 с.

Віктор Домонтович (справжнє ім`я Віктор Платонович Петров (1894 – 1969)) – український письменник, філософ, соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик і культуролог; доктор історичних та філологічних наук. Віктор Платонович Петров (Домонтович) – науковець, який своїм доробком утвердив концепцію походження українського народу, літератор, який своїми творами викривав злочини більшовицько-сталінського режиму проти української інтелігенції, української культури, українського народу. Його вклад у порятунок від фізичного і повного знищення гітлерівцями цілого народу – караїмів – досі не оцінений повною мірою. Разом із Валер`яном Підмогильним Домонтович започаткував жанр українського інтелектуального роману, а також жанр романізованої біографії.


Українці і поляки

Б51639 94(477+438)

К 78

Кралюк П. М. Українці і поляки: 1000 років (не)порозуміння : дослідження / П. М. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2021. – 318 с. : фот.

Як народи-сусіди, українці й поляки знали часи миру та часи війни, мирного співжиття, співпраці, але й чимало конфліктів та непорозумінь. Кожна сторона має «свою правду». Саме ці непорозуміння (часто міфологізовані й демонізовані, а то й спеціально «підігріті» третьою стороною) призвели до формування у свідомості цих народів негативних образів один одного. І хоча за останні роки цей негативізм зменшився, він все ж не зник і часто дає знати про себе знати. В одній книзі охопити всі аспекти українсько-польських стосунків протягом тисячоліття неможливо. Автор намагався звертати увагу на найбільш важливі, з його точки зору, моменти в цих відносинах, намагаючись збалансовано говорити як про порозуміння, так і про непорозуміння


Криміналістика

А45718 343.98

К82

Криміналістика : навч. підруч. / Н. Є. Маковецька, Т. А. Француз-Яковець, А. С. Колодіна [та ін.]. – Київ : Крок, 2021. – 512 с. : фото.

У підручнику узагальнено проблеми криміналістики на сучасних етапах, здійснено спробу розкриття перспективних напрямів розвитку криміналістики, як дієвих і ефективних методів і засобів практики протидії злочинності. Висвітлено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки, тактики і методики. Підручник може бути корисним для здобувачів освіти у рамках спеціальності «Право», практичних працівників правоохоронних структур, приватних детективів, суддів, адвокатів і інших спеціалістів у галузі юриспруденції, а також аспірантів, докторантів, наукових працівників, викладачів і усіх хто цікавиться криміналістикою.


Чорнобильська хроніка

Б51513-2 621.039

К92

Купрієнко О. Чорнобильська хроніка. Люди : біографії. Кн. 2 / О. Купрієнко. – Харків : Фоліо, 2021. – 206 с. : фото.

Це книжка-присвята героям, які 35 років тому віддали своє життя та здоров`я задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: атомники, пожежники, інженери, оператори. Вони розповідають «по-рентгенівськи», безкомпромісно чесно. Згадують про власне становлення, про життя у місті Прип`ять до аварії; говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Кожна сторінка книжки варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих – пам`ятати.


Пси, які приручають людей

Б51638 821.161.2

М 17

Максименко О. Пси, які приручають людей : посібник / О. Максименко. – Київ : Портал, 2021. – 128 с.

Бути підлітками непросто. А бути підлітками в прифронтовому містечку на українському Сході року 2014-го… дуже-дуже непросто, але й цікаво! До одвічних викликів дружби і закоханості, ревнощів і внутрішніх страхів, самовираження і шкільних проблем додаються нові. Прийняти однокласника-переселенця, опанувати домедичну допомогу, пересидіти обстріл у підвалі, побачити смерть, урятувати життя. Відстоювати свою історію і свої цінності.


Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні

А45725 908(477)

М 18

Маленков Р. О. Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні : путівник / Р. Маленков. – Київ : Комора, 2021. – 240 с. : фот. кольор.

Історія України бурхлива і насичена, а природа – справді унікальна, тож не дивно, що тут є багато привабливих і цікавих туристичних об`єктів. Але які з них варто побачити насамперед? За низкою чітких критеріїв ЮНЕСКО визначила 7 головних природних та культурних об`єктів України та включила їх у список Світової спадщини. Крім того, існує ще й список кандидатів на включення до списку Світової спадщини, який називають Попереднім списком ЮНЕСКО, в Україні таких об`єктів ще 17. Путівник Романа Маленкова, мандрівника і засновника краєзнавчого сайту «Україна Інкогніта», розповість про них усіх.


Пишаюсь, що я – Українець

А45758-2 821.161.2

М 29

Мартинюк С. Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки рідним гніздам не зраджують : біографія(автобіографія). Кн. 2 / С. Мартинюк. – Київ : Арт Ек, 2021. – 407 с.

Сергій Мартинюк веде свій родовід з Балтського краю, що на Одещині. Як він сам говорить – я народився в сонячній і вогнистій Землі. Це друга книга, яку видає Видавничий дім «АртЕк». Сергій Мартинюк, відомий український письменник, представляє своє нове літературно-історичне видання «Пишаюсь, що я Українець, або Лелеки рідним гніздам не зраджують». У автора оригінальний хід думок, особливе, мабуть, тільки йому притаманне, мислення з поєднанням фактів далекого і недавнього минулого із сьогоденням, простий і зрозумілий виклад. Читаєш книгу – і дивуєшся простоті й глибині думок, вмінню заглянути у майбутнє. Вражає могутня віра в велике майбутнє України. Сергій Мартинюк не може (і не хоче) бути просто письменником. У нього постійний симбіоз літератора з істориком, літератора з публіцистом, літератора з лінгвістом. Саме тому кожну главу він закінчує історичними, політичними чи лінгвістичними розвідками – називаючи їх постскриптумами і заключними штрихами до глави. І це додає щирого й особливого шарму книзі. Книга вчить, як із малоросів переродитися в Українців. Знаєте, чому? Бо малоросів і хохлів дурити легко, але з українцями, які знають свій родовід – це неможливо.


Мірило верховенства права

Б51620 342.3(477)

М63

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України = Rule of law Checklist at National Level: case of Ukraint : дослідження / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; за заг. ред. М. Козюбри ; авт. кол. В. Венгер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 152 с. – укр. та англ. мовами.

Публікація, підготовлена групою науковців під керівництвом професора М. І. Козюбри, є комплексним деталізованим інструментом практичного оцінювання стану верховенства права (правовладдя) як у нормотворчій, так і нормозастосовчій діяльності. Цей інструмент спирається на ухвалений Венеційською комісією на її 106-му пленарному засіданні документ «Rule of Law Checklist» (Мірило правовладдя), який є розвитком позиції Венеційської Комісії, вираженій в Доповіді про верховенство права, ухваленій Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні. В обох названих документах закріплюється ключова ідея, що, незважаючи на відмінності правових культур та національних юридичних систем, правовладдя передбачає наявність системи чітких приписів права, що гарантують кожному право на гідне, рівне та справедливе ставлення, а також право на оскарження до незалежного суду відповідно до справедливих процедур. Водночас «Мірило національного рівня» включає кілька головних складників верховенства права (правовладдя) та їх елементів, що є особливо актуальними саме для українських умов, як-то: законність, юридична визначеність, рівність перед законом і рівноправність (недискримінація), домірність (пропорційність), запобігання зловживанню повноваженнями (обмеження дискреційних повноважень), доступ до правосуддя.


Організація фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей

А45726 796.011.3

М74

Мозолев О. М. Організація фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей : навч.-метод. посіб. / О. М. Мозолев ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2022. – 99 с. : табл., фото. – Бібліогр.: С. 94– 98.

У навчально-методичному посібнику визначаються правові, теоретичні та практичні засади організації процесу навчання з фізичного виховання майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей. На прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії розкрито зміст на умови проведення тестування студентів, визначено умови отримання оцінки фізичної підготовленості у відповідності до віку та статі слухачів. Особливе значення надано організації процесу навчання студентів у період дії карантинних обмежень COVID-19, а також проведенні занять зі студентами віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. Посібник містить теоретичний матеріал, методичні рекомендації, перелік теоретичних і практичних тестів, список рекомендованої літератури. Розраховано для вивчення навчальних дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання», «Технологія вивчення галузі «Фізична культура і здоров`я»», «Фізична культура з методикою викладання». Навчально-методичний посібник призначений для викладачів та студенті.


Історія УПА

А45754 94(477)

О-91

Офіцинський Р. А. Історія УПА : дослідження / Р. А. Офіцинський. – Харків : Орбіта, 2021. – 126 с. : іл.

Ця книжка про армію, що серед подібних в Європі найдовше чинила опір тоталітарним державам на найбільших просторах. УПА символічно вела відлік від 14 жовтня 1942 року, організовано діяла до арешту головного командира Василя Кука в травні 1954 року, окремі бійці воювали до квітня 1960 року, а поодинокі переховувалися до здобуття Україною незалежності. Повстанська пісня «Зродились ми великої години» стала маршем нової української армії, котра від 2014 року воює проти російського агресора. Для доброзичливих читачів – шанувальників минулого України.


Нам і далі загрожує вічність

821.09(477.83)

П 12

Павлишин А. С. Нам і далі загрожує вічність : дослідження / А. С. Павлишин ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та культ. східноєвроп. єврейства. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. – 352 с. – (Постаті культури).

Під обкладинкою цієї книжки читачі й читачки, зацікавлені культурним багатоманіттям України, знайдуть півтори дюжини біографічних есеїв, розвідок і публікацій документальних матеріалів, присвячених знаковим постатям культурного й суспільного життя Львова та Галичини в ХХ столітті. Це добірка текстів, які поставали уже в новому тисячолітті та є спробою повернення доброї пам`яті про непересічні, яскраві особистості, котрі не з власної волі й цілком незаслужено «випали» з колективної свідомості модерної української нації.


Цвітіння чудової квітки

А45723 323.1(477)

П 56

Пономарьов В. Цвітіння чудової квітки: Ольгерд Бочковський і відродження націй : біографія / В. Пономарьов ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманіт. дослідж., Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. – 184 с. – (Постаті культури).

У книзі зібрані нариси інтелектуальної біографії українського соціолога, філософа та публіциста Ольґерда Іполита Бочковського (1885 – 1939). Проаналізовано започатковану ним науку про творення націй – націологію, – та його трифазну концепцію пробудження поневолених народів: культурне відродження, господарське піднесення, здобуття незалежності. Окремо розглянуто публіцистичну творчість Бочковського, його викладацьку та громадську діяльність, а також відгомін його ідей в європейській гуманітарній науці.


Правдива історія України-Русі

Б51628 94(477)

С 30

Семенюк С. Правдива історія України-Русі : дослідження / С. Семенюк ; ред. М. Николишин. – Львів : Література та мистецтво, 2021. – 312 с.

З книги «Правдива історія України-Русі» діти дізнаються про усі найважливіші сторінки історії нашого народу, а не тільки про минуле Київської Русі, яке було спотворене за часів панування Катерини ІІ і особливо в умовах путінської Росії. Адже арабські вчені і мандрівники в Х ст. твердили, що існує не тільки Київська Русь, а три Русі (Київська, Поморська (Славія) і Дунайська (Артанія – Хорутанія)). Іншими словами, ми знаємо лише третину справжньої історії нашого народу, а 2/3 в силу певних історичних обставин, про які буде йти мова нижче, були надійно приховані від русинів-українців російськими і німецькими істориками.


Стратегічна панорама

П1225- 1-2(2021) 327(477)

С83

Стратегічна панорама : наук. журнал. № 1-2`2021 / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; гол. ред. О. В. Литвиненко. – Київ : НІСД, 2021. – 128 с.

Науковий журнал Національного інституту стратегічних досліджень публікуються результати наукових досліджень з проблемних питань забезпечення національної безпеки держави, міжнародних відносин, а також рецензії на монографії, оглядові матеріали та роздуми науковців. Журнал призначений для вітчизняних і зарубіжних наукових працівників, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ.


Судовий процес Валентина Мороза

Б51626-4-5 316.6(477)

С 89

Судовий процес Валентина Мороза : розсекречені матеріали : архів. матеріали. – Брустурів : Дискурсус, 2021. – 704 с. : портр., фот.

У книзі вперше опубліковано раніше засекречені матеріали з колишнього архіву КДБ УРСР, які стосуються кримінальної справи проти Валентина Мороза (1936 – 2019) – одного з лідерів українського дисидентства, яскравого історика й публіциста, справжнього символу національного руху 1970-х років. У центрі уваги видання – судовий процес над В. Морозом 1970 р. у місті Івано-Франківську. Ця розправа над дисидентом була однією з найбільш важливих подій, пов`язаних з українським національним рухом 1950 – 1980-х років на Прикарпатті. Вона одержала всеукраїнський і міжнародний розголос, сприяла приверненню уваги світової громадськості до проблеми підневільного становища України у складі Радянського Союзу. Результатами процесу були безпрецедентна мобілізація як учасників українського дисидентського руху, так і української діаспори в усіх країнах світу, проведення масштабних кампаній на захист репресованого історика.


Творці державного престижу

Б51630 94(477)

Т 28

Творці державного престижу : дослідження / авт.-упоряд. М. Главацький. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 568 с. : портр.

Перечитуючи деякі сторінки історії України, часом може здаватися, що багато подій перегукується із сьогоденням. Та це й не дивно – історія, як відомо, рухається по спіралі. І якщо ми, українці, вважаємо себе мудрим народом, то маємо враховувати досвід своїх героїчних предків, учитися на їхніх помилках і намагатися запобігати новим. Книга «Творці державного престижу» присвячена величним історичним постатям, з якими насамперед асоціюється становлення державності та незалежності України. Для широкого кола читачів.


Теорія та практика формування особистості

А45715 159.9

Т33

Теорія та практика формування особистості як суб`єкта самотворення і самозбереження : монографія / Хмельниц. нац. ун-т, каф. психології та педагогіки ; авт. кол. З. Антонова [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. – 460 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Колективна монографія присвячена актуальним питанням сучасної психології. У розділах книги висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні дослідження проблеми формування особистості як суб`єкта самотворення і сомозбереження. Подано авторські технології психологічного супроводу, консультування, реабілітації особистості. Особлива увага приділяється значенню сім`ї як сфери життєдіяльності особистості та формуванню суб`єкта самотворення. Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних з нею дисциплін, студентам, аспірантам, слухачам, освітянам.


За всіх скажу, за все переболію ...

А45760 821.161.2

Т 46

Тичина П. Г. За всіх скажу, за все переболію ... : вибр. поезія, проза / П. Г. Тичина ; упоряд. С. Гальченко. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 763 с.

До книги увійшли поетичні шедеври, які принесли П. Тичині визнання як геніальній особистості у міжнародному масштабі. Повністю друкуються за оригіналами рукописів та першодруків перші збірки «Панахидні співи», «Сонячні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав», «Вітер з України» та вибрані твори з інших збірок. Друга частина книги – ранні оповідання «Спокуса», «Богословіє», «На ріках вавілонських», написані в 1913 р., а також унікальний щоденник-повість «Подорож з капелою К. Г. Стеценка», написаний під час подорожі по Правобережній Україні у вересні-листопаді 1920 р. з мандрівною капелою, в якій поет виконував роль літописця. До книжки додано дослідження Андрія Ніковського, щоденникові записи тичинознавця Станіслава Тельнюка, дослідження Сергія Гальченка та його широкі наукові коментарі до творів П. Тичини. Книгу присвячено 130-річчю від дня народження Павла Григоровича Тичини.


Пам`ять боротьби

А45767 94(477)

У 45

Україна. Пам`ять боротьби : зб. ст. / упоряд. Р. Гунда. – Львів : Меморіал, 2021. – 560 с. : іл.

Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, аби повернутися, нагадати про себе: іменем, світлинами, книгами, музеями, меморіалами…Збірка об`єднує матеріали й кольорові ілюстрації у розділах «Українська церква», «Збройна боротьба», «Культурний фронт» і «Старожитності». Серед авторів – Ліна Костенко, Андрій Курков, екзерх Вселенського Патріархату архієпископ Тельмісський Іов (Геча), Оксана Пахльовська, Тарас Чухліб, Лідія Орел. Яскраві Ілюстрації Ганни Бездоганної, Максим Рітуса, Анни Сенік, Юрія Косіна, Валентина Кондратюк й Андрія Бережини.


Історія. UA

А45762 94(477)

Ф 17

Файзулін, Я. М. Історія. UA: постаті, факти, версії. : зб. нарисів / Я. Т. Файзулін. – Київ : Комора, 2021. – 560 с.

«Історія.UA: постаті, факти, версії» Ярослава Файзуліна – це збірник нарисів про знакових персон та важливі події ХХ століття. Усі разом вони створюють захопливий калейдоскоп цього, здавалося б, найближчого до нас, та водночас найменш знаного часу, що все ще ховається під шаром радянських міфів. Частина героїв цієї книги, як-от Симон Петлюра, Олена Теліга, Степан Бандера чи Роман Шухевич, відомі ще зі шкільних підручників, натомість іншим, таким як Юрій Тютюнник, Михайло Омелянович-Павленко, Юрій Горліс-Горський, Василь Липківський, Олекса Тихий, ще належить посісти своє місце у національній пам`яті українців.


Бандера. Шухевич

Б51625 94(477)

Я 60

Яневський Д. Б. Бандера. Шухевич : дослідження / Д. Б. Яневський. – Харків : Бібколектор, 2021. – 510 с.

Яку Українську Самостійну Соборну Державу хотіли бачити, про яку мріяли і за яку гинули в незліченній до сьогодні кількості ті, хто називали себе «українськими націоналістами»? Якою бачили її Провід ОУН і прихильники Степана Бандери? Чи можна було створити її в умовах нацистської та радянської окупацій?

Конфлікт навколо персони Степана Бандери роздмухується зацікавленими політичними та окремими представниками псевдонаукових кіл у сучасних Україні, Росії та Польщі, зводиться до примітивного: «за» чи «проти»? І за будь-якого з двох варіантів людина, яка відповідає, автоматично потрапляє в табір навіть не опонентів – кровних ворогів.

Ця книга про людей, які загинули. Написати і зрозуміти їхню історію – означає написати та зрозуміти історію і нашої країни, і її народу, зрозуміти історію тисяч українських родин, історію землі, просоченої людською кров`ю.


10 розмов про історію України

Б51640 94(477)

Я 60

Яневський Д. Б. 10 розмов про історію України : есеї / Д. Б. Яневський, О. В. Красовицький. – Харків : Бібколектор, 2021. – 349 с.

Наше видання присвячене одному з найбільш актуальних питань сучасної України – висвітленню Історії нашої держави. В різні періоди окремі території нашої країни були складовою частиною різних держав, що не могло не відобразитися на її етнічному складі та культурі. Треба пам`ятати, що Україна – багатонаціональна країна, і такою була завжди. Саме це зробило нашу культуру надзвичайно багатою, бо її складовими частинами стали культурні надбання різних народів. Зберегти цю культуру, її традиції – одне з найважливіших наших завдань. І тільки сьогодні в Україні на тлі цієї етнічної строкатості почалося формування справжньої політичної нації. Якою вона буде? Як допомогти цьому процесу? Над цими питаннями і розмірковують автори нашої книжки 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com