Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулистопад 2023 року

Шкільне краєзнавство

УДК 74.2

П80

Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Кондор, 2011. – 338 с.

Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу «Шкільне краєзнавство» для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх грунтовну теоретичну й практичну підготовку до майбутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної учнівської краєзнавчої діяльності.

Розрахований на викладачів, студентів у першу чергу педагогічних, а також гуманітарних вищих навчальних закладів, учителів, учнів, керівників позашкільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами історії і методики шкільного краєзнавства.


Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України

УДК 016:908(477.43)

І-90

Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа): біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; уклад.: І. М. Конет, Л. В. Баженов, В. С. Прокопчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 204 с. : фото.

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних праць, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності учасників наукової школи «Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України», яка функціонує в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 1995 року.

У роботі над покажчиком використано каталоги і картотеки наукової бібліотеки університету, списки опублікованих праць викладачів кафедр історичного факультету та учасників школи.

Для спеціалістів, які працюють у галузі історичного краєзнавства й історичної регіоналістики, докторантів, аспірантів, магістрантів, краєзнавців та студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Пригоди офіцерів у цивільному

УДК 84(4УКР-4ХМЕ)6

С48

Слотюк В. І. Пригоди офіцерів у цивільному – 2: (документальні детективи і трошки гумору). – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 102 с.

Книга може додати снаги і натхнення, практичного досвіду виходу із тупикових ситуацій студентам юридичних факультетів, молодим працівникам правоохоронних структур. Водночас, оскільки автор вибрав найдинамічніші моменти з роботи спецслужби Хмельниччини, книга зацікавить своїми історіями і широкий читацький загал.


Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля

УДК 94(477.43/.44)

О-66

ОрловськийЛ. О. Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля (1861–1914 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець- Подільський : [б. в.], 2019. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У роботі на основі комплексу архівних та опублікованих джерел досліджено життя єврейського населення Поділля впродовж 1861–1914 рр. Висвітлено участь євреїв Поділля в торгівлі, промисловому і ремісничому виробництві, оренді землі та їх роль у формуванні ринкових відносин в економіці регіону. У дисертації визначено, що головними чинниками самовираження євреїв Поділля залишалися етнічна освіта, культура, мова, релігія та традиції


Справа його життя

УДК 908(477.42)

Б16

Баженов Л. В. Справа його життя: М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М., 2002. – Вип. 2. – 40 с. : фото.

Черговий нарис із серії «Вчені Житомирщини» присвячений висвітленню основних віх життя і наукової діяльності відомого сучасного українського вченого і громадського діяча, кандидата географічних наук, доцента, завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, президента Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, голови обласних організацій Українського географічного товариства та Всеукраїнської екологічної ліги, члена Національної спілки журналістів України Миколи Юхимовича Костриці. Видання розраховане на широке коло читачів.


Хижаки наших лісів

УДК 599.74(477.43)

С65

Сорочан Ю. К. Хижаки наших лісів. – [б. м.] : [б. в.], 2021. – 8 с. : фото.

Видання знайомить читача з найпоширенішими представниками хижих ссавців фауни Хмельниччини.


Людомор на Поділлі

УДК 94(477.43/.44)

Ш95

Шульга І. Людомор на Поділлі: до 60-річчя голодомору. – Київ : Респ. асоціація українознавців, 1993. – 235 с.

У пропонованій книзі досліджується трагічна сторінка історії Поділля 20-30-х років і голодомору 1933-го та 1947-го. Аналізуючи бачене через призму джерел, автор намагається говорити про причини і наслідки голодомору хоч і гірку, але тільки правду. Видання розраховане на широке коло читачів.


Народний Рух України на теренах Хмельниччини

УДК 329.71(477.43)

С48

Слободянюк П. Я. Народний Рух України на теренах Хмельниччини / П. Я. Слободянюк, І. П. Клюс ; Народний Рух України ; Хмельниц. крайова орг. НРУ ; Хмельниц. обл. орг. краєзнавців України. – Житомир : Бук-Друк, 2021. – 332 с.

Характеризуються актуальні питання діяльності та висвітлюються ідейні позиції членів Хмельницької обласної організації Народного Руху України в боротьбі за національну незалежність України. Аналізуються національно-державницькі програмні засади Народного Руху України в складних соціально-історичних умовах українського націє-державотворення. Розглядаються проблеми внутріпартійного організаційно-політичного розбрату та причини усунення Руху від влади. Розраховане на широку громадськість.


Миньковецька Держава

УДК 94(477-89Под)

М62

Миньковецька Держава / БФ «Відродження Миньковецької держави». – [б. м.] : [б. в.], [2003]. – 16 с. : фото.

Книга присвячена історії Миньковецької держави та дивовижній постаті графа Мархоцького. Наповнена цікавими подіями і фактами стане цікавою вчителям історії, учням, студентам та усім тим, хто цікавиться минулим рідного краю, а отже, історією великої Батьківщини – нашої незалежної України. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com