Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2023 року

Археологія України за роки Незалежності

УДК 902(477–89Под)

А87

Археологія України за роки Незалежності / Ін-т археології НАН України ; відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2022. – 448 с.

Увазі читача пропонуємо видання про здобутки української археологічної науки часів Незалежності нашої держави. Книга складається з кількох основних частин, що відповідають окремим хронологічним періодам, до яких увійшли майже 50 нарисів.


На шляху реалізму. Історія України

УДК 83.3(4ПОЛ)

Б16

Баженова С.Е. На шляху реалізму. Історія України в творчості представників "української школи" в польській літературі 40-90-х років XIX століття / С. Е. Баженова ; Ін-т історії України НАН України; Кам`янець-Поділ. держ. ун-т; Центр досліджень історії Поділля. – Кам`янець-Подільський: [б. в.], 2006. – 260 с.

У книзі викладено біографії та характеризується діяльність польських письменників Ю. Крпащевського, М. Крабовського, А. Марцинківського, Г. Жевуського, Ю. Ролле та інших, акцентовано увагу на їх внесок в суспільне-політичне життя Правобережної України.


Одержимі

УДК 83.3(4УКР)1

В42

Відоменко О. А. Одержимі: роман - есе / О. А. Відоменко. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2012. – 188 с.

У книзі розповідається про родинні зв`язки українського письменника Миколи Гоголя, його учнів і вчителів з багатьма видатними постатями, що мали великий вплив на формування характеру, життєвої позиції та величі особистості письменника.


Вісник Нетішинського краєзнавчого музею

УДК 908(477.43)

В53

Вісник Нетішинського краєзнавчого музею до 20- річчя відкриття експозиції Нетішинського міського краєзнавчого музею (2001- 2021) / Нетішин. міськрада, Нетішин. міськ. краєзн. музей ; за ред.: О. Кононюк, Т. Вихованця. - Житомир : Бук- Друк, 2021. - Вип. 7. - 188 с.

Цей збірник про формування колекцій, які розпочались зі збору книжково-документального фонду. До нього ввійшли документи, фотографії, книги, періодика, листування.


Незламна нація героїв

УДК 821.161.2(477.43)

В54

Вітвіцька Н. В. Незламна нація героїв: іст. повість про боротьбу укр. народу за волю та незалежність / Н. В. Вітвіцька. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - Кн. 17. - 202 с.

Ця книга про буремні події, які відбулися в Україні у 2013 - 2023 рр.


Задихане скло

УДК 821.161.2(477.43)

Г67

Горбатюк А. В. Задихане скло: поезії / А. В. Горбатюк. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. – 46 с.

Дебютна збірка поета – продовження традиції української духовності і слова, християнської моралі і любові.


Життя вічне

УДК 821.161.2(477.43)

Д21

Даценко Ю. Життя вічне: роман / Ю. Даценко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. – 400 с.

1921 рік. Проскурівський лікар Яків Ровнєр за примхою долі перебирається до невеликого села Сутківці. Утім, таємниці й загадки знаходять його навіть тут, адже незабаром до села прибуває столичний комісар, якого дуже цікавлять руїни місцевого замку. Подейкують, що під ними існує таємний підземний хід. Комісар влаштовує масштабні розкопки. І все недарма: під руїнами справді щось є. Але звідки про це було відомо комісарові? Яків не може повірити у звичайний збіг. Усе це якось стосується колишнього власника села Тадеуша Грабянки, про якого кажуть, начебто, він володів скарбом. Яків Ровнєр починає власне розслідування. І що глибше він копатиме в древню історію роду Грабянок, то небезпечнішою виявиться правда. Адже там, посеред кісток та таємниць, оповитих павутинням, заховано не просто скарб, а могутню силу, здатну змінити хід світової історії...


Директори Державного архіву Хмельницької області

УДК 930.25(477.43)

Д47

Директори Державного архіву Хмельницької області (1937 - 2022 рр.): біогр. довід. / Держ. архів Хмельниц. обл. ; упоряд.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник та ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2022. - 32 с.

У виданні вміщено біографічні довідки про директорів Державного архіву Хмельницької області, які працювали та працюють в період з 1937 по 2022 роки. Видання розраховане на істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, школярів, усіх, хто цікавиться історією архівної справи.


Корисна ксьонжка для Настуні та її майбутніх дітей

УДК 929Соколовські

З-38

Захар`єв В. А. (із Ватралів). Корисна ксьонжка для Настуні та її майбутніх дітей / В. А. Захар`єв. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2023. - 30 с.

У пропонованій читачеві книжці вміщено інформацію про Людмилу Гнатюк та її родину.


Історичне краєзнавство і культура

УДК 63.3(4УКР– 4ХМЕ)

І–90

Історичне краєзнавство і культура. : VIII Всеукр. наук. конф. (наук. доп. та повідомл.). Ч. 1 / Ін-т історії НАН України, Всеукр. спілка краєзнавців ; редкол.: П. Т. Тронько, Л. А. Гречина та ін. – Київ ; Харків : Рідний край, 1997. – 432 с.

У збірнику опубліковані дослідження українських вчених, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, культосвітніх працівників, архівістів, краєзнавців-аматорів.


Регіт чорного ворона

УДК 821.161.2(477.43)

К61

Коломієць М.І. Регіт чорного ворона: вірші / М. І. Коломієць. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2022. – 32 с.

У збірці знаходимо відголоси російсько-української війни, яка триває вже дев`ятий рік. Автор за допомогою метафоричних засобів змальовує свої відчуття, які наповнюють його у цей тривожний час.


Спокуса лялькою, або невідворотність долі

УЛК 85.338(4УКР-4ХМЕ)г

К61

Коломієць Р. Г. Спокуса лялькою, або невідворотність долі / Р. Г. Коломієць. - Хмельницький : Мельник А. А., 2010. - 288 с.

Книга присвячена одному з найцікавіших на українському театральному терені колективів – Хмельницькому академічному театрі ляльок «Дивень». Написана відомим театрознавцем, режисером, письменником, перекладачем, членом-кореспондентом Національної Академії мистецтв України, професором, заслуженим діячем мистецтв України Ростиславом Коломійцем. Вона захоплює, в оригінальній літературній формі розповідає про етапи створення, розвитку і розквіту театру, пов`язані з творчістю талановитих лялькарів Сергія Євремова, Леоніда Попова та Сергія Брижаня.


Краєзнавець Хмельниччини

УДК 908(477.43)

К78

Краєзнавець Хмельниччини науково - краєзн. зб. Вип. 14 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. НСКУ ; гол. редкол. Ю. В. Телячий ; відп. ред.: В. С. Прокопчук, В. Р. Адамський та ін. - Хмельницький : ХОО НСКУ, 2022. - 224 с.

Збірник містить офіційні матеріали про діяльність Хмельницької обласної організації НСКУ за 2021 – 2022 рр., хроніку про розвиток краєзнавчого руху на Хмельниччині, інформацію про роботу місцевих осередків НСКУ, наукові дослідження з історії, археології та постатей краю, рецензій, огляди, бібліографію новітніх науково – краєзнавчих видань, цікаві факти, привітання з ювілеєм відомих поділлєзнавців тощо.


Маєток

УДК 63.3(4УКР-4ХМЕ)

М13

Маєток: науково- краєзн. зб. Держ. історико - культ. заповідника "Самчики". Вип. 5. Маєтки України XVIII- XIX ст.: матеріали міжнар. науково - практ. конф., 24- 26 верес. 2015 р. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Держ. Історико - культ. заповідник "Самчики" ; під ред.: Б. О. Пажимського, С. М. Єсюніна ; О. М. Пажимського та ін. - Самчики : 2015. - 752 с.

У збірник увійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Маєтки України XVIII – XIX ст.», котра відбулася 24-26 вересня 2015 року в маєтку «Самчики» Державного історико-культурного заповідника «Самчики».


Музично-освітнє життя Поділля

УДК 78(477.43)

Н20

Найда Ю. М. Музично-освітнє життя Поділля: історіографія і сучасність: зб. вибр. наук. ст. / Ю. М. Найда, В. Ю. Найда ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманітарно -пед. акад. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - 490 с.

Видання призначено для студентів, магістрантів та викладачів закладів вищої освіти, культури і мистецтв. Автори сподіваються, що збірка вибраних наукових статей стане корисною також краєзнавцям, історикам, культурологам та іншим дослідникам проблем розвитку українського національного музичного-освітнього життя Поділля від зародження до сучасного стану.


Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету

УДК 94 477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. - Кам`янець – Подільський: Кам’янець – Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2022. - Т. 5. - 284 с.

Збірник наукових праць підготовлений до 60 – річчя від дня народження професора Олександра Федькова та містить у собі дослідження українських, у тому числі подільських учених.


Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету

УДК 94 477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. - Кам`янець – Подільський: Кам’янець – Поділ. нац. ун - т ім. І. Огієнка, 2022. - Т. 36. - 252 с.

Збірник наукових праць містить у собі дослідження українських, у тому числі подільських учених з питань історії, історіографії та джерелознавства


Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету

УДК 94 477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. - Кам`янець – Подільський: Кам`янець – Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2022. - Т. 37. - 228 с..

Збірник наукових праць підготовлений до 75 – річчя від дня народження професора Валерія Степанкова та містить у собі дослідження з питань історії, історіографії та джерелознавства.


Національний гимн Ще не вмерла Україна...

УДК 821.161.2(477.43)

Н53

Непереможні/ Т. Пилипчук, В Спірякіна, Р. В. Палаш та ін. - Харків : Мачулин, 2023. - 132 с.

Збірка віршів і прози чотирьох авторів з Дунаєвеччини для підтримки бойового духу українських захисників і тих, хто цього потребує у військовий час.

До книги увійшли твори Тетяни Пилипчук, Віри Спірякіної, Руслана Палаша і Тетяни Муц.


Завдячую тобі

УДК 821.161.2(477.43)

П32

Пилипчук Т. Завдячую тобі / Т. Пилипчук. - Харків : Мачулин, 2022. - 300 с.

Це збірка поетичних творів про кохання. Поетеса спонукає своїх читачів нічого не боятись, відганяти сумніви: пірнати у вид почуттів і насолоджуватись моментом, безмежно довіряючи коханій людині.


Проблеми і перспективи нумізматики Античної та Римської доби

УДК 902.2(477– 89Под)

П78

Проблеми і перспективи нумізматики Античної та Римської доби на теренах Південно-Східної Європи : тези доп. Міжнар. фахового семінару, присвяч. пам`яті В. О. Анохіна, Меджибіж, 26 верес. 2019 р. / Держ. історико - культ. заповідник «Межибіж»; Центральноукр. нац. техн. ун-т ; редкол.: А. Бойко-Гагарін, Г. С. Бондаренко та ін. – Житомир: Євенок О. О., 2021. – 76 с. : фото.

До збірки включено тези доповідей учасників Міжнародного фахового семінару, присвяченого пам`яті В.О. Анохіна. Тези, що увійшли до випуску, можуть бути корисними фахівцям у галузі спеціальних знань історичної науки, архівних, бібліотечних, музейних працівників, експертів-мистецтвознавців, музейних працівників, науковців, краєзнавців, аспірантів та студентів закладів вищої освіти гуманітарного напрямку.


Лисець

УДК 63.3(4УКР–4ХМЕ)

П80

Прокопчук В. С. Лисець : історико - кpаєзн. наpис / В. С. Прокопчук, Ю. В. Телячий. – Київ : Рідний край, 1998. – 96 c.

Цей нарис про одне з подільських сіл, славне історичними подіями, цікавими людьми. Книга ілюстрована, розрахована на учнів шкіл, читача, якому не байдужа самобутня історія Поділля.


Славута

УДК 821.161.2(477.43)

Р34

Рєзнік В. Славута / В. Рєзнік. - Хмельницький : Федоченко С. О., 2023. – 144 с.

Есе про Славуту та його мешканців.


Брошка гімназистки

УДК 821.161.2(477.43)

С16

Саліпа О. І. Брошка гімназистки: роман / О. Саліпа. – Харків : Фоліо, 2022. – 318 с.

Наталія Харюзова, директорка приватного жіночого пансіонату в Проскурові, понад усе мріє, щоб заклад отримав статус гімназії. Бездоганна репутація – запорука успіху в цій справі. Але провокації недругів усе можуть звести на пси. Пансіонат опиняється у центрі політичних злочинів, а сестра директорки тікає від її надмірної опіки з коханим. Чи зможе Харюзова, яка й сама опиняється під арештом, вистояти і здійснити свою мрію? І головне – хто ж у цій історії справді на її боці?


Пташка на долоні

УДК 821.161.2(477.43)

С16

Саліпа О. І. Пташка на долоні: роман / О. Саліпа. – Харків : Фоліо, 2022. – 319 с.

«Пташка на долоні» – третя книга Ольги Саліпи в серії «Ретророман» (дві попередні – «Будинок на Аптекарській» і «Брошка гімназистки» – вийшли друком у видавництві «Фоліо»). Проскурів, 1917–1918 роки. У місто заходять австрійські війська. Будь-яке спілкування із чужинцями засуджується. Але це не стає на перешкоді молодій медсестрі Ксені, котра щиро покохала одного з них. Таємниче зникає пілот першої в світі авіапошти Відень-Київ, а з ним — лист, адресований австрійським урядом Скоропадському, який прагне стати гетьманом. Від того, чи розкриє цю справу, залежить кар`єра слідчого Лаврентія Кошка. У поміч він бере новий метод дактилоскопії та свого товариша, фотографа Юрія Юргилевича. Але розслідування відкриває значно більше таємниць...


Маски чужих ролей

УДК 821.161.2(477.43)

С41

Ситник В. Маски чужих ролей: повість / В. Ситник. - Київ : Академія, 2022. - 160 с.

Денис, Ярина, Іванка та Єгор дуже різні, але є між ними й спільне: усі вони — не ті, за кого себе видають.

Денис ріс без батька і тепер шукає його серед перехожих. Нещасний випадок звів його з Яриною, у яку він закохався, та їм не бути разом. І не з їхньої вини.

Іванка змушена перейти до іншої школи, швидко здобуває там популярність і стає відомою блогеркою. Але ніхто й не здогадується про справжнє життя інста-діви.

На перший погляд здається, що в Єгора життя — як із обкладинки глянцю. А з`ясувалося, що він самотній у холодній розкоші особняка, у якому ніхто нікого не любить.

Усім їм важко зрозуміти себе і знайти свій шлях. Вони помиляються і побоюються, що колись їх таки викриють. Зустрічі зі своєю реальністю не вдалося уникнути нікому з них.


Дві сили

УДК 821.161.2(477.43)

С72

Спірякіна (Ясніцька)В. П. Дві сили / В. П. Спірякіна (Ясніцька). - Харків : Мачулин, 2022. - 120 с.

Це збірка казок, легенд, оповідань та феєрій у поезії і прозі.


Небосхили вибору

УДК 821.161.2(477.43)

С82

Стоянецька (Ковпак) О.П. Небосхили вибору: для сімейного читання / О. П. Стоянецька (Ковпак); літ. ред. М. А. Мачківський. – Хмельницький : Словіцький М. Я., 2018. – 326 с.

Ознайомившись з збіркою та відібраним до неї матеріалом, книга працюватиме на користь справи, та буде цікавою для батьків і дітей.


Соловецький мартиролог Полісся

УДК 94(477.41/.42)

Т31

Теленько Б. П. Соловецький мартиролог Полісся (На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Житомирській, Київській та Чернігівській областях: літературно - докум. дослідж. / Б. П. Теленько. - Львів : Каменяр, 2020. - 703 с.

«Соловецький мартиролог Полісся» - літературно-документальне дослідження з авторської серії «Соловецький мартиролог України», в якому подаються відомості про жертви репресивної депортації комуністичним режимом на будови Біломорсько-Балтийського каналу вихідців українського Полісся – сучасних Житомирської, Київської та Чернігівської областей загалом у 1933-1935 рр.


Національний гимн

УДК 784.71(477)

Т66

Трембіцький В. Національний гимн "Ще не вмерла Україна..." та інші українські гимнові пісні / В. Трембіцький ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : [б. в.], 2003. – 175 с.

Кожна нація, тим паче, якщо вона сформувала державу спільну, має інсигнії своєї ідентичності та самовизначення, до яких належать прапор, герб і національний гімн. Саме гімн як пісенний символ нації є найяскравішим виразом ідентичності національної спілки людей.


Kyrie

УДК 821.161.2(477.43)

Ч-34

Чевелюк М. В. Kyrie, eleison!: поезії / М. В. Чевелюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. - 84 с.

Kyrie, eleison! – сьома збірка поезій Миколи Чевелюка. Збірка присвячена темі призначення людини на землі, вибору життєвого шляху, любові до людей, краю, України. Містить роздуми про життя, добро та життєві істини. Глибинні за змістом і різнопланові за тематикою вірші допомагають осмислити суспільність життя.


Володимир Карвасарний

УДК 85.103(4УКР-4ХМЕ)6

Ш30

Шафінський М. А. Володимир Карвасарний / М. А. Шафінський. - Тернопіль : Тернограф, 2014. - 96 с.

Видання присвячене творчості подільського художника Володимира Карвасарного, члена Національної спілки художників України, лауреата та переможця багатьох міжнародних мистецьких конкурсів, який плідно працює в жанрі тематичної картини, графічного плаката, декоративного панно, дизайну та художнього конструювання.


Духовний скарб

УДК 94(477– 89Под)

Ш79

Шостацька Л. В. Пан Шостацький. Духовний скарб / Л. В. Шостацька. – Житомир : Євенок О. О., 2021. – Ч. 1. - 152 с. : фото.

Книга – «Пан Шостацький. Духовний скарб» – це лиш маленька частина боргу, перед свої батьком Василю Феофановичу Шостацькому та його предкам. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com