Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділутравень 2021 року

Археологія & фортифікація Україна

УДК 902.2 (477 – 89 Под)

А87

Археологія & фортифікація Україна : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф. Кам`янець-Поділ. держ. іст. музею-заповідника, присвяч. 90-річчю від дня народження Іона Срульовича Винокура (1830 – 2006) / Хмельниц. облдержадмін ., Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; редкол. О. О. Заремба (голова) та ін. – Кам`янець- Подільский : Буйницький О. А., 2021. - 358 с.: рис., фото.

Видання розраховане на науковців, працівників музейної сфери, викладачів суспільних дисциплін і студентів.


Археологічні дослідження в Україні

УДК 902.01 (477.43)

А87

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи : зб. матеріалів ІX Всеукр. студент. археолог. т-ва ім. Івана Огієнка ; ред. кол. : С. А. Копилов, І.М. Конет, В. А. Дубінський. – Кам`янець-Подільский : Сисин О. В. ; [Б. м.] : Абетка, 2020. – 124 с.

Збірник містить доповіді і повідомлення учасників IX Всеукраїнської студентської археологічної конференції, яка відбулася у Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 22 травня 2020 р.

Розрахований на науковців, студентів, краєзнавців, освітян.


Історія театру імені М. Старицького в спогадах...

УДК 792.2(477.43)

І-90

Історія театру імені М. Старицького в спогадах... : спогади / Хмельниц. ОНМЦ , Хмельниц. обл. акад. театр ім. М. Старицького ; авт. ідеї М. Бортник-Гулевата. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 62с. : фото.

Видання містить в собі відомості про історію становлення театру імені Михайла Старицького та його акторів.


Кам`янець-Подільський національний університет

УДК 016: 378(477.43)

К18

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2008-2018 рр.) : бібліогр. покажч. Вип. 5(7) / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т. ім. І. Огієнка. – Кам`янець-Подільський : 2019. - 152 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про окремі видання, статті, які розкривають основні етапи розвитку і події Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка упродовж 2008-2018 рр.

Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам, випускникам університету, краєзнавцям, усім, кому цікава історія Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.


Святослав Караванський – борець за волю, борець за мову

УДК 908( 477.43)

К21

Святослав Караванський – борець за волю, борець за мову (до 100-річчя від дня народження мовознавця, журналіста, дисидента) (Текст) : матеріали наук.-краєзн. конф. 8 груд. 2020 р., м. Хмельницький / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. літ. музей ; уклад. В. І. Горбатюк. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 220 с.

Збірник містить матеріали науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження українського мовознавця, журналіста, дисидента Святослава Караватського, що відбулася 8 грудня 2020 року в м. Хмельницький.


Місто сонячних ілюзій

УДК 821.161.2(477.43)

Л63

Лисайчук М. О. Місто сонячних ілюзій : поезій / М. О. Лисайчук ; Хмельниц. міськрада. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 260 с.

Видано відповідно до Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 роки « Читай українською»


По вулиці по головній – з оркестром

УДК 908(477.43)

М31

Маслова Л По вулиці по головній – з оркестром : біографії / Л. Маслова. – Кам’янець- Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 180 с.

Ця книга присвячена тим, хто всім своїм життям доводив: головне – залишатися людиною. За будь-яких часів, умов, обставин.

Роздуми про земляків, які, не претендуючи на загальне визнання, винагороди, титули, тримали і тримають на своїх плечах найважче. Завдяки кому наша культура « крутиться» , і рух цей не зупинити, бо лише в ньому здійснюється найважливіше призначення homo sapiens.


Матеріали XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції

УДК 908(477.89Пол)

М34

Матеріали XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції : 27-28 листоп. 2020 року / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам`янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля та ін. ; редкол. : С. А. Копилов, О. П. Реєнт, Л. В. Баженов та ін. - Кам`янець-Подільський : Рута, 2020. – 488 с.

Збірник матеріалів XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася 27-28 листопада 2020 року в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі Центру дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України при цьому ж виші, містить доповіді та повідомлення, присвячені 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції у 1965 р. та 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля, а також з проблемами історіографії, джерелознавства, археології , історії та культури, топоніміки, визначних постатей Поділля, рецензії на науково- краєзнавчі видання.


Шаленство страт

УДК94(477.43)

Маліш П. І.

Шаленство страт. Вересень 1938 року : Дослідження. Кн. 5 / П. І. Маліш. - Житомир : Євенок О. О., 2020. – 192 с.

«Шаленство страт» – п`ята книжка про страшну правду Великого терору на теренах Кам`янець-Подільської (тепер Хмельницької) області. На реальних долях і прикладах автор розповідає про методи слідчих допитів, незламність арештованих, про численні звинувачення невинних громадян. У центрі уваги – теми зрадництва, сексоцтва, прислужництва окупантам і чим це для перевертнів завершувалось… Як і в попередніх документальних творах, подається мартиролог убієних.


Пилявецька битва

УДК94(477.89Под)

П32

Пилявецька битва (Текст) : зб. ст. науковців Держ. іст.- культ. заповідника « Меджибіж» / Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігії Хмельниц. облдержадмін., Держ. іст.-культ. заповідник «Меджибіж» ; уклад. І. Западенко. - Житомир: Євенок О. О., 2020. -124 с.

У збірнику опубліковано статті науковців Державного історико- культурного заповідника «Межибіж», присвячені дослідженням історичних , археологічних та інших аспектів битви під Пилявцями 11-13 (21-23) вересня 1648 року.

Для науковців, студентів, краєзнавців та широкого кола читачів.


Мерза. Сім фрагментів з життя

УДК821.161.2(477.43)

С89

Сумишин М. Ф. Мерза. Сім фрагментів з життя - буття учителя Троня : роман / М. Ф. Сумишин.- Кам`янець-Подільський : Рута, 2021. - 416 с.

«Караюсь , мучаюсь, але не каюсь», - писав колись у засланні, в гнітючій царській неволі, незабутній Тарас.

Головний герой роману М. Сумишина і карається, і мучиться, і кається. А все тому, що в юності, навчаючись у Львові, він не проявив мужності: зрадив друзів, ще й підписав угоду про співпрацю з хитрими, підступними кадебістами. Через життя несе цю ганьбу Дарій Ількович, щоб у глибокій старості зробити для себе низку гірких висновків.

Роман виписано образною мовою, в ньому пульсує інтрига, сюжет наповнений подіями несподіваного змісту.


… На підсумках до залізничної станції

УДК 94(477.43)

Ф82

Фрадинський О. А. « … На підсумках до залізничної станції Волочиськ»: іст.- краєзн. нарис / О. А. Фрадинський. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. – 364 с .

У виданні на основі архівних даних, документів військових частин, мемуарної літератури, наукових публікацій, спогадів ветеранів розкрито невідомі та доповнено вже відомі сторінки звільнення міста Волочиська від німецької окупації весною 1944 року.

Історико-краєзнавчий нарис стане в нагоді усім допитливим читачам, які цікавляться історією рідного краю.


Хмельницької краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницької краєзнавчі студії : наук.-краєн. зб. Вип. 31 / Нац. спілка краєзнавців України; Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України; Хмельниц. міська орг. Нац. Спілкикраєзнавців України та ін., гол. Л. В. Баженов, ред. : В.Г. Байдич, Ю. І. Блажевич та ін. ; - Хмельницький : Стихар А. М., 2021.-264с.: фото.

Збірник містить наукові і краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.


Штетл

УДК 94(477.43)

Ш90

Штетл : літ.-публіцист. зб. Вип. 8 / Хмельниц. благод. фонд «Хесед Бешт» ; упоряд. І. Ратушний та ін. - Хмельницький : [ б. в.], 2021. – 96 с.

Літературно - публіцистичний збірник. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com