Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2022 року

Відлуння афганських гір

УДК 94(477.43)

В 42

Відлуння афганських гір [Текст] : історико-краєзнавче видання. / Упоряд. В. Рубашевський, Р. Романюк. – Хмельницький: Вид. ФОП Цюпак А.А., 2022. – 360 с.

У цій книзі розповідається про воїнів – інтернаціоналістів Теофіпольщини із Збройних Сил колишнього Радянського Союзу, котрим випала доля брати участь у бойових діях в далекому й маловідомому тоді нам Афганістані.


Про любов словами в вічність

УДК 821.161.2 (477.43)

В 49

Вінічук В.В. Про любов словами в вічність [Текст]: вірші / В. Вінічук. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. – 32с.

У своїй третій збірці віршів авторка висловлює слова любові до коханої людини, які пронизані щирим признанням в коханні, біллю розлуки, і все це – глибокі почуття, які через поетичне слово житимуть у вічності…


Сестро калино

УДК 821.161.2 (477.43)

Г 51

Гірник П. Сестро калино [Текст] : поезії / П. Гірник. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. – 52 с.

Вірші Павла Гірника сповнені тих тонких почуттів, яких на голос не кожен виказує. В його товарах роздуми і переживання, любов і глибока поетика. І незнайомим з його творчістю, і давно злютованим у його вірші цікавою буде ця книга.


Збірник професійно - педагогічних профілів педагогічних працівників

УДК 377.36(477)

З-48

Збірник професійно - педагогічних профілів педагогічних працівників

закладів професійної (професійно - технічної) освіти [Текст]: збірник / М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр проф.- тех. освіти та підвищ. кваліфікації інж.- пед. працівників у Хмельниц. обл. ; за заг. ред. Л. Шевчук. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2021. - 152 с.

У збірнику розкрито теоретико – методологічні підходи до розроблення професійно-педагогічних профілів педагогічних працівників закладів професійної (професійно – технічної) освіти, представлено нормативно – правову базу, що регулює професійну діяльнісь педагогів система професійної (професійно – технічної) освіти.


Біланівка

УДК 94(477.43)

Л 43

Лекомцева В. О. Біланівка [Текст]: Присвячено 280-річчю створення мікрорайону. – Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 32 с., іл.

Авторка видання, будучи студенкою університету «Турбота», отримала домашнє завдання зробити доповідь про мікрорайон Біланівка міста Камянець-Подіьський. Під час підготовки матеріалу перечитала дописи в деяких місцевих часописах, зустрілася з старожилами. Зібраний матеріал видала книжечкою.


Лірник

УДК 821.161.2(477.43)

Л 63

Лискун Ю. Лірник [Текст]: Поема/ Ю. Лискун. – Хмельницький, видавець ФОП Цюпак А.А., 2022. – 36 с.

Поема «Лірник» - ствердженння того, що лише знаючи й цінуючи свою славну історію, ми із минувшини в майбуття утверджуємо силу свого роду, силу й славу України.


Літературна громада

УДК 821.161.2 (477.43)

Л 64

Літературна громада: часопис Хмельниц. міськ. літ. спілки «Поділля» [Текст]: Поезія, проза, публіцистика, літературна критика. Т. V. – Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук – Друк», 2021. – 300 с.

Літературно-художньо-публіцистичне видання хмельницької міської літературної спілки «Поділля» містить поезію, прозу, публіцистику та літературну критику її членів та друзів спілки. Видання рекомендоване для широкого кола читачів. Друкується за програмою підтримки книговидання Хмельницької міської ради «Читай українською».


Римується із щастям

УДК 821.161.2(477.43)

М 69

Михайлюк А. Римується із щастям. Поезії / А. Михайлюк.- Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021.- 60 с.

Поетична збірка «Римується зі щастям» - це яскрава палітра різноманітних емоцій і почуттів. Буденне постає у рядках незвичайним, особливим. У книзі передано ставлення авторки до навколишнього світу, який є безмежним полотном для творчості.


Коли той світанок настане?

УДК 94(477)

М 26

Маркова С. Коли той світанок настане? Проєкти « світлого майбутьнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору: монографія / С. Маркова, І. Шугальова. -Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. 156 с. : іл.

Монографія написана на основі великої джерельної бази, містить комплексну соціально-демографічну та суспільно-політичну характеристику еволюції українського соціуму в першій третині ХХ ст. Особливу увагу приділено формуванню українського парагромадянського селянського суспільства (виникненню елементів громадянського суспільства) у період з кінця ХІХ ст. до його зламу в роки Голодомору 1932–1933 рр. Проаналізовано створення комуністичним режимом «нової людини», соціально-культурні наслідки, руйнування традиційних для України світоглядних та моральних моделей поведінки.


Подільська старовина

УДК 908(477- 89Под)

П44

Подільська старовина [Текст] : вісник держ. архіву Хмельниц. обл. . № 1 (7) 2021 / Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. орг. архівістів та дослідників Поділля"Поклик віків" ; гол. редкол. В. Г. Байдич ; редкол. В. Я. Алцкан та ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 172 с.

У збірнику висвітлено роботу Держархіву Хмельницької області його відділів, становлення та розвиток архівної мережі на території області, характеристика фондів та вказані перспективи розвитку архівної справи на теренах Хмельницької області.


Пункт пересылки

УДК 821.161.2 (477.49)

П 73

Преслицкий Д. Я. Пункт пересылки. Роман. – Хмельницький: Издатель ФЛП Цюпак А.А., 2021. – 468 с.

Этот роман – попытка автора с юмором посмотреть на серьезные вещи – на смерть человека, и жизнь после нее. Хотя бы на первые несколько дней пребывания души в загробной жизни. А дальше…


І моїх п`ять копійок -2

УДК 821.161.2(477.43)6

Р50

Риков М. П. І моїх п`ять копійок -2 [Текст] : поезія / М. П. Риков. - [б. м.] : Мандруючий Пілігрим, 2008. - 128 с.

У цьому виданні, як і в попередньому, більшість творів – це суміш іронії, сатири з приправою гумору.


Осінні обрії

УДК 821.161.2 (477.43)

С 77

Староста П. І. Осінні обрії [Текст]: поезії. – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2021. – 100 с.

До нової поетичної збірки «Осінні обрії» Петра Старости увійшли вірші, написані в різні роки. У книзі читач знайде твори громадянського звучання, як відгуки на тривожні і болючі події в суспільстві, проникливу інтимну та пейзажну лірику, щиру любов до людей і рідної України, філосовські роздуми про нинішні життєві реалії.


Кармалюкові скарби

УДК 821.161.2(477.43)

Ш42

Шелепало О. Г. Кармалюкові скарби [Текст] : іст. роман- детектив / О. Шелепало. - Житомир : Бук- Друк, 2021. - 228 с.

Дія роману розгортається під час унікальної за формою та бойовими результатами збройної боротьби повстанців Якова Гальчевського – Орла з московськими окупантами в 1921-1922 роках на терені Подільського краю.


У пошуках дорогоцінного глузду

УДК 821.161.2(477.43)

Ш 35

Швець М. У пошуках дорогоцінного глузду [Текст]: продовження роману «Нівроку, або мандри пройдисвітів». – Хмельницький, Видавець ФОП Цюпак А.А., 2021. – 138с.

Друга частина роману «Нівроку, або мандри пройдисвітів» описує деякі складні, карколомні та невдячні сторони життя царів, богів і їхнього обслуговуючого персоналу. І це все тільки для того, щоби кожен бажаючий міг на себе приміряти отой тягар відповідальності.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х 65

Хмельницькі краєзнавчі студії: науково – краєзнавчий збірник / редкол. Баженов Л.В., Блажевич Ю.І., Єсюнін С.М. та ін. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2022. -Вип.35. – 214 с.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.


Ближні обрії

УДК 821.161.2(477.43)

Ц61

Цимбалюк М. П. Ближні обрії [Текст] : поезія / М. П. Цимбалюк. - Хмельницький : Твори, 2021. - 100 с.

Пропонована книжка – друге видання збірки поезій українського письменника Михайла Цимбалюка. Тут зібрано вірші, написані автором упродовж декількох останніх років. Перше видання 2019 року відзначене дипломом Всеукраїнського фестивалю «Українська мова – мова єднання» (Одеса) в номінації «Мовне багатоманіття». Видання доповнене також кількома віршами, які автор виявив у своїх старих щоденниках – перші проби пера підлітка і юнака, які здавалися втраченими, але заслуговують на читацьку увагу.


Парели

УДК 821.161.2 (477.43)

Я 93

Яцкова Л. М. Парели [Текст]: поетичні мініатюри. – Хмельницький: видавець ФОП Цюпак А.А., 2021. – 100с.

У книзі Лідії Яцкової – двовіршеві поетичні мініатюри. Це філософські роздуми про цінність життя і сенс людського буття, глибину і суперечливість почуттів, про збереження світу і вічність любові. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com