Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулистопад 2023 року

Шкільне краєзнавство

УДК 74.2

П80

Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Кондор, 2011. – 338 с.

Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу «Шкільне краєзнавство» для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх грунтовну теоретичну й практичну підготовку до майбутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної учнівської краєзнавчої діяльності.

Розрахований на викладачів, студентів у першу чергу педагогічних, а також гуманітарних вищих навчальних закладів, учителів, учнів, керівників позашкільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами історії і методики шкільного краєзнавства.


Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України

УДК 016:908(477.43)

І-90

Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа): біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; уклад.: І. М. Конет, Л. В. Баженов, В. С. Прокопчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 204 с. : фото.

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних праць, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності учасників наукової школи «Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України», яка функціонує в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 1995 року.

У роботі над покажчиком використано каталоги і картотеки наукової бібліотеки університету, списки опублікованих праць викладачів кафедр історичного факультету та учасників школи.

Для спеціалістів, які працюють у галузі історичного краєзнавства й історичної регіоналістики, докторантів, аспірантів, магістрантів, краєзнавців та студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Пригоди офіцерів у цивільному

УДК 84(4УКР-4ХМЕ)6

С48

Слотюк В. І. Пригоди офіцерів у цивільному – 2: (документальні детективи і трошки гумору). – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 102 с.

Книга може додати снаги і натхнення, практичного досвіду виходу із тупикових ситуацій студентам юридичних факультетів, молодим працівникам правоохоронних структур. Водночас, оскільки автор вибрав найдинамічніші моменти з роботи спецслужби Хмельниччини, книга зацікавить своїми історіями і широкий читацький загал.


Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля

УДК 94(477.43/.44)

О-66

ОрловськийЛ. О. Єврейське населення в соціально-економічному, суспільно-політичному, освітньо-культурному і духовному житті Поділля (1861–1914 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець- Подільський : [б. в.], 2019. – 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У роботі на основі комплексу архівних та опублікованих джерел досліджено життя єврейського населення Поділля впродовж 1861–1914 рр. Висвітлено участь євреїв Поділля в торгівлі, промисловому і ремісничому виробництві, оренді землі та їх роль у формуванні ринкових відносин в економіці регіону. У дисертації визначено, що головними чинниками самовираження євреїв Поділля залишалися етнічна освіта, культура, мова, релігія та традиції


Справа його життя

УДК 908(477.42)

Б16

Баженов Л. В. Справа його життя: М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М., 2002. – Вип. 2. – 40 с. : фото.

Черговий нарис із серії «Вчені Житомирщини» присвячений висвітленню основних віх життя і наукової діяльності відомого сучасного українського вченого і громадського діяча, кандидата географічних наук, доцента, завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, президента Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, голови обласних організацій Українського географічного товариства та Всеукраїнської екологічної ліги, члена Національної спілки журналістів України Миколи Юхимовича Костриці. Видання розраховане на широке коло читачів.


Хижаки наших лісів

УДК 599.74(477.43)

С65

Сорочан Ю. К. Хижаки наших лісів. – [б. м.] : [б. в.], 2021. – 8 с. : фото.

Видання знайомить читача з найпоширенішими представниками хижих ссавців фауни Хмельниччини.


Людомор на Поділлі

УДК 94(477.43/.44)

Ш95

Шульга І. Людомор на Поділлі: до 60-річчя голодомору. – Київ : Респ. асоціація українознавців, 1993. – 235 с.

У пропонованій книзі досліджується трагічна сторінка історії Поділля 20-30-х років і голодомору 1933-го та 1947-го. Аналізуючи бачене через призму джерел, автор намагається говорити про причини і наслідки голодомору хоч і гірку, але тільки правду. Видання розраховане на широке коло читачів.


Народний Рух України на теренах Хмельниччини

УДК 329.71(477.43)

С48

Слободянюк П. Я. Народний Рух України на теренах Хмельниччини / П. Я. Слободянюк, І. П. Клюс ; Народний Рух України ; Хмельниц. крайова орг. НРУ ; Хмельниц. обл. орг. краєзнавців України. – Житомир : Бук-Друк, 2021. – 332 с.

Характеризуються актуальні питання діяльності та висвітлюються ідейні позиції членів Хмельницької обласної організації Народного Руху України в боротьбі за національну незалежність України. Аналізуються національно-державницькі програмні засади Народного Руху України в складних соціально-історичних умовах українського націє-державотворення. Розглядаються проблеми внутріпартійного організаційно-політичного розбрату та причини усунення Руху від влади. Розраховане на широку громадськість.


Миньковецька Держава

УДК 94(477-89Под)

М62

Миньковецька Держава / БФ «Відродження Миньковецької держави». – [б. м.] : [б. в.], [2003]. – 16 с. : фото.

Книга присвячена історії Миньковецької держави та дивовижній постаті графа Мархоцького. Наповнена цікавими подіями і фактами стане цікавою вчителям історії, учням, студентам та усім тим, хто цікавиться минулим рідного краю, а отже, історією великої Батьківщини – нашої незалежної України.


Смак самотності удвох

УДК 821.161.2(477.43)

М75

Молдован Е. Смак самотності удвох: поезії. - Хмельницький : Федоченко С. О., 2018. - 80 с.

До поетичної збірки Ельвіри Молдован, що виходить після майже п`ятнидцятирічного публікаційного мовчання автора, увійшли як «юні» тексти, так і ті, що написані протягом останнього часу.

«Смак самотності удвох» - це не стільки вірші про кохання (хоча й по нього теж), скільки перманентні екзистенційні пошуки авторки себе у світі-ілюзії, латентні та експліцитні намагання самоідентифікуватися у житті та пристосуватися до нього.

Книга – винагорода поетці за перемогу в обласному літературному молодіжному конкурсі ім. Івана Іова «Усі чекають справжнього поета» й результат трансформації персональної реальності авторки.


Калину посадили для добра

УДК 821.161.2(477.43)

С12

Сабадах Н. В. Калину посадили для добра: поезія - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - 32 с.

«Калину посадили для добра» - духовно-патріотична збірка поезій Наталії Сабадах, написана під час повномаштабного вторгнення рф в Україну. У збірці відтворено реальні події жорстокої терористичної російсько-української війни.

Поезія випромінює любов до Бога, до України, до всього українського народу, який героїчно бореться на боці світла і добра та обов`язково здолає ворога і здобуде Перемогу!


Літописний Гриців - Хмельницький

УДК 63.3(4УКР-4ХМЕ)

П16

Панчук Г. С. Літописний Гриців - Хмельницький ; Гриців : [б. в.], 2012. - 84 с.

Книга присвячена історії древнього літописного містечка на Хмельниччині – Грицева. Автори використали досі неопубліковані матеріали найбільшого за обсягом на Волині та Поділлі церковно-парафіяльного літопису. Відтворено широку картину політичного, соціально-економічного і культурного розвитку Грицева в контексті європейської історії та історії України.


Василь Портяк і вінок новел - Хмельницький

УДК 821.161.2(477.43)

М34

Матеуш В.О. Василь Портяк і вінок новел - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - 56 с.

У цій книжці опубліковані і прокоментовані листи Василя Портяка (він визнаний одним із чотирьох найкращих українських новелістів) до автора, проаналізовані новела Василя Портяка «У снігах» і віршована новела Анатолія Ненцінського на студентську тему, розглянуті деякі літературні жанри і поєднання малого жанру з великим, запропонована читачам жанрова новинка – вінок новел, що є ядром раніше опублікованого роману. У частині «Різне» є додаткові матеріали, зокрема, розповідь про золоту сім’ю Швигарів.


Горіхова пам`ять літа

УДК 821.161.2(477.43)

В38

Весела Л. Горіхова пам`ять літа: поезія - Київ : Укр. пріоритет, 2023. - 64 с.

Збірка поезій переможниці VІ конкурсу ім. Григорія Тютюнника Людмили Веселої «Горіхова пам`ять літа» - це свідчення того, що в українській поезії впевнено зазвучав голос зрілої майстрині слова, наділеної талантом бачити і передбачати, чути, відчувати і співчувати. В її поезії геть відсутні гучні «піротехнічні ефекти», пустопорожнє резонерство й прагнення за будь-яку ціну сподобатись читачеві. Її поезія наскрізь метафорична і образна, лірична, чуттєва й філософська водночас. Це – поезія глибоких авторських авторських усамітнень, занурень у власний духовний світ. Лірична героїня поетеси в постійному пошуку свого Художника-Різбляра-Гончара, закликаючи: «сотвори мене заново…»


Ярмолинчани - жертви сталінських репресій

УДК 94(477.43)

Б76

Божик С. Ярмолинчани - жертви сталінських репресій (присвячується усім полякам, невинно закатованим та убієнним) - Хмельницький : [б. в.], 2023. - 225 с. : фото.

У збірнику подані лише деякі матеріали та епізоди репресій 1937-1938 років проти польського населення Ярмолинеччини Хмельницької області. Сьогодні з кожним днем розкриваються нові і нові звірства тих страшних часів, так звані «білі плями» багатостраждального народу, а матеріали поповнюються новими іменами та прізвищами невинно замордованих та закатованих.

Книга буде особливо корисною студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією і прагне зрозуміти глибинні процеси, визначають суть історичних подій.


Не вмирає душа наша

УДК 821.161.2(477.43)

С60

Солтис М. Т. Не вмирає душа наша: роман. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - 172 с.

Новий роман Миколи Солтиса про нелегку долю переселенців-лемків у 44-47 повоєнних роках.

Для широкого кола читачів.


Праці Хмельницького церковно-історичного товариства

УДК 908(477.43)

П70

Праці Хмельницького церковно-історичного товариства : збірник. Вип. 7 / Хмельниц. церковно-іст. т-во, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: Ю. І. Блажевич, С. М. Причишин-Кліновський ; відп. секрет. С. М. Єсюнін та ін. - Хмельницький : [б. в.], 2023. - 204 с. : фото.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницького церковно-історичного товариства та матеріали їх колег з інших регіонів. Матеріали друкуються в авторській редакції.

Усі права захищено. Жодна частина цього збірника не може бути відтворена в будь-якій формі або за допомогою будь-яких електронних або механічних засобів, включаючи системи зберігання і пошуку, інформації, без письмового дозволу видавця. Дозволяється лише цитувати уривки статей з посиланням на автора.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. Вип. 40 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля ; гол. редкол. Ю. В. Телячий ; відп. секр. С. М. Єсюнін ; редкол. Ю. І. Блажевич та ін. - Хмельницький : Мельник А. А., 2023. - 280 с.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Усі права захищено. Жодна частина цього збірника не може бути відтворена в будь-якій формі або за допомогою будь-яких електронних або механічних засобів, включаючи системи зберігання і пошуку інформації, без письмового дозволу видавця. Дозволяється лише цитувати уривки статей з посиланням на автора.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб. Вип. 41 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля ; гол. редкол. Ю. В. Телячий ; відп. секр. С. М. Єсюнін ; редкол. Ю. І. Блажевич та ін. - Хмельницький : Мельник А. А., 2023. - 216 с.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Усі права захищено. Жодна частина цього збірника не може бути відтворена в будь-якій формі або за допомогою будь-яких електронних або механічних засобів, включаючи системи зберігання і пошуку інформації, без письмового дозволу видавця. Дозволяється лише цитувати уривки статей з посиланням на автора.


Шляхетна Україна

УДК 908(477.43)

Ш70

Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура: матеріали І Всеукр. наук.-краєзнавч. конф. 30 верес. 2022 р., Маліївці / Хмельниц. облрада, Малієвецький обл. іст-культ. музей. - Кам`янець-Подільський : Рута, 2023. - 160 с.

До збірника увійшли тексти доповідей, поданих та оприлюднених під час І Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура». Висвітлено питання долі аристократичних резиденцій в Україні, їхньої історії, архітектури, значення у суспільно-політичному та культурному житті, ролі збереження, музеєфікації та використання резиденцій палацо-паркових ансамблів як осередків культури, мистецтв, просвітництва та духовності, дослідження і ревалоризації збереженої і зникомої спадщини.

Для істориків, музеєзнавців, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів.


Золотий скальпель хірурга Анатолія Велєва

УДК 617.5(477.43)

С48

Слободянюк П. Я. Золотий скальпель хірурга Анатолія Велєва . - Хмельницький : Меркьюрі-Поділля, 2023. - 156 с.

Ця книга про видатного лікаря-хірурга-онколога Хмельницького обласного протипухлинного центру, болгарина українського походження Велєва Анатолія Миколайовича. Анатолій Миколайович – один із засновників щелепно-лицьової онко-хірургії на Хмельниччині, який упродовж майже піввікової медичної практики здійснив понад 10 тисяч високопрофесійних операцій хворих.

Ця книга про велику онкологічну лікувально-медичну практику на Хмельниччині – велику, успішну, багатофункціональну, самовіддану. Про родину: той унікальний і неповторний затишний світ, який надихає, змушує жити і працювати на благо, свободу у незалежній Україні. Про досвід, якого накопичилося так багато, що хотілося б залишити нащадкам у спадок. Підсумовуючи зміст видання, яке ви тримаєте в руках, можна коротко визначити так: ця книга – «про Людину і Лікаря від Бога, яка гідно прикрашає наш грішний світ». Розраховано на широке коло зацікавлених читачів.


Вінниччина журналістська

УДК 070(477.44)

В48

Вінниччина журналістська / авт.- упоряд. В. Лисенко. - Вінниця : Горбачук І. П., 2010. - 320 с. : фото.

На тлі соціально-економічного життя області, культурно-мистецьких подій розповідається про колишні і теперішні засоби масової інформації нашого Поділля, майстрів пера, фотохудожників, які вдихнули у них життя, віддаючи себе вповні неспокійній і копіткій професії. Висвітлюються також стосунки між владою і пресою, спілчанські доробки, подаються відомості, котрі знадобляться журналісту у його повсякденній роботі і в якійсь мірі розширять кругозір з минувшини і сьогодення.


Лисичка не завжди рудою була

УДК 821.161.2(477.43)

К64

Кондратюк І. Лисичка не завжди рудою була: вірші / І. Кондратюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2023. - 36 с.

У виданні письменниця вчить кохати рідну природу, рідний край і людей. Для дітей молодшого шкільного віку.


часопис Ін-ту Богословських наук Непорочної Діви Марії

УДК 272(477.43)

І-33

Immaculata : часопис Ін-ту Богословських наук Непорочної Діви Марії. Вип. № 1. 2019/2020 / Ін-т Богословських наук Непорочної Діви Марії (м. Городок) ; гол. ред. К. Лучко. - [б. м.] : [б. в.], 2019. - 38 с. : фото.

Це видання не писали відомі журналісти, письменники чи науковці, над створенням випуску працювали ті, які вчаться у Христа зростати «Мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей». На сторінках журналу ви знайдете для себе чимало цікавого про Інститут Богословських Наук, який знаходиться у Городку.


часопис Ін-ту Богословських наук Непорочної Діви Марії

УДК 272(477.43)

І-33

Immaculata : часопис Ін-ту Богословських наук Непорочної Діви Марії. Вип. № 2. 2020/2021 / Ін-т Богословських наук Непорочної Діви Марії (м. Городок) ; гол. ред. К. Лучко. - [б. м.] : [б. в.], 2020. - 50 с. : фото.

Другий номер знову відкриє перед Вами внутрішнє життя Інституту Богословських Наук Непорочної Діви Марії. Випуск має доволі багато цікавих інтерв`ю, історій покликання, які відкриють для вас прекрасних людей-свідків, які будують нашу спільноту.


Immaculata

УДК 272(477.43)

І-33

Immaculata: часопис Ін-ту Богословських наук Непорочної Діви Марії. Вип. № 3. 2021/2022 / Ін-т Богословських наук Непорочної Діви Марії (м. Городок) ; гол. ред. М. Шкаврон. - [б. м.] : [б. в.], 2021. - 58 с. : фото.

У цьому номері Immaculata наша редакція розповість вам про навчання в умовах війни, про нові призначення в інституті та студентські будні. Гортаючи сторінки цього журналу, ви захочете, як мінімум, прийти сюди на екскурсію, а як максимум – стати членом цієї великої інститутської спільноти.


Мозаїка ритмів

УДК 821.161.2(477.43)

Г12

Гаврилюк Н. М. Мозаїка ритмів : вибрані твори - Київ : Дніпро, 2023. - 424 с. : іл.

У книзі «Мозаїка ритмів» вміщено поетичні твори, написані авторкою для дорослих протягом 30 років літературної діяльності. Вірші, драматичні твори «Шевченко у Кирилівці, або Чотири етюди з уяви» та «Лорілея» (присвячена Лесі Українці), ліро-епічна поема «Езоп і Родопа», байки, вінок сонетів, пісенна лірика таке розмаїття творчого доробку. Тематика творів невіддільна як від життя поетеси, так і від історичних віх, через які пройшла та якими живе Україна.

Книга публікується до ювілейної дати поетеси.


Замки і резиденції в Україні, пов`язані з польськими родами

УДК 94(477- 89Под)

А72

Антонюк Д. В. Замки і резиденції в Україні, пов`язані з польськими родами / фотогр. Д. В. Антонюк. - Вінниця : Твори, 2023. - 720 с. : фото, карта.

Ця книга є продовженням, оновленням, доповненням і виправленням двотомника «Польські замки і резиденції в Україні», що вийшов у 2011-2012 роках. Видання присвячене нашим жертовним героям – воїнам України усіх родів військ, які просто зараз, боронять нашу державу від одвічного ворога, дозволяючи нам жити і працювати.


Роде наш славний

УДК 94(477-89Под)

Т48

Ткачук П. І. Роде наш славний!: нарис - Вінниця : Вінниц. облдрукарня, 2023. - 276 с. : фото.

Ця книга про звичайне українське село Чеснівка на Вінничині, про талановитий подільський рід, про народну пам`ять і певність у своє майбутнє.


Історія рідного краю

УДК 94(477.43/.44)

П32

Пилипчук Н. Д. Історія рідного краю - Ірпінь : [б. в.], 2019. - 66 с. : фото.

Видання стане корисним і цікавим для жителів села Жищинці, та стане спогадом окремих життєвих подій. Історію свого роду, повинна знати кожна людина, щоб передавати своїм дітям та правнукам.


Історія міст і сіл Великої Волині

УДК 908(477.43)

І-90

Історія міст і сіл Великої Волині : наук. зб. "Велика Волинь" ; Всеукр. наук.-краєзн. конф.; 28-31 травня 2002 р. Т. 25. Ч. 2 / Житомир. облдержадмін.; Всеукр. спілка краєзнавців; Житомир. наук.-краєзн. т-во досідників Волині ; гол. ред. М. Ю. Костриця. - Житомир : М. Г. Косенко, 2002. - 244 с. : іл.

Черговий том праць «Велика Волинь» Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині містить матеріали Всеукраїнської конференції «Історія міст і сіл Великої Волині в контексті регіональних досліджень», що відбулася 28-31 травня 2002 р. у м. Коростені Житомирської області.

У збірнику широко представлені різноманітні матеріали з історіографії, джерелознавства методології, методики дослідження історії міст і сіл Великої Волині. Висвітлюються проблеми археології, історії, культури, освіти, розповідається про видатних уродженців та людей, що творили історію краю.

Розрахований на науковців, освітян, краєзнавців, студентів, усіх, хто досліджує, вивчає минуле і сьогодення Коростенщини, Житомирщини, Великої Волині.


Історія міст і сіл Великої Волині

УДК 908(477.43)

І-90

Історія міст і сіл Великої Волині : наук. зб. "Велика Волинь" ; Всеукр. наук.-краєзн. конф.; 28-31 травня 2002 р. Т. 25. Ч. 1 / Житомир. облдержадмін.; Всеукр. спілка краєзнавців; Житомир. наук.-краєзн. т-во досідників Волині ; гол. ред. М. Ю. Костриця. - Житомир : М. Г. Косенко, 2002. - 336 с.

Черговий том праць «Велика Волинь» Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині містить матеріали Всеукраїнської конференції «Історія міст і сіл Великої Волині в контексті регіональних досліджень», що відбулася 28-31 травня 2002 р. у м. Коростені Житомирської області.

У збірнику широко представлені різноманітні матеріали з історіографії, джерелознавства методології, методики дослідження історії міст і сіл Великої Волині. Висвітлюються проблеми археології, історії, культури, освіти, розповідається про видатних уродженців та людей, що творили історію краю.

Розрахований на науковців, освітян, краєзнавців, студентів, усіх, хто досліджує, вивчає минуле і сьогодення Коростенщини, Житомирщини, Великої Волині.


Курйози та нервози

УДК 821.161.2(477.43)

К95

Куций Л. М. Курйози та нервози : гумор і сатира у прозі. - 2-ге вид., доп. - Вінниця : Твори, 2022. - 104 с.

Збірка гумору і сатири у прозі «Курйози і нервози» розповідає смішні історії, які письменник гуморист і сатирик Леонід Куций упродовж багатьох років занотовував до свого записника. Багато таких історій автор взяв із свого цивільного і військового життя.


Без ретуші

УДК 821.161.2(477.43)

К95

Куций Л. М. Без ретуші : політ. сатира. - Вінниця : Твори, 2022. - 132 с.

Книга політичної сатири «Без Ретуші» члена Національних спілок письменників та журналістів України, поета гумориста і сатирика Куцого Леоніда Мироновича – один з підсумків його багаторічної творчої праці в царині гумористики. В ній гостро висміюються моральні і професійні вади чиновників вищої ланки державного керівництва та розкриваються похідні від них негаразди: корупція, кризові явища в усіх сферах суспільного життя. Не оминув автор і політичних еліт, котрі нагадують клани і, замість вирішення актуальних людських проблем, займаються міжусобними чварами. Також порушена надмірна залежність від зовнішнього впливу діяльності влади у вирішенні внутрішньо-державних задач.

Окремий розділ присвячений висміюванню ворожої політики державного керівництва росії до України. Книга актуальна і розрахована на широке коло читачів.


Пережитки

УДК 821.161.2(477.43)

К95

Куций Л. М. Пережитки: сатира. - Вінниця : Твори, 2022. - 132 с. – (Повне зібрання творів ; т. 4).

Книга сатири члена Національних спілок письменників та журналістів України Куцого Леоніда Мироновича, поета – гумориста і сатирика – «Пережитки», презентується автором, як четвертий том повного зібрання творів, написаних ним упродовж його багаторічної творчої праці.

В одинадцяти розділах книги автор висміює соціальні негаразди, недоліки парламентської діяльності, моральні і професійні вади чиновників, проблеми охорони здоров`я громадян, недоліки виховання дітей та інші. Висміює також володарів пера, котрі, аби догодити владній старшині, пишуть про неї схвальніопуси. З позиції високої моралі, поет розкриває пагубність вождізму в минулому і для сучасного України. Гостро висміює загарбницьку політику керівництва росії до України. Книга актуальна і розрахована на широке коло читачів.


Вовча практика

УДК 821.161.2(477.43)

К95

Куций Л. М. Вовча практика: байки, сатира і гумор. - Вінниця : Твори, 2020. - 140 с. – (Повне зібрання творів ; т. 2).

До збірки гумору і сатири письменника Леоніда Куцого «Вовча практика» увійшли байки, написані ним упродовж всієї його творчої діяльності до 2020 року. Вони представлені, як другий том повного зібрання творів


Відтінки поведінки

УДК 821.161.2(477.43)

К95

Куций Л. М. Відтінки поведінки: гумор. - Вінниця : Твори, 2019. - 208 с. - (Повне зібрання творів ; т. 1).

Книжка гумору поета Леоніда Куцого «Відтінки поведінки» - це збірка, переважно веселих гумористичних, споріднених з народним гумором, творів. До збірки не увійшли гострі сатиричні вірші, політична сатира та гумористичні твори в прозі.


УДК 908(477.43)

Ш70

Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура : матеріали І Всеукр. наук.-краєзнавч. конф. 30 верес. 2022 р., Маліївці / Хмельниц. облрада, Малієвецький обл. іст-культ. музей. - Кам`янець-Подільський : Рута, 2023. - 160 с. : фото. - Бібліогр. в кінці розд.

До збірника увійшли тексти доповідей, поданих та оприлюднених під час І Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Шляхетна Україна. Матеріальна та духовна культура». Висвітлено питання долі аристократичних резиденцій в Україні, їхньої історії, архітектури, значення у суспільно-політичному та культурному житті, ролі аристократії у творенні історії України, зв`язку аристократичних резиденцій в Україні з Європою та світом, дослідження, збереження, музеєфікації та використання резиденцій і палацо-паркових ансамблів як осередків культури, мистецтва, просвітництва та духовності, дослідження і ревалоризації збереженої і зникомої спадщини.

Для істориків, музеєзнавців, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com