Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2021 року

Антоніни: подорож в історію селища

УДК 94(477-89Под)

А72

Антоніни: подорож в історію селища[Текст]: дослідження/упоряд. О. Миколаїв та ін.. - Антоніни: [б. в.], 2020. - 40с.:фото. -Бібліогр. с. 38 -

Про історію селища


Місту про місто

УДК 821.161.2(477.43

Б18

Байдак, Ігор Миколайович. Місту про місто [Текст]: поезія / І. М. Байдак. - Хмельницький: Заколодний М. І., 2021.- 40с. - ISBN 978-966-2597-48-6.

Збірка авторських віршів для широкого кола читачів.


Детективний жанр

УДК 821.09(100)

Д38

Детективний жанр: художньо- естетичні трансформації в історико- літературному процесі [Текст] : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; за ред. О. В. Кеби. - Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2021. - 188 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Охарактеризовано особливі структури жанрових моделей новітнього детективу. Проведено аналіз специфіки окремих індивідуально – авторських та національно – культурних різновидів детективу. Монографія розрахована на фахівців у галузі літературознавства, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами функціонування літературних жанрів.


Історія, культура та освіта

УДК 94(477.43/44)

З 107

Історія, культура та освіта: християнський вибір: : [Текст] : зб. наук. пр.- Хмельницький : вид-во МАУП, 2021. – Вип. 11. – 178 с.

У збірнику наукових праць вміщено статті XV Всеукраїнської науково – практичної конференції « Історія, культура та освіта: християнський вимір». Авторами статей розкрито такі питання: освіта України: проблеми та перспективи; вищі навчальні заклади в ході реформування освітньої галузі; державотворчі процеси в юридичній та економічній сферах; сучасне осмислення; першоджерела в дослідженні історії України; просвітлені та сповідники Подільської землі; патріотизм і національна самобутність; духовні витоки; педагогіка духовності.


День соборності України

УДК 94 (477). 084.61

З 101

День соборності України: історико – політологічні дискусії: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : вид-во ІРД, 2021. – Вип. 8. – 152 с.

У збірнику наукових праць вміщено статті та доповіді, виголошені на XI Всекураїнській науково – практичній конференції «День Соборності України: історико – політичній дискусії».


Символіка Хмельницької області

УДК 929.6(477.43)

Н27

Напиткін, Валерій Михайлович. Символіка Хмельницької області [Текст] : довідник / В. М. Напиткін, К. М. Богатов. - 2-ге вид. - Хмельницький : Заколодний М. І., 2021. - 252 с.

Наведено описи та зображення всіх відомих на теренах Хмельниччини гербів та прапорів – як історичних, так і сучасних. Подано методичні рекомендації по створенню гербів та прапорів, а також перелік рішень влади та використаної літератури.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 378

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [текст] : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 2-3 березня 2021 року у 3 т. Вип. 20. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред. С. А. Копилов. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2021. - 176 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково – педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково – дослідної роботи у 2020 році. Представлено матеріали роботи секції історичних наук, корекційної та соціальної педагогіки і психології, мистецьких дисциплін.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] : збірник / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2007.

Т. 32 : Історичні науки : до 30-річчя проголошення державної незалежності України / гол. ред. В. О. Магась. - 2021. - 236 с. - Бібліогр. в кінці ст.

32 том збірника видано до 30 – річчя проголошення державної Незалежності України.


Поділля в добу

УДК 908(477-89Под)

П44

Поділля в добу непу (1921- 1928) [Текст] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук. іст.- краєзнавч. конф., 22 груд. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол. Л. В. Баженов(голова) та ін. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. - 242 с. + 1 бр. - укр., англ., рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник містить доповіді та повідомлення, присвяченні дослідженню різних аспектів життя Подільського регіону України в умовах реалізації радянським тоталітарним режимом, так званою Новою економічною політикою, відлік 100 – річчя запровадження якої починається в 2021 році. Також розглянуто проблеми історіографії, культури, освіти, духовності, економіки та інших аспектів розвитку краю


Помисли серця

УДК 821.161.2(477.43)

П83

Протичко, Полікарп Іванович. Помисли серця [Текст] : вірші, гуморески, пісні / П. І. Протичко. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. - 84 с.

До збірки «Помисли серця» Полікарпа Протичка увійшли вірші, гуморески і пісні, написані автором в період з 1952 до 2007 року, і які здебільшого ніде не друкувалися. Його щира поезія і пісні прості, зрозумілі для читача, пройняті любов’ю до людей свого мальовничого краю та України.


Слідами історії Чемеровецького краю

УДК 94(477- 89Под)

С47

Слідами історії Чемеровецького краю [Текст] : зб. матеріалів І Всеукр. наук. іст.- краєзнавч. конф. (20 листоп. 2020 р., смт. Чемерівці) / Центр дослідж. історії Поділля ін- ту історії України НАН України, Нац. спілка краєзнавців України ; редкол. Л. В. Баженов (голова) та ін. - Кам`янець-Подільський : Рута, 2021. - 452 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник містить доповіді у формі статей, виголошені під час роботи наукової історико – краєзнавчої конференції «Слідами історії Чемеровеччини», які відображають описи населених пунктів, церковні літописи, життєписи відомих постатей краю.


Опасный клиент

УДК 821.161.1(477.43)

С41

Ситников, Андрей Владимирович. Опасный клиент [Текст] : очерк / А. В. Ситников. - Хмельницкий : Мельник А. А., 2021. - 172 с. - ISBN 978-617-7600-96-4

В небе над Тегенаром сбит украинский гражданский самолет. Большинство пассажиров сбитого Боинга - резиденты и граждане Канады иранского происхождение. Власти Ирана сначала отрицают свою причастность, а потом заявляют о трагической ошибке оператора ракет комплекса противовоздушной обороны. Однако некоторые события до и после катастрофы говорят о том, что кое-кто из пассажиров ни в коем случае не должен был покинуть страну. Адвокат украинского провинциального города не мог предложить, что окажется втянутым в шпионскую историю в трех частях света.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії [Текст] : наук.-краєзн. зб. Вип. 32 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. сп. краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол. Л. В. Баженов, ред. В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич та ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 230 с. : фото.

Збірник присвячений 120-ти річчю з часу заснування Хмельницької обласної бібліотеки. Містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів. Матеріали друкуються в авторській редакції.


Берестечко: історично – пригодницький роман

УДК 821.161.2-31

Ш 78

Шокало М. Берестечко: історично – пригодницький роман : у 2 кн. / Микола Шокало. – Кам`янець – Подільський : ТОВ «Друкеарня «Рута», 2021. – Кн. 2. – 472 с.

Автор пробує подати своє бачення тодішніх подій, перебігу самої битви та її наслідків для людей.


Берестечко: історично – пригодницький роман

УДК 821.161.2-31

Ш 78

Шокало М. Берестечко: історично – пригодницький роман : у 2 кн. / Микола Шокало. – Кам`янець – Подільський : ТОВ «Друкеарня «Рута», 2021. – Кн. 1. – 472 с.

Автор пробує подати своє бачення тодішніх подій, перебігу самої битви та її наслідків для людей.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] : збірник / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2007.

Т. 31 : Історичні науки : до 30-річчя проголошення державної незалежності України / гол. ред. В. О. Магась. - 2021. - 236 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com