Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2022 року

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи

УДК 902.01(477.43)

А87

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи [Текст] : зб. матеріалів Х Всеукр. студ. археолог. конф. / М-во освіти та науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; ред. кол. С. А. Копилов, І.М. Конет, В. А. Дубінський. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В. ; [Б. м.] : Абетка, 2021. - 114 с.

Збірник містить доповіді і повідомлення учасників Х Всеукраїнської студентської археологічної конференції, яка відбулася у Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 19-21 травня 2020 р.


Сьоме десятиліття Балинського вищого професійного училища №36

УДК 377.36(477.43)

З-38

Захар`єв Володимир Анатолійович (із Ватралів). Сьоме десятиліття Балинського вищого професійного училища №36 [Текст] : . – Хмельницький, 2022. – 68 с.

Сьоме десятиліття Балинського вищого професійного училища №36 [Текст] : . – Хмельницький, 2022. – 68 с.


Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 37.011.3

З-41

Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] : зб. наук. праць, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008 - .


Вип. 27. Серія педагогічна: : Концепція формування природничо- наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM- освіти . - 2021. - 188 с.

У збірнику представлено досвід формування природничо-математичної компетентності та світогляду фахівця в умовах STEM-освіти.

Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, педагогічним працівникам системи середньої освіти та здобувачам вищої освіти усіх рівнів.


Карась, Петро Прокопович

УДК 821.161.2(477.43)

К21

Карась, Петро Прокопович.

Твори [Текст] : у 2 т. Т.1 : Лірика. – Хмельницький. – 2018. – 326с.

Твори [Текст] : у 2 т. Т.2 : Поеми. – Хмельницький. – 2018. – 266с.

Дане видання виходить до 80-літнього ювілею сучасного поета і прозаїка Петра Прокоповича Карася, заслуженого журналіста України. За півстоліття перебування у членах Спілки письменників України видав 47 поетичних книг, у тому числі 17 поем, а також 7 прозових творів, зокрема роман «Буремний Буг».


особистість у вимірі епохи

УДК 378.4(477.43)

К 65

Анатолій Олексійович Копилов : особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження [Текст] : зб. матеріалів наук. – практ. конф., Вип. 3. – Кам`янець-Поділ., 2021. – 256 с.

У збірнику вміщено матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість у вимірі епохи (до 85-річчя від дня народження Анатолія Копилова)», яка відбулася 22 вересня 2021 року в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.


УДК 908(477.43)

К95

Куфльовський, Валерій Іванович.

Українсько- подільські етюди. Портрети подолян [Текст] : нариси / В. І. Куфльовський. - 2-ге вид., доп. - Городок : Бедрихів Край, 2022. - 268 с.

Збірка містить нариси українознавчого та краєзнавчого характеру. Значне число текстів опирається на біографічні матеріали осіб, причетних до національного розвитку Поділля. У книжці описані бійці малої батьківщини – Поділля, справами якої вони переймаються протягом свого життєвого шляху.


Медобори

УДК 821.161.2(477.43)

М42

Медобори [Текст] : альманах. № 17. 2021 / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України", Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля" ; ред.- упоряд. В. А. Захар`єв. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. - 252 с.

У 17-му томі альманаху «МЕДОБОРИ» представлено нові поетичні та прозові твори членів ХОО ВТС «КЛУ».

Окремий розділ у томі складають твори оригінальних молодих літераторів обласного центру. Крім поезій, оповідань, фрагментів романів і повістей, також продемонстровано здобутки самодіяльних композиторів краю і поетів-піснярів. Видання розраховано на шанувальників художнього слова краю.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] Т.34 Історичні науки. – Кам`янець-Подільський. – 2021. – 292 с.

Збірник містить матеріали з методології історії, історіографії, всесвітньої історії, історії України та рецензії.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 2-3 березня 2021 року у 3 т., вип. 20. Т 3. – Кам`янець-Подільський. – 2021. – 136 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції. Представлено матеріали секцій літературознавства, мовознавства та журналістики, педагогіки та методики початкової освіти.


Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 94(477.43)

Н34

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст] ] зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 2-3 березня 2021 року у 3 т., вип. 20. Т 2. – Кам`янець-Подільський. – 2021. – 160 с.

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції. Представлено матеріали роботи секцій природничо-економічних наук, фізико-математичних наук та фізичної культури.


Іван Огієнко і сучасна наука та освіта

УДК 014.3(477-43)

О-36

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (до 140- річчя від дня народження Івана Огієнка) [Текст] : наук.- допоміж. бібліогр. покажч. змісту / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук.-дослід. центр огієнкознавства; відп. ред. В. А. Дубінський ; редкол.: С. А. Копилов, В. А. Дубінський. - Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015 - .

Вип. 7(9) : Серія: Хмельниччина краєзнавча . - 2021. - 104 с.

Покажчик розкриває зміст двадцять одного випуску наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (2003-2020), виданого в Кам`янець-Пордільському національному університеті імені Івана Огієнка.


поезія / Н. Семенюк

УДК 821.161.2(477.43)

С30

Семенюк, Настасія.

Sobi [Текст] : поезія / Н. Семенюк. – Київ, 2020. - 104 с.

У збірці віршів Настасії Семенюк окреслено найважливіше, сокровенне до самої себе й водночас до всіх. Ці поезії – тендітні квіти, викохані у серці, даровані іншим, але які незмінно залишаються усередині.


Настасія без А

УДК 821.161.2(477.43)

С30

Семенюк, Настасія. Настасія без А [Текст] : поезія . – Київ, 2021. - 64 с.

Збірка віршів як мала доза прекрасного й осмисленого на щодень.

Проза життя часом невблаганна. Але є дещо, що дарує ефемерне почуття присутності й нестерпної легкості буття.


Обрії малої Батьківщини

УДК 94(477-89Под)

С65

Сорочан, Юрій Казимирович. Обрії малої Батьківщини[Текст] : . – [б.м.], 2022. – 69с.

Видання містить узагальнену інформацію про історію та сьогодення подільського села Щербівці, видання доповнене фотографіями та фактами про місцевих жителів.


Володарі дикої природи

УДК 94(477-89)

С65

Сорочан, Юрій Казимирович. Володарі дикої природи [Текст] : . – [б.м.], 2022. – 16с.

У книзі міститься інформація про хижаків родини котячих, зокрема, тигрів, леопардів. Видання розраховане на широку аудиторію дорослих та дітей.


Соловецький мартиролог Поділля

УДК 94(477.44)

Т31

Теленько, Богдан Петрович.

Біломорські карби Вінниччини. Соловецький мартиролог Поділля (На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Вінницькій області) [Текст] : літ.- докум. дослідж. / Б. П. Теленько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. - 220 с.

Друге літературно-документальне видання з авторської серії «Соловецький мартиролог Поділля» містить відомості про жертви цієї маловідомої депортації на будови Біломорканалу подолян – вихідців з сучасної Вінниччини, які поневірялися там у спеціальних трудових поселеннях та концтаборах Соловецького табору особливого призначення СЛОН(а) в Карелії РФ.


Соловецький мартиролог Полісся

УДК 94(477.41/.42)

Т31

Теленько, Богдан Петрович.

Соловецький мартиролог Полісся (На основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Житомирській, Київській та Чернігівській областях) [Текст] : літ.- докум. дослідж. / Б. П. Теленько. - Львів : Каменяр, 2020. - 703 с.

Літературно-документальне дослідження з символічної авторської серії «Соловецький мартиролог України» в якому подаються відомості про жертви репресивної депортації комуністичним режимом на будови Біломорсько-Балтійського каналу вихідців з українського Полісся – сучасних Житомирської, Київської та Чернігівської областей загалом у 1933-1935 рр.


Три матері, три долі, три калини

УДК 821.161.2(477.43)

Т 67

Три матері, три долі, три калини [Текст] : поет. зб. – Вінниця, 2021. – 60 с.

Книга присвячена неформальному об`єднанню творчих поетес, котрі створили однойменну програму, з якою виступають перед глядачами. До збірника увійшли розповіді про постійних учасниць, а також про гостей програми, їхні твори та світлини із зустрічей з читачами. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com