Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділучервень 2022 року

Флора Хмельниччини

УДК

581.9: 908(477.43)(075)

Л93

Люблінська, Людмила Григорівна. Флора Хмельниччини [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Любінська, Л. С. Юглічек ; М-во освіти і науки України, ХНУ, Кам`янець-Поділ. держ. ун-т. - Хмельницький : Поліграфіст, 2017. - 240 с. : фото. - (Рослинний світ Хмельниччини).

У виданні природничо-краєзнавчого змісту «Флора Хмельниччини», приуроченому 100-річчю Кам`янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка, зібрано й узагальнено відомості про багатства і неповторну красу рослинного світу краю, його охорону й збереження, раціональне використання і відновлення.


Хмельницькі краєзнавчі студії

УДК 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії [Текст] : наук.-краєзн. зб. Вип. 36 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. сп. краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля та ін. ; гол. ред. кол. Л. В. Баженов, ред. В. Г. Байдич, Ю. І. Блажевич та ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2022. - 232 с.

Видання містить наукові та краєзнавчі дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали їх колег з інших регіонів.

Збірник присвячений Блажевичу Юрію Івановичу (кандидат історичних наук, доцент, голова Хмельницької міської організації НСКУ, почесний краєзнавець України)

Важлива частина видання – життєписи найкращих випускників ПДАТУ, які є гордістю вишу, Подільського Краю та України.


Подільський державний аграрно-технічний університет

УДК 378.4(477.43)

П44

Подільський державний аграрно-технічний університет. 100 років [Текст] : біографії / гол. ред. кол. В. В. Іванишин. - Київ : Логос Україна, 2019. - 256 с. : фото. - ISBN 978-966-1581-34-9 :

Історично-презентаційне видання присвячене 100-річчю з дня заснування славного Подільського державного аграрно-технічного університету. На сторінках ювілейної книги висвітлено тернистий шлях становлення і розвитку освітнього закладу.


Польська ідентичність та російське самодержавство

УДК 94(477.43-89Под)

С 89

Сумишин, Ярослав Миколайович. Польська ідентичність та російське самодержавство. Подільський зріз [Текст] : . / Я. М. Сумишин. Кам`янець-Поділ. : Друкарня "Рута", 2022. - 304 с. - Імен. покаж.: с. 201-287. - ISBN 978-617-8021-86-3.

Автор видання, взявши за приклад Поділля, аналізує політику самодержавної влади, спрямовану на знищення польської ідентичності як цивілізаційного світогляду. На підставі архівних матеріалів, автор робить висновок, що ідентичність, сформована за часів Речі Посполитої, мала подальший вплив на генезис самобутньої культури України.


Течуть річки

УДК 556.5(477.43)

С65

Сорочан, Юрій Казимирович.Течуть річки... [Текст] : есеї / Ю. К. Сорочан. - [б. м.] : [б. в.], 2022. - 28 с.

У виданні подільського краєзнавця подана детальна інформація про мальовничі річки Хмельницької області, їх походження, опис та ілюстрації. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com