Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділувересень 2021 року

Хмельницький тролейбус

В6264 656.025(477.43)

С48

Слободянюк Петро Якович Хмельницький тролейбус. До 50- річчя ХКП "Електротранс": 1970- 2020 роки [Текст] : дослідження / П. Я. Слободянюк. - Хмельницький ; Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. - 148 с. : фото. - Бібліогр. С. 146.

У видані висвітлено сторінки 50-річної історії розвитку та життєдіяльності провідного підприємства обласного центру – Хмельницького комунального підприємства «Електротрас». На вагових здобутках його керівників і трудової самовіддачі працівників у забезпеченні якісного пасажирообслуговування хмельничан та гостей міста розглядаються сучасні завдання, найближчі та більш віддалені перспективи знатного трудового колективу хмельницьких тролейбусів.


Лінійні форпости головної магістралі

Б51454 351.811(477.43)

С50

Смицький Валерій Сільвестрович. Лінійні форпости головної магістралі [Текст] : довід.- іст. вид. / В. Смицький. - Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. - 512 с. : фото.

У цій книзі описана історія транспортної міліції з моменту її створення і до розформування у 2015 році. Долі керівників та звичайних співробітників, які працювали у підрозділах транспортної міліції ,віддали цій роботі багато років.


Софія Вітт- Потоцька- прекрасна фанаріотка на Поділлі

Б51457 94(477-89Под)

Ю75

Юркова Галина Іванівна Софія Вітт- Потоцька- прекрасна фанаріотка на Поділлі [Текст] : дослідження / Г. І. Юркова. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2021. - 112 с. : фото.

На сторінках книги висвітлено життя Софії в Україні ( 30-крема на Поділлі) та за її межами , а також історію створення символу великого кохання графа Потоцького – чарівного парку «Софіївка».


Кам`янецька хроніка

Б51456 94(477- 89Под)

Б12

Бабій Сергій Кам`янецька хроніка [Текст] : збірник / С. Бабій. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2021. - 300 с. : іл., фото.

Книга написана на основі реальних подій. Використані архівні матеріали НІАЗ «Кам`янець»,Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, Хмельницького обласного архіву, Кам`янець – Подільського міського архіву та інтернет-джерел.


Поділля в роки української національної революції середини 17 століття

А45247 94(477- 89Под)

П44

Поділля в роки української національної революції середини 17 століття [Текст] : матеріали Всеукр. наук.- краєзнавч. конф., приуроч. 370-й річниці героїчної оборони Вінниці на чолі з полковником Іваном Богуном, Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соц. наук України, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. Тімірязєва ; редкол. С. Д. Гальчак та ін. - Вінниця : Балюк І. Б., 2021. - 260 с. - Бібліогр. в кінці розд.


Літопис Хмельниччини

П894-2021 94(477.43)

Л64

Літопис Хмельниччини - 2021 [Текст] : краєзн. зб. / Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. краєзн. музей ; редкол. О. М. Брицька (голова) та ін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 316 с. : фото. колор., карти. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник містить наукові та краєзнавчі дослідження працівників музеїв Хмельницької області. Матеріали друкуються в авторській редакції.


Проскурів у роки Першої світової війни та Української революції 1917- 1921 років

А45250 94(477- 89Под)

Є87

Єсюнін Сергій Миколайович. Проскурів у роки Першої світової війни та Української революції 1917- 1921 років [Текст] : дослідження / С. М. Єсюнін ; Хмельниц. обл. краєзн. музей, Хмельниц. облрада, Департамент інформ. діяльності, культ., нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 146 с. : фото, фото. колор.¬

Висвітлена історія міста Хмельницького ( Проскурова) в роки Першої світової війни ( 1917 – 1921) та Української революції ( 1917 – 1921), подано світлини, копії документів, спогади учасників тих років.


Творці історії Подільського краю

Б51469 908(477.43/.44)

П80

Прокопчук Віктор Степанович Творці історії Подільського краю [Текст] : персоналії / В. С. Прокопчук. - Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2021. - 552 с. : фото. - Бібліогр. в кінці розд.

Книга є збіркою статей і нарисів про конкретних осіб, які жили і творили в різних галузях суспільного буття головним чином на терені Поділля, роблячи свій внесок в історію краю, у наближення, здобуття і розбудову української незалежно держави. Дослідження присвячене 30-річному ювілею незалежності України.


Комплексне краєзнавче дослідження населених пунктів Полонщини

А45251 908(477- 89Под)

Г57

Говорун Валентин Давидович Комплексне краєзнавче дослідження населених пунктів Полонщини [Текст] : довідник / В. Д. Говорун ; Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. краєзн. музей. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. - 264 с. : фото.

У краєзнавчому довіднику «Комплексне краєзнавче дослідження населення пунктів Полонщини» розповідається про населені пункти, їх історію, природу земель, які їм належать. Кожен населений пункт розкладається за єдиним загальним планом: час заснування, історичні події, відбулися в різні епохи і часи на його теренах, демографічний стан населення, місцеві підприємства, історичні, археологічні, культурні пам`ятки. Охарактеризовано природу прилеглої території з точки зору геології, геоморфології, гідрології, метеорології, геоботаніки, ландшафтознавства, грунтознавсява, ботаніки, зоології, а також детально розглянуто рослинний і тваринний світ, реальний стан зооценозів.


З любов`ю до малої Батьківщини

Б51468-5 908(477.44)

Г17

Гальчак Сергій Дмитрович З любов`ю до малої Батьківщини. Діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2020 р.) [Текст] : записки з щоденника. Кн. 5 / С. Д. Гальчак ; Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Вінниця : Балюк І. Б., 2021. - 160 с. : фото. - Бібліогр. С. 203-214.

У книзі йдеться про діяльність Вінницької області організації Національної спілки краєзнавців України, краєзнавців області в 2020 р. Для широкого кола читачів./p>
Хутір Циганівка

В6268 908(477.43)

Н16

Нагорна Ольга Григорівна Хутір Циганівка [Текст] : літ.- іст. і краєзн. вид. / О. Г. Нагорна. - Вінниця : Твори, 2021. - 92 с. : фото.

В збірку О.Г. Нагорної «Хутір Циганівки» ввійшли три розділи: «Хутір Циганівки – його життя і доля», «Хуторяни та їхні нащадки у фотографіях» й «Рідня та сусіди хуторян», де відтворено життя селян, які попали в період реформи хутірської системи 1918-1938 років, їхні надії, що залишилися нездійсненими та їх життя на нових місцях.


Традиційний одяг українців Поділля

В6267 391(477- 89Под)

І-18

Іваневич Лілія Анатоліївна Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ- початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно- художні та регіонально- локальні особливості [Текст] : монографія / Л. А. Іваневич ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. - 780 с. : фото. - Бібліогр. в кінці глав.

У монографії здійснення спроба репресувати регіональну-локальну специфіку традиційного вбрання українців Буковини, Західної, Східної та Центральної зон Поділля другої половини xix – початку XXI століття. Подано класифікацію народного одягу регіону за його конструктивна-художнім й функціонально-вжитковими характеристиками.

Видання розраховане на істориків, етнографів, краєзнавців, культолорогів і мистецтвознавців, усіх тих, кому небайдужа українська історія та культура. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com