Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусічень 2022 року

Безпека обладнання, що працює під тиском

А45661

621.77

Н62

Нікітін О. О. Безпека обладнання, що працює під тиском : навч. посіб. / О. О. Нікітін, О. М. Килимник, В. В. Мисліборський. – Кам`янець-Подільський: Панькова А. С., 2021. – 304 с. : фото.

У навчальному посібнику дана класифікація обладнання, що працює під тиском та представлені типи цього обладнання. Розглянуто вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації обладнання, порядок введення його в експлуатацію. Даний посібник рекомендується студентам, фахівцям з охорони праці та інженерно-технічним працівникам, робота яких пов’язана з експлуатацією обладнання, що працює під тиском.


Барна справа

А45685

640.443

О-97

Ощипок І. М. Барна справа : навч. посіб. / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов; УКООПСПІЛКА. – Львів: Магнолія 2006, 2019. – 288 с. : фото.

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацію, матеріально-технічне забезпечення, порядок підготовки барів для обслуговування відвідувачів, вимоги до персоналу, характеристику базових алкогольних і безалкогольних напоїв, особливості приготування, способи оформлення і подачі різних змішаних напоїв і коктейлів.

Посібник призначено для студентів та персоналу, який обслуговує відвідувачів у барах та ресторанах.


Основные работы на приусадебной пасеке

А45705

638.1

Ч-57

Чечевицкий В. М. Основные работы на приусадебной пасеке : советы / В. М. Чечевицкий. – Херсон: ХГТ, 2021. – 130 с. : іл.

В книзі описані роботи по підготовці бджолиних сімей до медозбору, приведені дані про склад меду, його властивості і умови зберігання, технології виготовлення в домашніх умовах бджолиних інструментів, надання допомоги при укусах та рекомендації налагодження позитивних відносин бджолярів з сусідами. Книга адресована бджолярам-початківцям.


Сучасні досягнення в науці та освіті

Б37108-16 (2021)

001

С91

Сучасні досягнення в науці та освіті = Modern Achievements of Science and Education : зб. праць XVI Міжнар. наук. конф., 1-8 листоп. 2021 р., Нетанія, Ізраїль / Хмельниц. нац. ун-т, Ізраїльська Незалежна Академія Розвитку наук; редкол. А. В. Горошко та ін. – Хмельницький; Нетанія: ХНУ, 2021. – 126 с.

Розглянуті актуальні проблеми освіти та інформаційних технологій, матеріалознавства, механіки, дизайну, архітектури і будівництва, а також низка економічних питань. Для науковців, інженерів, працівників та аспірантів ЗВО.


Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки

Б47858-2021

338.2

І-72

Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. 5-6 листоп. 2021 р., Хмельницький / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Тбіліс. держ. ун-т; ред. М. І. Бондаренко, Л. С. Любохинець, Л. Б. Бушовська. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – 126 с. : табл.

Розглянуті аспекти розвитку національної економіки та засади забезпечення національної безпеки; особливості фінансових механізмів в економіці країни; сучасні виклики і загрози національній безпеці; особливості цифрової економіки. Для керівників підприємств, фахівців, викладачів і студентів економічних ЗВО.


Проблеми планування в ринкових умовах

А45652

33.012(477)

П78

Проблеми планування в ринкових умовах : тези доп. ХХ міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ХНУ, Акад. екон. наук України; редкол. С. В. Ковальчук та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – 133 с.

Розглянуто теоретично-аналітичні основи та практичні рекомендації щодо планування промислового виробництва; витрат, продуктивності праці, заробітної плати, фінансів, маркетингової і підприємницької діяльності, матеріально-технічного забезпечення, технічного і організаційного розвитку, доходів населення, проблеми ціноутворення на промислову продукцію, ефективності впровадження нової техніки.

Для фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, планування, бізнес-аналітики, економіки, маркетингу, інноваційного менеджменту, логістики, викладачів та здобувачів вищої освіти.


Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємств

А45650

339.924(477)

М52

Мережко В. М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємств за умов євроінтеграції : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / В. М. Мережко; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021. – 20 с.

В дисертації розроблено теоретико-методичні основи та науково-практичні рекомендації щодо формування фінансово-економічного потенціалу підприємств у розвитку зовнішньоекономічної діяльності за умов євроінтеграції.

Для наукових працівників, студентів спеціальностей економіка та управління підприємствами.


Управління довірою в проєктах розвитку організацій

Б51605

005.8

Л17

Лазарева М. В. Управління довірою в проєктах розвитку організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук; спец. 05.13.22 – управління проектами та програмами / М. В. Лазарева; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: [б. в.], 2021. – 24 с.

У дисертаційній роботі розв’язана актуальна й важлива проблема систем управління проєктами на основі довіри при прийнятті проєктних рішень. Визначено вплив довіри в організації на показники ефективності проєктів.


Сільська торгівля: проблеми розвитку і становлення нових ринків

Б51619

339.37(477)

А76

Апопій В. В. Сільська торгівля: проблеми розвитку і становлення нових ринків : монографія / В. В. Апопій, Л. М. Коваль, Г. В. Апопій; М-во освіти і науки України. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 276 с. : табл.

У монографії розкрито теоретичні засади і практичні аспекти розвитку і функціонування сільської торгівлі в Україні у контексті концепції сільського розвитку. Висвітлено роль і місце торгівлі в сільській місцевості у задоволенні потреб споживачів в товарах і послугах, розвитку сільських територій та реалізації соціальної політики на селі. Визначено необхідність, підходи і механізми активізації торгівлі, її трансформації на інноваційних засадах, формування нових ринків, підвищення їх рівня конкурентності.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного та сільськогосподарського спрямування, органів державного управління та самоврядування.


Наукові та прикладні основи забезпечення міцності електронних систем

В6304

620.172

К56

Ковтун І. І. Наукові та прикладні основи забезпечення міцності електронних систем під дією експлуатаційних та технологічних навантажень : монографія / І. І. Ковтун. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – 254 с.

Розглянута проблема надійності електронних систем в умовах експлуатаційних і технологічних навантажень, що реалізована розробкою наукових та прикладних основ забезпечення їх міцності виявленням, оцінкою та ефективним зниженням руйнівних деформацій на різних рівнях конструктивної складності виробів. Для фахівців галузі електроніки, інженерних працівників, студентів, аспірантів ЗВО. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com