Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2022 року

Економічна безпека кластерів промислових підприємств

Б51672

334.7

Е45

Економічна безпека кластерів промислових підприємств: пріоритети та механізми забезпечення : монографія / за наук. ред. Н. І. Гавловської. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 263 с.

В книзі висвітлено дослідження економічної безпеки кластерів промислових підприємств та наведено інструменти інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності об`єднань.


Управління підприємницькою діяльністю

Б51673

334.7

С76

Стадник В. В. Управління підприємницькою діяльністю : тлумач. слов. / В. В. Стадник, П. М. Григорук, Н. А. Хрущ. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 131 с.

Розкрито зміст категорій, що описують процеси стратегічного, інноваційного, фінансового і страхового менеджменту, управління розвитком персоналу та взаємодії з партнерами. Надана методологія та методи наукового пізнання, що дозволяє обрати релевантні підходи до вивчення нових явищ і процесів.


Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України

Б50009-16(2021)

339.138

М26

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. XVІ міжнар. наук.-практич. конф. (16-18 груд. 2021 р.) / ХНУ, Укр. асоц. маркетингу. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 158 с.

В матеріалах конференції розглянуто застосування маркетингових технологій в економіці та бізнесі на фоні трансформаційних процесів, проаналізовані напрями інноваційного маркетингу у різних сферах, практику торгівлі та товарознавчої діяльності; запровадження цифрових технологій; посилення екологізації суспільства.


Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв

Б51671

620.3

С79

Стечишина Н. М. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання харчових виробництв : монографія / Н. М. Стечишина, М. С. Стечишин, Н. С. Машовець. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 181 с.

В монографії розглянуто способи підвищення корозійно-механічної зносостійкості сталей в середовищах харчових виробництв нанесенням електролітичних покриттів і зміцнення поверхонь деталей обладнання безводним азотуванням в тліючому розряді. Досліджено фізико-хімічні властивості таких покриттів, їх корозійну і кавітаційну стійкість, розроблено спосіб неруйнівного контролю їх якості.


Тайм-менеджмент у схемах і таблицях

А45812

005.3

Г95

Гурман О. М. Тайм-менеджмент у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. М. Гурман. – Львів : Марченко Т. В., 2022. – 220 с.

Посібник розкриває питання, що стосуються становлення і розвитку теорії та практики самоменеджменту; кар`єри та успіху в самоменеджменті; планування особистої роботи менеджера; організовування діяльності менеджера; самомотивування та самоконтролю менеджера; розвитку його потенціалу, сутності та ролі тайм-менеджменту та лайф-менеджменту.


Математичне та комп`ютерне моделювання

Б38861-22 (2021)

519.7

М34

Математичне та комп`ютерне моделювання : зб. наук. праць / відп. ред. О. М. Хіміч, заст. ред. А. Ф. Верлань, відп. секр. В. А. Федорчук; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Вип. 22. Серія : Технічні науки. – 2021. – 124 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності.


Математичне та комп`ютерне моделювання

Б39008-22 (2021)

519.6

М34

Математичне та комп`ютерне моделювання : зб. наук. праць / відп. ред. О. М. Хіміч та ін., заст. ред. А. Ф. Верлань, відп. секр. І. Б. Ковальська; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Вип. 22. Серія : Фізико-математичні науки. – 2021. – 116 с.

Подано результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com