Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу виробничої літератури


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділулипень 2021 року

Б51430

658.5

С24

Свістунов Олексій Сергійович. Теоретико-методологічні засади управління технологічним оновленням інноваційно орієнтованих підприємств : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. С. Свістунов ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021.

Наукова новизна одержаних в дисертаційній роботі результатів полягає у концептуальному вирішенні та науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних засад, методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління технологічним оновленням машинобудівних підприємств на засадах системного підходу в контексті сучасного розвитку нової парадигми економіки.


Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства

Б51442

658.8

Г87

Громова Ольга Євгеніївна. Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Є. Громова ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021.

Дисертацію присвячено теоретико–методологічному обґрунтуванню аспектів маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю та вирішенню наукової проблеми щодо формування і забезпечення конкурентоздатності в системі маркетингового стратегічного управління підприємством.


Управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства

А45212

331.108

Б32

Бабчинська Олена Іванівна. Управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. І. Бабчинська ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2021.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та розробці теоретико-методологічних основ та науково-практичних рекомендацій щодо управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства.


Типологія будівель і споруд

Б51426

624

Т43

Типологія будівель і споруд : навч. посіб. / О. А. Дорофєєв, В. В. Шулик, Г. А. Негай та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 307 с. : граф. – Бібліогр. : С. 303.

Подані характеристики та класифікація житлових, громадських, промислових і сільськогосподарських будівель та споруд, а також їх елементів. Розглянуто соціальні, містобудівні та інженерно-технічні вимоги до проектування та принципи об`ємно-просторових рішень різних типів будівель і споруд.

Для студентів ЗВО рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».


Лікарські рослини Хмельниччини

А44705

582.3(477.43)

Г57

Говорун Валентин Давидович. Лікарські рослини Хмельниччини : біолог. довід. / В. Д. Говорун ; Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. краєзн. музей. – Хмельницький : Мельник А. А., 2020. – 156 с.

Біологічний довідник розповідає про різноманітність лікарських рослин у Хмельницькій області, їх поширення по території, зовнішню і внутрішню будову вегетативних і генеративних органів, про особливості розмноження, хімічний склад, показує які лікувальні властивості мають рослини та при яких хворобах їх застосовують у фармації і медицині.

У довіднику розглядаються різні життєві форми лікарських рослин – трави, напівкущі, кущі та дерева. Ці рослини мають широкий діапазон лікувальних властивостей залежно від хімічного складу, тому їхня дія може бути протигельмінтною, протизапальною, антибактеріальною, вітрогінною, сечогінною, жовчогінною, а також збуджуючою, тонізуючою, заспокійливою, знеболюючою, блювотною, послаблюючою або закріплюючою.

Розрахований на широке практичне використання учнівською молоддю та педагогічними працівниками, краєзнавцями, любителями природи рідного краю. Він має сприяти покращенню процесу просвітницької роботи, розумному використанню рослинних ресурсів.


Економіка ХХІ століття: проблеми та перспективи

П1068-1 (2020)

332.14(477)

Е45

Економіка ХХІ століття: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. Вип. 1 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого Володимира ; гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во МАУП, 2020. – 100 с.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми теоретичних та практичних засад забезпечення прийняття управлінських рішень. Розглянуто основні проблеми інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, студентам та всім, хто цікавиться економічною наукою.


Методи і алгоритми захисту інформаційних ресурсів комп`ютерних систем

Б51425

004.05

М54

Методи і алгоритми захисту інформаційних ресурсів комп`ютерних систем : навч. посіб. / В. М. Джулій, Ю. П. Кльоц, І. В. Муляр та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 174 с. : табл.

Подані поняття технологій захисту інформаційних ресурсів комп`ютерних систем, види інформаційних загроз і атак, методи та засоби керування безпекою, способи і критерії оцінки ефективності систем захисту інформації, базові криптографічні методи захисту, способи аутентифікації інформаційних повідомлень тощо.

Для студентів ЗВО першого рівня вищої освіти спеціальностей 125 «Кібербезпека» та 123 «Комп`ютерна інженерія».


Стратегізація адаптивної системи управління якістю продукції в механізмі забезпечення національної безпеки кластерних систем

Б51424

32.133(477)

С83

Стратегізація адаптивної системи управління якістю продукції в механізмі забезпечення національної безпеки кластерних систем : монографія / М. П. Войнаренко, Л. А. Богатчик, Л. В. Скоробагата та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 262 с. : табл.

Обґрунтовано основи кластеризації економіки на засадах оптимізації інтегрованих ланцюгів вартості. Встановлено особливості функціонування систем управління якістю продукції в контексті інноваційного потенціалу кластеризації економіки. Розглянуто аспекти стратегізації адаптивної системи управління якістю продукції підприємств харчової промисловості.

Магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей ЗВО та фахівцям з розробки систем управління якістю продукції в кластерних системах.


Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової

Б51437

331.101

К 82

Криворучко Сергій Васильович. Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів : монографія / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 72 с. : граф., табл.

В книзі проведено детальний порівняльний аналіз використання детермінованих і стохастичних підходів в оцінці результатів діяльності персоналу за індикаторами інформативності, точності, простоти, вартості та періоду оцінювання ступеня результативності (продуктивності) спеціалістів, які працюють як в однакових, так і в різних умовах, як за одними, так і за різними напрямками діяльності.

В книзі проаналізовані, в тому числі, точності, часові та волатильні переваги щоденного вимірювання показників продуктивності персоналу, наведені результати практичного застосування об`єднаної сукупності стохастичних показників оцінки персоналу діючих компаній з різних сегментів ринку, обґрунтована доцільність використання стохастичних підходів при вимірюванні продуктивності персоналу та визначні рекомендації щодо практичного використання ймовірнісно-математичних підходів в оцінці діяльності персоналу.

Для керівників державних і комерційних установ і компаній, менеджерів з персоналу, науково-педагогічних працівників, аналітиків, студентів – усіх, хто цікавиться питаннями обґрунтованої оцінки результатів діяльності персоналу.


Українські та польські мотодельтаплани (1980 – 2015)

В6263

629.735.4(477+ 438)

К59

Козярчук Леонід Леонідович. Українські та польські мотодельтаплани (1980 – 2015) : фотоальбом / Л. Л. Козярчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 148 с. : фото.

У цьому виданні в хронологічному порядку розміщено матеріал з історії розвитку українських та польських мотодельтапланів (МДП). Автор книги – один з конструкторів МДП, займається цією тематикою вже 40 років. Був учасником багатьох зльотів НЛА ще за часів СРСР; пізніше, у незалежній Україні брав участь у зльотах у сусідній Польщі, спілкувався з багатьма конструкторами та пілотами МДП. Тож частина наявних у книзі світлин належить автору. У книзі опубліковано 750 фотографій МДП котрі походять із власного архіву автора, приватних архівів пілотів і конструкторів; частину знайдено в Інтернеті та деяких періодичних виданнях і книгах. Ця праця буде корисною широкому колу читачів, зацікавлених цим чудовим НЛА. Вона також стане помічником конструкторам-аматорам, котрі самотужки будують свої омріяні МДП. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com