Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2023 року

Владислав Заремба в соціокультурному просторі XIX століття

А46343 78(477.43)

З-34

Владислав Заремба в соціокультурному просторі XIX століття . До 190-ої річниці від дня народження українського композитора, піаніста, педагога, громадського діяча : матеріали Всеукр. круглого столу, 12 трав. 2023 р. / Департамент інформ. діяльності, культ., нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. фаховий муз. коледж ім. В. І. Заремби ; редкол.: Т. П. Круліковська, А. В. Сікорська, І. А. Вавренчук. – Хмельницький : [б. в.], 2023. – 148 с.

У збірнику викладено матеріали Всеукраїнського круглого столу «Владислав Заремба в соціокультурному просторі ХІХ століття».

Матеріали збірника надруковані за поданням авторів зі збереженням змісту і стилю викладу.


Європейський гравірований портрет XVI–XIX ст

В6435-1 76.041(4)

Є24

Європейський гравірований портрет XVI–XIX ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідж., іл. кат. у 2 кн. Кн. 1 / Г. М. Юхимець, Д. Д. Фоменко, І. І. Цинковська та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2022. – 496 с. : фото.

Ілюстрований науковий каталог європейського гравірованого портрета XVI–XIX ст. є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військових, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т. ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн).

Каталог адресовано широкому колу фахівців – історикам, культурологам, мистецтвознавцям, дослідникам європейської біографістики, працівникам музеїв, бібліотек і усьому колу шанувальників мистецтва.


Нотне видавництво Генріха Їндржишека

В6436 78.074(477)

К58

Кожушко Є. В. Нотне видавництво Генріха Їндржишека: 1902–1919 / Є. В. Кожушко, Л. В. Івченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . Ін-т книгознавства. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 528 с. : фото. – (З історії музичної спадщини України).

Репрезентовано історію і нотну продукцію видавництва Генріха (Їндржиха) Їндржишека (1857–1924) – власника музичного магазину, майстерень з ремонту й виробництва музичних інструментів у Києві, засновника фірми грамзапису «Екстрафон», одного з засновників спортивного товариства «Сокіл» і культурно-просвітницького товариства ім. Яна Амоса Коменського у Києві, члена Київської міської думи, активного діяча громадського і політичного життя Києва, чеха за походженням. У роботі характеризовано особливості окремих видань та видавничих серій. Наводиться інформація і наукові описи усіх, виявлених на цей час примірників нотної продукції Їндржишека не тільки з фондів НБУВ, але і з інших бібліотек, приватних колекцій, Інтернет-ресурсів; представлено і ті видання, щодо яких інформацію встановлено за непрямими джерелами (усього 1422 позиції). Прослідковано долю окремих публікацій, що Їндржишек фактично перевидав, використовуючи підготовлені поліграфічні форми (нотні дошки) своїх попередників з ХІХ ст. (А. Сокль, І. Будкевич та ін.), а також пізніші перевидання, здійснені у радянський час з нотних дощок Їндржишека з вихідними даними «Київського музичного підприємства», «Українського музичного видавництва», видавництва «Мистецтво». Дослідження діяльності і реконструкція видавничого репертуару надає змогу відтворити раніше невідомі сторінки історії книжкової справи і культури в Україні. У коментарях до описів подано відомості про авторів музики, слів та про осіб, яким твори присвячено. До видання додається укладена авторами таблиця послідовності нотних дошок, де відтворено хронологію діяльності видавництва, іменний та систематичний покажчики. Працю проілюстровано 305 зображеннями (в основному титульних аркушів). Більшість відомостей про продукцію Г. Їндржишека вводиться до наукового обігу вперше.

Видання призначене для дослідників української культури, мистецтвознавців, музикознавців, книгознавців, музикантів-виконавців, педагогів, істориків, етнографів, фольклористів, бібліографів, бібліотекознавців, працівників музеїв, нотних видавництв а також широкому колу поціновувачів музики.


MalKoni

А46308 741.5

М18

MalKoni (Маломуж Костянтин). Я – талант! / MalKoni. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2023. – 40 с. – (Супергерой в кожному з нас!).

Морпіх та автор коміксів Костянтин Маломуж об`їхав 42 країни світу. Довгий час працював в Монголії з дітьми. Початок війни зустрів в Одесі, на другий день пішов добровольцем у військкомат. Війна надихнула Костянтина повернутися до улюбленої справи. Він опублікував свій комікс для дітей «Супер герой в кожному з нас», ідею якого створив у 2019 році. Картинки малював друг Костянтина, художник Богдан Маслюк. Головний меседж, який намагається донести автор: талант має кожен! Використовуйте свої таланти на користь собі та оточенню.


Музей в сучасному світі

В6439 069(477.83)

М90

Музей в сучасному світі : Жовківські читання 2013 : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упоряд. С. Каськун. – Львів : РАСТР-7, 2013. – 154 с. : фото.

Вміщені в збірнику статті охоплюють широке коло питань, що стосуються проблем створення та функціонування сучасного музею в історичній будівлі; дослідження, реставрації, музеєфікації пам’яток архітектури; дослідження, реставрації збереження палацових колекцій та збірок; комплектування, дослідження, реставрації та використання музейних колекцій. В збірнику також вміщено дослідження з історії, культури та мистецтва Жовкви та Жовківщини.


Біографіка: феномен культури і науки

Б51975 008(477)

П57

Попик В. І. Біографіка: феномен культури і науки, інформаційний ресурс суспільства : монографія / В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 528 с.

У монографії досліджено місце, роль і значення біографіки як важливого феномену національної культури та науки, інформаційного ресурсу в житті українського суспільства. Проаналізовано основні етапи її розвитку на Батьківщині та в українській діаспорі, здобутки, невирішені проблеми, актуальні завдання й перспективи подальшого поступу. Розкрито досвід Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також вчених інших наукових установ і закладів вищої освіти у розробці теоретичних і методичних засад біографіки, освоєнні та впровадженні в Україні новітніх напрацювань світової науки і культури в сфері збагачення творчого арсеналу біографічних досліджень, інтеграції та поширенні біографічних знань.

Видання призначене для істориків, культурологів, бібліотекознавців, фахівців інформаційної справи й усіх, хто цікавиться проблемами біографіки, формування ресурсів біографічної інформації, поширення біографічних знань. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com