Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2020 року

Крута архітектура

А44409 72(100)

А83

Армстронг С. Крута архітектура / С. Армстронг ; пер. з англ. Г. Лелів. – Київ : Моя книжкова полиця, 2018. – 112 с.

Ця книжка – чарівний ключ до брами дивовижного замку під назвою «Архітектура». Вона розкаже про неймовірні архітектурні подвиги, геніальні винаходи та дивовижні досягнення. Познайомить читачів і читачок із найвідомішими будівлями світу – від пірамід Гізи й собору Саґрада Фамілія до фантастичних будівель Захи Хадід, хмародерів у Дубаї і лондонського Уламка. Книжка розкаже про основні стилі архітектури, від найдавніших до найсучасніших, та про знаменитих архітекторів: Брунеллескі, Ллойда-Райта, Тадао Ондо та інших. А тих, хто мріє в майбутньому займатися цією справою – навчить креслити як справжні архітектори.


Методика викладання спеціальних музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін)

А43364 37.016

Б82

Борисова Т. В. Методика викладання спеціальних музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін) : навч.-метод. посіб. / Т. В. Борисова ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 88 с.

Вокально-хорова дисципліна розкриває концептуальні засади та принципові підходи до організації процесу фахової підготовки майбутніх учителів музики, висвітлює найважливіші питання методології музичної освіти, розкриває механізми методичного інструментарію викладання спеціальних музичних дисциплін музично-теоретичного та музично-виконавського спрямування у вищих навчальних закладах.


Живопись. Графика = Valentina Kutsevich : paintings, drawings

В6037 85.143(4РОС)

К95

Валентина Куцевич. Живопись. Графика = Valentina Kutsevich : paintings, drawings / авт. проекта, ред. И. Стежка. – Москва : [б. в.], 2011. – 156 с.

Любителям мистецтва Валентина Куцевич відома, в основному, як майстер міського пейзажу. Причому в цьому жанрі її цікавить не стільки передача свого візуального досвіду, скільки пошуки кольоропластичного вираження дуже особистісних відчуттів, які виникли у неї при сприйнятті тих чи інших картин міського середовища. Їй цікаві бентежні вечірні силуети пішоходів, сліпучі очниці автомобільних фар, мозаїка з парасольок, що вкриває городян від дощу, порив листопада, гнаного осіннім вітром, гірлянди нічних ліхтарів і вітрин, зникаючих в тунельному просторі вулиці, снігова ковдра, що накрила заснувше місто... Все це – акценти узагальнено і напружено злагоджених композиційних рішень, які надають її міським сюжетам відтінок деякої екзистенціальності.


Інструментальна музика в Україні: сторінками історії

В6039 785

Л54

Лещишин О. Ф. Інструментальна музика в Україні: сторінками історії / О. Ф. Лещишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 82 с.

На основі фундаментальних наукових праць, статей масових та періодичних видань, розповідей сучасників і власних спостережень у книжці зібрано маловідоме й найцікавіше з історії розвитку та становлення інструментальної музики в Україні.


Старий Хрещатик і його домовласники

А44601 908(477-25)

Т66

Третьяков А. П. Старий Хрещатик і його домовласники / А. П. Третьяков. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 328 с.

Ця книга про центральну вулицю Києва – Хрещатик, яка є своєрідним символом нашого міста. Вулиця з`єднує Старе місто, Печерськ та Поділ і перетинає три площі – Європейську, Незалежності і Бессарабську. Розповідь про кожен будинок на старому Хрещатику, про архітектуру, архітекторів, жителів, домовласників, суспільне життя і торгівлю може бути цікавою киянам, гостям Києва, дослідникам.


Теоретичні основи композиції

А43282 7.012

У72

Урсу Н. О. Теоретичні основи композиції : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ худ. та худ.-пед. спец. / Н. О. Урсу, І. А. Гуцул ; Кам`янець-Поділ. держ. ун-т. – 2-ге вид. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 166 с.

Розкрито основні положення теорії та практичної діяльності студентів мистецьких спеціальностей у галузі образотворчої композиції, які необхідні для розвитку в них умінь вільного оперування набутими знаннями у власній художній і педагогічній роботі, формування наукового мистецького світогляду та навичок виконувати самостійні навчально-творчі й дослідницькі завдання. Досліджено теоретичні основи художньо-композиційної діяльності. Охарактеризовано підпорядкування компонентів композиції та композиційних засобів ідейному задуму твору.


Подомініканський костел св. Миколая в Кам`янці-Подільському

Б48915 85.113(4УКР-4ХМЕ)

У72

Урсу Н. О. Подомініканський костел св. Миколая в Кам`янці-Подільському / Н. О. Урсу ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кафедра образотворч. і декорат.-приклад. мистецтв. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 116 с.

Видання містить інформацію про архітектурний комплекс подомініканського костелу св. Миколая, єпископа Міри в Кам`янці-Подільському, проілюстровану архівними та сучасними фотоматеріалами. Стисла історична хроніка дозволяє прослідкувати етапи формування та екзистенції костелу, монастиря, їх внутрішнього та зовнішнього опорядження, пластичного оформлення тощо. Особливі сторінки присвячені видатним доброчинцям, бенефакторам та митцям, що брали участь у створенні цього домініканського осередку.


Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди

Б49925 75.071.1(477.43)

У72

Урсу Н. О. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди : монографія / Н. О. Урсу, У. М. Бугерчук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 152 с.

У книзі розкриваються характерні риси творчої спадщини художника Бориса Негоди. Особлива увага приділена створенню художником власного скоропису, поєднаного з символікою козацького життя і побуту. Масштабна творча праця занурить читача у надзвичайний світ козацького письма, допоможе зрозуміти таємниці традиційного українського мистецтва.

Життєпис художника переплітається з основними віхами професійного росту митця, з розвитком графічної та живописної майстерності, вдосконаленням у мистецтві плакату та шрифтових композицій.


Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: теорія і практика формування вокально-хорових навичок

А42967 784.1

Ф29

Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: теорія і практика формування вокально-хорових навичок : монографія / М. А. Печенюк, О. С. Аліксійчук, Т. В. Борисова та ін. ; за заг. ред. М. А. Печенюк ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2017. – 148 с.

Висвітлено питання фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (ММ), формування їх педагогічних і виконавських навичок. Розглянуто методичні засади та принципи вокального навчання студентів мистецьких спеціальностей. Увагу приділено проблемі створення належних психолого-педагогічних умов вокальної підготовки майбутніх учителів ММ у системі вищої музично-педагогічної освіти. Розглянуто театральну педагогіку як засіб удосконалення вокально-хорової підготовки таких учителів. Обґрунтовано доцільність використання та поєднання спеціальних методів навчання з методами проблемного навчання в умовах індивідуально-групової форми навчання. Визначено головні пріоритети та напрями вокально-хорової роботи майбутніх учителів ММ у позашкільних мистецьких закладах. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com