Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділувересень 2021 року

Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова

Б51475 745(477.83)

Г62

Голубець Г. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950–1990-ті роки) = Professional Decorative and Applied Art in Lviv Museum Collections : дослідження / Г. Голубець ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Колір ПРО, 2015. – 240 с. : фото.

У монографії розглядаються питання формування львівських музейних колекцій професійного декоративно-ужиткового мистецтва другої половини ХХ століття. Чисельні фондові пам`ятки відображають процеси розвитку окремих його різновидів, зокрема художньої кераміки, фарфорових і фаянсових виробів українських заводів, художнього скла і текстилю, художніх виробів з дерева і металу.

Для мистецтвознавців, істориків, етнографів, музейних співробітників, колекціонерів, студентів, шанувальників мистецтва і широкого кола читачів.


Магія третього виміру. Скульптурна пластика кінця XIX – початку XXI століття

В6269 730.04(4+ 477)

Г62

Голубець О. М. Магія третього виміру. Скульптурна пластика кінця XIX – початку XXI століття : монографія / О. М. Голубець. – Львів : Колір ПРО, 2020. – 144 с. : фото.

У монографії розглядаються переміни тривимірної скульптурної пластики в епоху модернізму, парадоксальні спроби її повернення до принципів мім етичного мистецтва в часи панування в Європі тоталітарних режимів, процеси зародження і розвитку образотворчих засад постмодернізму.

На тлі динамічних подій кінця XIX – початку XXI століття досліджено шляхи розвитку мистецтва скульптури в Україні.

Рекомендовано для істориків і теоретиків сучасного мистецтва, культурологів, художників, студентів мистецьких навчальних установ.


Архів В. С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Б51480 78.071.1

І-20

Іванова О. А. Архів В. С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографіч. дослідж.; наук. кат. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. Ін-т рукопису. – Київ : [б. в.], 2019. – 196 с. : фото.

Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора.

Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.

Каталог розрахований на музикознавців і всіх, хто цікавиться історією української культури та музики першої половини XX ст.


Основи музейної справи

А45234 069.01

П21

Паур І. В. Основи музейної справи : навч.-метод. посіб. / І. В. Паур ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2021. – 204 с.

Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, Реставрація творів мистецтва за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Він містить пояснювальну записку, конспекти лекцій, рекомендації щодо підготовки та плани семінарських занять, списки рекомендованих джерел та літератури.

У посібнику визначено методичні поради щодо виконання ІНДЗ та тестові завдання з дисципліни. Крім того, пропонується глосарій музейних термінів і додатки, в яких запропоновані нормативні документи, що визначають музейну діяльність.


Навчальна музейна практика

А45233 069.1

П21

Паур І. В. Навчальна музейна практика : навч.-метод. посіб. / І. В. Паур ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2021. – 136 с.

Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Він містить опис: загальні положення, мету і завдання, структуру навчальної музейної практики у музеях художнього та історичного профілю. У ньому визначено зміст практики: основні етапи, індивідуальні завдання (вимоги до обліку фондових матеріалів, створення музейної експозиції, тематико-експозиційного плану), колективні завдання, заняття та екскурсії під час практики. Визначено залікові питання, окреслено форми та методи контролю під час проходження навчальної музейної практики й вимоги до звітної документації. Зазначено права та обов’язки керівників практики і студентів-практикантів. Крім того, пропонується глосарій музейних термінів і додатки, в яких запропоновані нормативні документи, що визначають музейну діяльність. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com