Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділусерпень 2021 року

Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910–1930 років

Б51395 7.031.2(477)

A18

авт.-упоряд. О. Шестакова. Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910–1930 років : альбом / Нац. музей укр. нар. декор. мистецтва ; авт.-упоряд. О. Шестакова. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 152 c.

Альбом знайомить з унікальними творами Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї, творчість яких перебувала під впливом нових художніх течій, що панували на початку ХХ ст. як в європейському, так і в українському мистецтві: модерну та авангарду.

У виданні вперше репрезентовано цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ ст., коли народні майстри працювали в художніх майстернях поруч із професійними художниками-новаторами Євгенією Прибильською, Наталією Давидовою, Олександрою Екстер, Казимиром Малевичем. Така співпраця надихала новими ідеями професійних художників і значно розширювала світогляд народних майстрів та дала Україні митців яскравого індивідуального самовияву, які віртуозно володіли лінією, ритмом, кольором.


Історія театру імені М. Старицького в спогадах...

Б51370 792.2(477.43)

I-90

М. Бортник-Гулевата. Історія театру імені М. Старицького в спогадах...: спогади / Хмельниц. обл. держадмін, Хмельниц. ОНМЦ, Хмельниц. обл. акад. муз.-драм. театр ім. М. Старицького ; авт. ідеї М. Бортник-Гулевата. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 62 с. : фото.

У фотоальбомі подана ілюстрована історія заснування і розвитку Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, біографічні спогади та світлини діючого колективу. Видання містить QR-коди з посиланням на інтернет-ресурси театру, його сторінки в соціальних мережах, відеоматеріали, фотоальбоми, повні версії інтерв`ю з творчими особистостями. Книга присвячена 90-річчю закладу.


Фріда Кало: біографія

П1075-2(2019) 7

K90

П. Е. Герчанівська. Культура і сучасність : альманах. № 1`2019 / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва ; гол. ред. П. Е. Герчанівська. – Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. – 345 с.

В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів й усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.


Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць

П1078-37 (2020) 7

М65

О. С. Афоніна. Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Вип. 37 / М-во культури та інформаційної політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва ; гол. ред. О. С. Афоніна. – Київ : [б. в.], 2020. – 256 с..

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства. Тематика статей пов`язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. У статтях представлено широкий спектр сучасної мистецтвознавчої думки.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури.


НАРБУТ. С. Білокінь

В6247 7.036(477)

Н28

С. Білокінь НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи [Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського збірника»] : збірник / Укр. культ. фонд ; упоряд. С. Білокінь ; заг. ред. А. Білоусової та ін. – Київ : Родовід, 2020. – 408 с. : іл.

Історія «Нарбутівського Збірника» драматична. Задумали мистецьку монографію ще за життя мистця. 1920-го у віці тридцяти чотирьох років Георгій Нарбут несподівано помер. Після його посмертних виставок 1922 року в Петербурзі та 1926-го в Києві було створено комітет з підготовки Збірника під орудою Федора Ернста, відомого мистецтвознавця і земляка Георгія Нарбута. Статті замовили найвідомішим дослідникам. Довго готували, але через безгрошів`я 1920-х та драму комуністичної цензури «Нарбутівський Збірник» надрукували лише 1933 року. І одразу в друкарні… знищили весь наклад. Головна причина – на той час були репресовані майже всі автори, а дехто й розстріляний.

Щасливе завершення історії сталося лише 2020 року. З ініціативи історика Сергія Білоконя видавництву «РОДОВІД» вдалося відтворити «Нарбутівський Збірник»», доповнивши його кількома текстами-спогадами друзів і колег, у тому числі Василя Кричевського, Миколи Зерова, автобіографічними уривками, статтями мистецтвознавців середини ХХ століття, листами тощо.


Рудзицький А. Й. Я хочу робити й більше нічого я не хочу. Василь Седляр

Б51436 75.05(477)

Р83

Рудзицький А. Й. Я хочу робити й більше нічого я не хочу. Василь Седляр : біографія / А. Й. Рудзицький. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 240 с. : іл.

Книга про художника Василя Седляра (1899–1937) розповідає про одного із найяскравіших представників «бойчукізму», видатного українського майстра, творча та життєва доля якого склалася трагічно.


Семчишин-Гузнер О. Модест Сосенко (1875–1920).

В6253 75/76(477)

C30

Семчишин-Гузнер О. Модест Сосенко (1875–1920). Живопис, графіка (зі збірки Національного музею у Львові ім. Андрія Шептицького) : альбом- каталог / О. Семчишин- Гузнер ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Львів : Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, 2020. – 256 с. : іл.

Модест Сосенко – художник-класик українського мистецтва початку ХХ століття, нині відомий завдяки обмеженій кількості своїх репродукованих станкових і монументальних творів, що не дає можливості належно оцінити значення його творчості для української культури та її зв`язку з проблемами, які в той самий час були актуальними і для західноєвропейського мистецтва. Видання покликано заповнити цю прогалину, адже головну частину Сосенкових малярських, графічних і підготовчих робіт до монументальних об`єктів тут опубліковано вперше й вона вповні відображає найбільшу колекцію його творів, зібрану в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького та започатковану ще за життя художника. Кожну пам`ятку супроводжує науково-довідковий матеріал, який може слугувати її своєрідним провенансом.

Для мистецтвознавців, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, усіх, хто цікавиться українською культурою та мистецтвом початку ХХ століття.


Семчишин-Гузнер О. Модест Сосенко (1875–1920).

В6252 75/76(477)

C30

Семчишин-Гузнер О. Семчишин-Гузнер О. Модест Сосенко (1875–1920) : монографія / О. Семчишин-Гузнер ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Львів : Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, 2020. – 468 с. : іл.

Пропонована монографія є першим цілісним науковим дослідженням, присвяченим творчості одного з найяскравіших українських художників початку ХХ століття – Модеста Сосенка, автора модерних церковних розписів, ікон, екслібрисів, портретиста, майстра краєвидів, стипендіата митрополита УГКЦ Андрея Шептицького та працівника Національного музею у Львові. Постать митця висвітлено в широкому контексті тогочасного історико-культурного періоду, що допомагає якнайкраще зрозуміти і сприйняти його персональні творчі здобутки. Дослідження базовано на багатому архівному матеріалі (документи, листи, світлини); залучено також дотепер не відомі праці митця, що належать до приватних колекцій і музейних збірок не лише в Україні, а й за океаном (США та Канада). Великий підрозділ монографії охоплює художників доробок у ділянці храмового малярства. Водночас це – історія національної культури, Церкви; історія, в якій переплелись імена митців, священників, різьбярів, непересічних особистостей, навіть церковних громад – усіх тих, хто в такі непрості часи робив усе від них залежне, щоб повернути релігійне мистецтво до національних традицій переосмислення візантійської спадщини в нових обставинах початку ХХ століття.

Для мистецтвознавців, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українським мистецтвом. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com