Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу мистецтв


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділужовтень 2022 року

Джерела до життєпису Олени Сахновської

А45825 76(477)

Д 40

Джерела до життєпису Олени Сахновської (листи мисткині до Стефана Таранушенка 1947–1958 років з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / сост.: О. В. Сторчай, Н. О. Щеколдіна. – Київ : НБУВ, 2021. – 152 с.

Науковим виданням до суспільного обігу залучаються невідомі джерельні матеріали до життєпису талановитої української художниці, графіка, гравера, ілюстратора класичної та радянської української й російської літератури, майстрині екслібрису Олени Борисівни Сахновської (1902–1958). Це, зокрема, автобіографія 1958 року та листи 1947–1958 року до знаного мистецтвознавця й музейного працівника Стефана Андрійовича Таранушенка (1889–1976), що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліографія про творчість мисткині є дуже невеликою, отож фактологічний матеріал, репрезентований у виданні, стане солідним підґрунтям для дальшого монографічного дослідження її праці і доповненням до історії розвитку вітчизняного граверного мистецтва першої половини XХ ст. Публікація супроводжується вступною статтею, іменним покажчиком та ілюстративним матеріалом.


Культурна спадщина України

В6373 726(477)

Д 99

Дятлов В. Культурна спадщина України. Монастирі : альбом / В. Дятлов. – Київ : Балтія-Друк, 2021. – 304 с. : фото. – (Література для внутрішньо переміщених осіб).

«Культурна спадщина України. Монастирі» – книжка-подорож.

Видання присвячене 50-м монастирям України, як прадавнім центрам духовності та культури нашого народу, а також як видатним архітектурним ансамблям, з якими пов`язана історія України та її окремих регіонів. Розповідається про основні правила заснування, будівництва та устрою християнських монастирів. Видання має вишуканий дизайн і ілюстроване світлинами сучасних фотомитців і старовинними фотографіями.

Книга розрахована на широке коло читачів, що цікавляться історією й витоками української духовної культури.


З історії книжкової культури

В6364 09(477-411)

З-11

З історії книжкової культури України : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Інститут книгознавства; ред. Г. І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2021. – 400 с. : іл. 16 с.

Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016–2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI–XX ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах.

Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів, істориків вітчизняної культури.


Скульптура і пластична анатомія

А45858 730

Л 86

Луць С. В. Скульптура і пластична анатомія : навч.- метод. посіб. / С. В. Луць ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. – 120 с. : фото.

У виданні подано основні теоретичні засади скульптури і пластичної анатомії, що є важливим при виконанні навчально-творчих завдань дисциплін фахового циклу, а також набуття практичних навиків у власній художній творчості, необхідних для формування майбутніх фахівців художніх та художньо-педагогічних спеціальностей.


Дзеркало вічності. Київська Кирилівська церква

Б51740 726(477-411)

М 25

Марголіна І. Є. Дзеркало вічності. Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І. Є. Марголіна, В. А. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – 384 с. : фото. кольор. – (Література для внутрішньо переміщених осіб).

Автори книги подають історію Кирилівської обителі впродовж XII – XVIII ст., спираючись на унікальні архівні матеріали, нововиявлені артефакти. Пропонуються нові гіпотези щодо часу та обставин заснування храму, його посвяти Св. Кирилу Александрійському, архітектурних особливостей та системи фрескового розпису.

Детально змальовано духовне та побутове життя монастиря – його ігуменів, братії, прочан, зв`язки обителі з козацтвом і Січчю. Розлого відтворена історія відкриття давніх кирилівських фресок на початку 80­х років XIX ст. А. Праховим та М. Врубелем. Глибоко аналізується «світ Врубеля», його стінопис та ікони.

Для широкого читацького загалу.


Морально-естетичне виховання молодших школярів

А45859 783.1(477)

М 82

Московчук Л. М. Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами духовної музики українських композиторів : наук. монографія / Л. М. Московчук ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2022. – 360 с. : фото.

У науковому дослідженні розглянуто проблему формування морально-естетичних цінностей молодших школярів у процесі вивчення духовної музики українських композиторів. Охарактеризовано підходи учених різних епох і напрямів до морально-естетичного виховання особистості. Висвітлено сутність морально-естетичного виховання як системи цінностей, уточнено зміст понять «морально-естетичне виховання молодших школярів», «духовна музика українських композиторів». Розкрито основний потенціал духовної музики, подано ретроспективний огляд-аналіз розвитку духовної музики українських композиторів. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні морально-естетичної вихованості молодших школярів у процесі вивчення духовної музики українських композиторів, описано стан проблеми в сучасних закладах загальної середньої освіти. Запропоновано педагогічні умови і методику, що сприяють ефективній організації процесу морально-естетичного виховання молодших школярів засобами духовної музики українських композиторів, підвищенню рівня зорієнтованості дітей молодшого шкільного віку на морально-естетичні цінності.

Видання адресовано освітянам, науковцям, студентам педагогічних і мистецьких спеціальностей, кожному, хто переймається процесом формування особистості дитини й усвідомлює важливість духовної музики як виховного засобу.


Королева рок-н-ролу

Б51761 784.7(73)

Т 35

Тернер Т. Королева рок-н-ролу, американська співачка, акторка Тіна Тернер розповідає історію свого особистого життя – від найпохмуріших до найщасливіших днів. Ця книга присвячена її стосункам із другим чоловіком Ервіном Бахом. Співачка вийшла за Ервіна заміж у віці 73 роки, хоча стосунки розвивалися ще із 1986 року. Життя Тіни Тернер сповнене не лише приголомшливого успіху, а й невимовного болю.

Вона пережила невдалий шлюб, про який написана її перша автобіографія, інсульт, смерть першого сина, рак, який спричинив хворобу нирок. Коханий Ервін Бах врятував їй життя – став донором нирки… Історія про жінку, яка не зламалася і долала усі перешкоди на своєму шляху. Відверті мемуари, які ще до виходу із друку стали бестселером


Теоретичні основи архітектурної композиції

А45857 72.012

Т 66

Трегубов В. О. Теоретичні основи архітектурної композиції : навч.- метод. посіб. / В. О. Трегубов, Г. А. Негай. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2022. – 216 с. : фото.

У посібнику розглядаються питання, які розкривають поняття архітектурної композиції, особливості зорового сприйняття об`ємно-просторових утворень; питання форми і простору та їх взаємодії, колористичні аспекти архітектурної композиції, а також складових частин композиції, основи інформаційної теорії пропорцій розмірної структури архітектурної композиції, енергоінформаційні аспекти архітектурної форми і простору.

Даний посібник розрахований на студентів та аспірантів архітектурних та дизайнерських спеціальностей, науковців та практикуючих архітекторів.
Усна народна творчість

А45818 398

У 75

Усна народна творчість слов`ян Курс лекцій : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; упоряд. С. Д. Абрамович. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2021. – 128 с.

У книзі упорядковано й подано у компактному вигляді лекції з курсу «Усна народна творчість слов`ян»; історико-теоретичний виклад супроводжується численними вербальними прикладами та художніми ілюстраціями. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com