Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальна виставка

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

(До Всесвітнього дня здоров’я)

(відділ абонемента)

фото

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Держава, відповідаючи згідно з Основним Законом перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити якнайповнішу реалізацію цих цінностей і вирішити при цьому завдання виховання здорового покоління, збереження та зміцнення здоров’я, від чого значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.

Згідно з даними вчених, здоров’я людини більше ніж на 50 % обумовлено її способом життя, близько 40 % – соціальними й природними умовами, 10 % – спадковістю. Але навіть із найбільш несприятливою спадковістю можна прожити довго й активно завдяки правильно обраному способу життя. Людина повинна пізнавати особливості свого організму, дотримуватись основних правил здорового способу життя, запобігати різним захворюванням, шкідливим звичкам, керувати своїм здоров’ям, – і це дасть їй шлях до повноцінного життя.

Вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності, формуванню правильних гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, зміцненню фізичного та психологічного здоров’я сприятиме знайомство з книгами, представленими на книжковій виставці «Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави».


Розділи виставки:

  1. Екологія життя людини.
  2. Валеологія і мудрість здоров’я.
  3. На краю прірви: наркоманія, алкоголізм, СНІД.
  4. Цілющі сили природи.

Розділ 1. Екологія життя людини

«Здорова людина –
найдорогоцінніше творіння природи.»
Томас Карлейль.


фото

Література

А37746       67.9(4УКР)300

У45

Конституція України . – К.: КМ, 2012. – 96 с.

А38885       67.9(4УКР)301

У45

Основи законодавства України про охорону здоров'я: чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 3 верес. 2013 р. (офіц. текст) – К.: Паливода А. В., 2013. – 80 c.

А33873       65.9(4УКР)27

С69

Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я. Як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: зб. тез конференції / НаУКМА, Проект Тасіс "Посилення регіон. соц. служб"; ред. Т. В. Семигіна. – К.: Сфера, 2007. – 252 с.

А38092       51.1(4УКР)

П58

Попченко Т.П. Реформування сфери охорони здоров'я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення: аналіт. доп. / Т. П. Попченко; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 96 с

А34332       51.1(4УКР)

Р45

Реформа охорони здоров'я в Україні / Г.С. Стеценко, А.І. Побережний, В.А.Сміянов; ред. О.М. Голяченко . – Тернопіль: Лілея, 2006. – 160 c.

Б38037       51.1(4УКР)

Г87

Громадські ради в системі охорони здоров'я: створення і робота: метод. посіб. / Укр. ін-т громад. здоров'я МОЗ України – К.: Дизайн і поліграфія, 2008. – 124 c.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

Б37324       5

С40

Система збереження та зміцнення здоров'я нації / В. В. Волков, В. П. Корнійчук , Л. П. Корнійчук. – К.: Леся, 2007. - 120 с

П1054-3(2008)       20.1(4УКР)

Е45

Екологія і суспільство: зб. наук. праць Ун-ту екол. знань Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Вип. 3 /уклад. О. М. Бельницька, Н. П. Лошкарьова; ред. кол. О. Ф. Ботушанська та ін. - О.:Друкарський дім, 2008. – 262 с.

Б47252       20.1

О-65

Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Д.С. Орел, М.С. Мальований - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2014.- 232 c.

Б42440       51.2

Г14

Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 4-е вид.,стер. – К.: МАУП, 2007. - 440 с .

Б33707       5

Я11

Я пізнаю світ: медицина: Дитяча енциклопедія / упоряд. Н.Ю. Буянова. – К.: Школа, 2003. - 447 с.: іл.

Б47643       5

Р83

Рудой А.И. Медицина / А. И. Рудой. – К.: Мединформ, 2014. - 320 с.

Б36604       51.2

Г61

Головко О.Ф. Основи медичних знань: навч. посіб. / О.Ф. Головко, П.Д. Плахтій, В.О. Головко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2006. - 292 с.

А39219       51.1(4УКР)

М42

Медицина невідкладних станів: зб. тест. завд. (навч.-метод. посіб.) / І. С. Зозуля, В. І. Боброва, Б. І. Слонецький та ін.; під ред. І. С. Зозулі. - Вінниця : Балюк І. Б., 2013. - 168 с.

А30040       51.2

Д44

Дивак В.В.Енциклопедія виживання: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. обл. ін-т післядипл. пед. освіти; В.В. Дивак, А.П. Юхименко. - Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003.- 156 c.

А33102       51.2

Б40

Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях /Д.П Плахтій, А.М.Савчук, В.К. Підгорний, І.М. Бурдейний. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006.- 256 c.

Б37249       51.2

Ж51

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. /Є.М. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. – К.: Каравела, 2008.- 344 c.

Б39184       28.9

Д46

Димань Т.М. Екологія людини: підручник /Т.М. Димань. – К.: Академія, 2009.- 376 c.

Б37716       68.9(4УКР)

Н17

Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. з курсу "Безпека життєдіяльності" для студ. екон. ВУЗів /С.П. Сонько, С.І. Жупінас,С.С. Пліщенко.; ред. С.П. Сонько. - Львів: Магнолія 2006.- 231 c.

Б37869       51.2

Б41

Безпека життєдіяльності : підручник /В.П. Пішак; ред. М.М.Радько. - Чернівці: Книги–-XXI , 2008.- 360 c.

Б37965       51.2

Л64

Лапін В.М.Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. – К.: Знання, 2007.- 333c.


На початок

Розділ 2. Валеологія і мудрість здоров’я

«Добути і зберегти здоров’я може тільки сама людина»
М. Амосов.


фото

Література

Б39030       20.1(4УКР)

З-41

Збалансований розвиток України - шлях до здоров'я і добробуту нації: мат. Укр. еколог. конгр. 21 вер. 2007 р. / Всеукр. еколог. ліга; ред. К.М. Ситник . - К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2007.- 250 c.

А31408       51.2

П78

Про здоров'я та здоровий спосіб життя: навч. посіб. /Д.П. Плахтій, Н.П. Славіна, С.І. Дарчук, В.У. Дорош. - Кам'янець-Подільський: Мошак М. І., 2004.- 224 c.

А40363       51.2

К65

Копа, В. М.

Соціальна валеологія : навч. посіб. / В. М. Копа. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 204с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

П807-1       51.2

В15

Валеологія - наука про здоровий спосіб життя : інформ.-метод. зб. / Т-во "Знання"України, Укр. центр здоров'я – К.: [б. в.], 1996.- 335 c.

Б42372       53.5

Б79

Болотов, Б. В..

Здоровье человека в нездоровом мире / Б. В. Болотов. - 2-е изд. супербестселлера. - Москва ; Санкт-Петербург. ; К. : Питер, 2010. - 512 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А35131       51.2

З-46

"Здоровий спосіб життя" : (матеріали для уроків та вихов. роботи) / Всеукр. еколог. ліга; упоряд.Т.В. Тимочко, О.В. Пащенко. - К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2008.- 28 c.

Б41707       51.2

З-46

Здорова дитина - здорова країна: зб. метод. матеріалів для вчителів, вихователів, активістів неуряд. орг. / Творч. центр ТЦК, Kraft foods. – К.: Макрос, 2010.- 52 c.

А36556       51.2

К90

Культура здоров'я особистості: курс лекцій / І. О. Олендер, В. С. Грушко, Т. І. Бережна та ін. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2010. - 196 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А29883       51.1(4УКР)

Ф79

Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: За проектом "Діалог": навч.-метод. посіб./О.В. Вінда, О.М. Коструба, І. Сомова . – К.: ВіПОЛ, 2003.- 303 c.

А39932       51.2

Є41

Єжова О.О. Здоровий спосіб життя : навч. посіб. для учнів проф.-тех. навч. закл. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України - Суми: Університет. книга, 2014.- 126 c.

А32472-3       51.2

З-46

Здоров'я - найбільше благо: Допитливим про основи здоров'я : посіб. для позакл. чит. / Г.Ф. Яцук, І.І. Бабин, Л.С. Барна . - Тернопіль: Астон, 2004.- 152 c.

А30028       51.2

І-66

Інновації змісту і технологій здорового способу життя. - Тернопіль Астон, 2002. - 135 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А38143-2       51.2

Ф79

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Вип. 2. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 272 с.

Б31894       51.2

Д21

Даценко І.І. Гігієна і екологія людини : навч. посіб. - Львів: Афіша, 2000.- 247 c.

Б36795       51.2

В80

Вплив харчування на здоров'я людини: Підручник / В.П. Пішак; ред. М.М. Радько . - Чернівці: Книги–-XXI , 2006.- 500 c.

Б30972       51.2

H62

Нікберг I. І. Гігієна з основами екологiї: пiдpуч. для вузiв / І.І. Нікберг, І.В. Сергета, Л.І. Цимбалюк . – К.: Здоров'я , 2001.- 503 c.

А35464       82.3(0)

П37

Плахтій П.Д.Афоризми, прислів'я і приказки про здоров'я і здоровий спосіб життя / П.Д. Плахтій, О.А. Рарицький. - Кам'янець-Поділ.: Медобори-2006, 2008.- 144 c.


На початок

Розділ 3. На краю прірви: наркоманія, алкоголізм, СНІД.

« Найбільша небезпека очікує людину, коли вона втрачає почуття небезпеки»
Андрій Коваль.


фото

Література

А20374       67.621(2УК)

З-19

Закон України про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення: Прийнятий на четвертій сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання 12 груд. 1991 р. – К.: Україна, 1993.- 15 c.

А31176       60.55(4УКР)

С69

Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози /О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян, О.О.Яременко. – К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2003.- 146 c.

В3596       55.1

Л93

Люди и ВИЧ: Книга для неравнодушных . - К.: , 2006.- 632 c.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А31204       51.1(4УКР)

Е90

Ефективні форми роботи з попередження ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді України / ред. О.М. Балакірєва, Т.В. Безулік, І.М. Пінчук . – К.: Укр. ін-т соц. досліджень .- 149 c.

В2913       60.55(4УКР)

М77

Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом" / Держ. ін-т проблем сім'і та молоді - К.: [б.в.], 2002.- 73 c.

А31467       55.1

В44

ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним: Спецвипуск / М-во освіти і науки України - К.: [б.в.], 2004. - 192 c.

Б35126       51.1(4УКР)

М42

Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Громад. орг. "СОЦІУМ -ХХI", Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця НаУКМА; ред. Т.В. Семигіна. - К.: КМ Академія, 2005. - 124 c.

А32960       51.1(4УКР)

В44

ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд: метод. посіб. до курсу / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця; ред. Т.В. Семигіна. - К.: КМ Академія, 2006.- 140 c.

В3189       51.1(4УКР)

Ф79

Формирование навыков безопасного поведения у молодежи: Учеб.-метод. пособ. /сост. В.П. Коломиец, К.А. Талалаев. - К.:[б.и.], 2002. - 60 c.

Б39686       55.1

С42

Скачко Б.Г.

ВІЛ/СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б.Г. Скачко.- К.: Медицина, 2006. - 192 c

Б32166       60.55

Д 50

Діяльність громадських організацій з профілактики ВІЛ\СНІДу серед жінок секс-бізнесу: За результами проекту "Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками секс-бізнесу в Україні" / Укр. ін-т соц. дослідж. - К.:УІСД, 2000. - 176 c.

Б46316       51.1(4УКР)

Н38

Не дай СНІДу Шанс!: довід. для підприємців, щодо профілактики ВІЛ на робочих місцях / А. Шаповалова , Т. Бордуніс, В. Гультай. – К.: [б. в.], [2013]. - 27 c.

Б47197       51.1(4УКР)

П15

Пам'ятка населенню про СНІД та венеричні захворювання, діагностика та їх профілактика / Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельниц. обл.; , уклад. А.В. Андріяш, А.А. Закреницький. - Хмельницький: [б. в.], [2015].- 17 c.

Б37351       60.55(4УКР)

М77

Моніторинг ефективності витрат на заходи, які направлені на протидію епідемії ВІЛ/СНІД: Хмельницька область / Асоціація "Поділля Перший"; ред. В.А. Третяк, Л.А. Грицюк, Л.У. Висоцька . - Хмельницький: , 2007.- 52 c.

ББ35364       74.2

Н16

Нагорна А.В. Наркоманія: адаптація молоді до праці та життя: Монографія / А.В. Нагорна, В.В. Беспалько. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2005.- 384 c

Б32988       51.1

Г67

Горбатенко Л.С.

Родителям и педагогам : все о наpкомании. Эффективные пpогpаммы пpофилактики, сценаpии и матеpиали для классных занятий /Л. С. Горбатенко, Н. Мак-Кинстри, Д. В. Дронов. - Ростов н/Д : [б. и.], 2003. - 348 c.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А29002       51.1(4УКР)

Ю49

Юнак В. Ю.Наркоманія - дорога в безодню/ В.Ю. Юнак. – К.: Здоров'я, 2001.- 159 c.

А34323       74.2

Ш66

Школа та її роль у профілактиці алкоголізму та наркоманії серед дітей та підлітків / USAID, Асоц. "Вікторія"; ред. Л. Мержвинська. - Хмельницький: [б.в.], 2007.- 34 c.

Б41782       87.7

К43

Кирик Ю. Алкоголь: Як вирватись із зачаркованого кола / Ю. Кирик. - Л. : Свічадо, 2008. - 128 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А7070       51.1(2)

И26

Игонин, А. Л.

Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. - М. : Медицина, 1989. - 176 с.


На початок

Розділ 4. Цілющі сили природи

«Природа вміє невеликими засобами досягти великих ефектів»
Г. Гейне.


фото

Література

Б46538       53.5

Б48

Беркало Л.О. Зелені скарби України / Л. О. Беркало. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 192 с.

Б33380       53.5

Т50

Товстуха, Є. С.

Фітотерапія / Є. С. Товстуха. – К. : Оріяни, 2000. - 430 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А40498       53.5

Г12

Габрійчук М.М. Домашній цілитель. Здоровий спосіб життя - шлях до активного довголіття. Настої, відвари, настоянки, мазі, компреси, видове харчування / М.М.Габрійчук. - Бровари: Водограй, 2004.- 279 c.

Б33379       53.5

П 82

Просняк І. Дивосил. Розповідь про чар-зілля / І. Просняк. - Львів: Каменяр, 2001. - 223 с.

Б39466       53.5

Л33

Лебедев В.В. Старинные рецепты русских целителей / В. В. Лебедев. - Москва: Мир книги, 2005. - 128 с.

Б42396       53.5

Д72

Драгоценная Здравушка. Универсальный народный лечебник. - Донецк: БАО, 2011. - 256 c.

П787-1 (95)       53.5

З-46

Здравушка: рецепты здоровья и долголетия: альманах / гл. ред. Е.П. Комрат. - К.: Нонпарель, 1995.- 451 с.

А30068       53.5

З-91

Зубицька Н. Усе знадобиться, що в землi коpiниться. Секpети зеленої планети / H. Зубицька. - Тернопіль: Богдан, 2001. – 176 с

А35409       53.5

Л56

Лікування без "хімії". – К.: Преса України, 2007. - 32 с

А35416       53.5

В23

Ваше тело просит воды / авт.-сост. С. П. Евдокимов. - Москва: АСТ, 2006. - 64 с.

А35240       42. 8

К90

Куликова В.Н. Лимон - природный целитель / В. Н. Куликова. - Москва : АСТ ; Владимир ; ВКТ, 2008. - 62 с .

А35397       53.5

З-48

Зелена аптека. – К.: Преса України, 2007. - 32 с.: мал.

А22938       53.5

Т65

Травинка В.М. Разыщи в себе pадость / В. М. Травинка. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Питер, 1995. – 248 с.

Б31966       53.5

К27

Кархут, В. В.

Ліки навколо нас / В. В. Кархут. - 4-вид. – К. : Здоров'я , 2001. - 240 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

В4185       53.5

П42

Повна енциклопедія очищення і оздоровлення організму / уклад. С. А. Мірошниченко. - Донецьк: БАО, 2010. - 304 с.

А38221       53.5

Г20

Гарбузов Г.А.Чайный и тибетский гриб: лечение и очищение / Г.А. Гарбузов. - Москва: Питер, 2010.- 152 c.

Б47596       53.5

Р98

Рябоконь, А.

Сам собі травник, або харчові рослини-цілителі / А. О Рябоконь. – К.: Зелений Пес : Гамазин, 2007. - 224 с.

Здоров’я нації – стратегічний ресурс держави

А39935       53.5

Г20

Гарбузов Г.А. Вода побеждает опухоли и другие неизлечимые заболевания. Живая роса / Г.А. Гарбузов. - Москва: Питер, 2014.- 157 c.

А34540       53.5

Б79

Болотов Б.В. Травник академика Болотова / Б.В. Болотов.- Москва: Питер, 2008.- 125 c

А34539       53.5

Б79

Болотов Б.В. Бессмертие по Болотову / Б.В. Болотов, Г.А. Погожев . - Москва: Питер, 2007.- 253 c.

А38962       53.5

Б79

Болотов Б.В. Рецепты Болотова на каждый день. Календарь 2014 / Б.В. Болотов. - Москва: Питер, 2013.- 285 c.

В2661       57.3

С42

Скачко Б.Г.Якби мати знала: народні методи лікування дітей / Б.Г. Скачко, Г.О. Орещук ; ред. П.С. Мощич. - К.: Просвіта, 2000.- 480 c.

Б41456       53.5

Л43

Лекарственные свойства и применение рябины, аронии, вишни, черемухи / Е.И. Морозова. - Донецк: БАО, 2006.- 240 c.

Б42104       53.5

С30

Семейный справочник лекарственных растений / В.И. Копейка. - Донецк: БАО, 2010. - 224 c.

А 22267       53.5

Б79

Болтарович З.Українська народна медицина: Історія і практика / З. Болтарович. - К.: Абрис, 1994. - 320 c.

А25679       53.5

М18

Малахов Г.П. Целебное дыхание/ Г.П. Малахов. - СПб.: Комплект, 1997. – 354 c.

А25675       53.5

М18

Малахов Г.П. Методы исцеления: самые сильные оздоpовительные сpедства / Г.П. Малахов. - СПб: Генеша, 1998.- 254 c.

А29793       53.5

С30

Семенова Н.А. Человек - соль земли: О методе восстановления экологического благополучия организма человека за 21 день / Н.А. Семенова. - Санкт-Петербург: Диля Паблишинг, 2002. – 438 c.

А25704       53.5

С30

Семенова А.Н. Целительные свойства синего йода / А.Н. Семенова. - Санкт-Петербург: Невский проспект, 1998. – 215 с.


На початок

 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com