Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Поводження з відходами в Україні:

законодавство, економіка, технології

(відділ виробничої літератури)


Розділи виставки:

 1. Управління у сфері поводження з відходами в Україні.
 2. Тверді побутові відходи: збір, переробка, складування.
 3. Проблеми електронних відходів.
 4. Основні засади збалансованого поводження з відходами в Україні.

Поводження з відходами є однією з найгостріших екологічних проблем України. У сучасному світі проблеми накопичення відходів стоять особливо гостро з двох основних причин. З одного боку, запаси природних ресурсів не безмежні, а їх нераціональне використання призводить до втрат цих ресурсів. З іншого боку, однією з причин глобального потепління називають «парниковий ефект», в тому числі через накопичення промислового та побутового сміття. Люди викидають тонни поліетиленових пакетів, усіляких упаковок, покришок, побутової техніки та інших відходів, розкладання яких триватиме століттями.

Враховуючи гостру проблему відходів, основною метою віртуальної виставки є інформація про технології і обладнання в галузі переробки і утилізації відходів, формування екологічної культури, насамперед у питанні поводження з відходами та раціонального використання природних ресурсів; застосування креативності і винахідливості, популяризація серед користувачів причин та наслідків нераціонального використання природних ресурсів, що сприяють виникненню негативних явищ у навколишньому середовищі.


РОЗДІЛ 1. Управління у сфері поводження з відходами в Україні.фотоОсновними принципами державної політики України у сфері вирішення проблем поводження з відходами на сучасному етапі є пріоритетний захист навколишнього природнього середовища та здоров’я людини від їх негативного впливу; забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів щодо утворення та використання відходів.

Цей розділ розкриває літературу, в якому представлені: нормативні документи України; питання адаптації українського законодавства до європейських вимог та стандартів у сфері поводження з відходами; рекомендації сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази; налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

Література
 1. Виговська Т.В., Куцка І.В. Проблеми поводження з небезпечними відходами на Хмельниччині / Т.В. Виговська, І.В. Куцка // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології: матеріали Нац. форуму (Луганськ, 24-25 жовт. 2013 р.). – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – С. 85-87.
 2. Відходи [Текст] / Всеукр. екол. ліга; уклад. Т.В. Тимочко, Н.А. Черненко. – Київ: [б. в.], 2006. – 28 с.
 3. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР (зі змінами, внесеними згідно з Законом від 7 березня 2002 р. № 3073-Ш // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 31. – С. 214 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 36-37. – С. 1.
 4. Плаван В.П. Поводження з полімерними відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України / В.П. Плаван, О.О. Демиденко // Екологічний вісник. – 2017. – № 4. – С. 22-23.
 5. Поводження з відходами в Україні [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т.В. Тимочко. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2017. – 36 с.
 6. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст]: матеріали Нац. форуму 24-25 жовт. 2013 року (Луганськ) / Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій, М-во екології та природних ресурсів. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – 187 с.: фото.

 7. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Національний форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – 187 с.: фото.

 8. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст]: 22-23 листоп. 2016 року: матеріали Нац. форуму / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2016. – 108 с.: фото.

 9. Тимочко Т.В. Коли Україна буде мати Національну стратегію поводження з відходами? / Т.В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 24-25.
 10. Управління відходами та ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації [Текст] / Проект ЄС «Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки, ЕПТІСА». – Київ: [б. в.], 2015. – 15 с.
 11. Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад [Текст]: 10-11 листоп. 2015 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2015. – 164 с.


На початок

РОЗДІЛ 2. Тверді побутові відходи: збір, переробка, складування.

фотоНебезпека, що породжується господарською діяльністю людини, сьогодні вже перевищує всі розміри та результати природніх катастроф та катаклізмів. Вона з усіх боків підступила до життєвого середовища людини. На сьогодні існує реальна загроза подальшого існування людства. Підтвердження цієї експертної оцінки американського еколога Б. Коммера ми бачимо в сучасному забрудненні світового океану та атмосфери, трансграничному перенесені забруднювачів, деградації ґрунтів, у зпустелюванні та обезлісуванні окремих територій, в накопичуванні у біосфері шкідливих речовин. Наслідки шкідливої дії для природи ми бачимо у зміні клімату за рахунок «парникового ефекту» та в періодичному випаданні кислотних дощів, а для людини – в онкозахворюваннях.

Докладніше про основні проблеми утворення, накопичення, збору, транспортування, переробки та захоронення твердих побутових відходів можна дізнатися з літератури, яка представлена в цьому розділі.


Література
 1. Грицишин П.М. Підвищення рівня обізнаності сільських громад щодо екосанітарних підходів у поводженні з побутовими відходами / П.М. Грицишин // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Нац. форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – С. 89-91.
 2. Губанова О.Р. Використання потенціалу кластеризації у сфері поводження з твердими побутовими відходами / О.Р. Губанова, Т.А. Сафронов, Т.П. Шаніна // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст]: матеріали Нац. форуму 24-25 жовтня 2013 року (Луганськ) / Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій, М-во екології та природних ресурсів. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – С. 39-41.
 3. Дігтяр П.А. Історичні аспекти реалізації політики поводження з твердими побутовими відходами в незалежній Україні / П.А. Дігтяр // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст]: матеріали Нац. форуму 24-25 жовт. 2013 року (Луганськ) / Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій, М-во екології та природних ресурсів. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – С. 77-80.
 4. Ігнатенко О.П. Норми впровадження роздільного збирання та переробки побутових відходів / О.П. Ігнатенко // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Нац. форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – С. 136-175.
 5. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області [Текст]: монографія / М-во освіти і науки України, Вінниц. Нац. тех. ун-т; ред. В. Г. Петрук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 160 с.: іл.
 6. Малєй О.В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії / О.В. Малєй // Екологічний вісник. – 2016. – № 1. – С. 9.
 7. Нападовська Л.А. Економіка, технології та перспективи роздільного збирання твердих побутових відходів в Україні (на прикладі досвіду провідних країн світу) / Л.А. Нападовська, А.П. Пашков // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Нац. форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – С. 44-47.
 8. Олексієвець І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні / І.Л. Олексієвець // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст]: матеріали Нац. форуму 24-25 жовт. 2013 року (Луганськ) / Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій, М-во екології та природних ресурсів. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – С. 20-24.
 9. Павличко К.Б. Екологічні аспекти поводження з відходами в Україні. Проблема захоронення твердих побутових відходів на полігонах / К.Б. Павличко // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Нац. форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – С. 55-56.
 10. Пишкін І.І. Проблеми використання твердих побутових відходів у сучасних умовах / І.І. Пишкін, Г.О. Михайленко // Екологічний вісник. – 2012. – № 5. – С. 13-14.
 11. Радовенчик В.М. Тверді відходи: збір, переробка, складування [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / В.М. Радовенчик, М.Д. Гомеля. – Київ: Кондор, 2010. – 550 с.: табл., рис.
 12. Сафронов Т.А. Упорядкування даних про небезпечну складову твердих муніципальних відходів – передумова формування системи поводження з їхніми потоками в регіонах України / Т.А. Сафронов, Т.П. Шаніна // Екологічний вісник. – 2017. – № 4. – С. 24-26.
 13. Совгіра С.В. Проблема твердих побутових відходів та шляхи її розв’язання / С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко, О.С. Осадчий // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст]: матеріали Нац. форуму 24-25 жовт. 2013 року (Луганськ) / Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій, М-во екології та природних ресурсів. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2013. – С. 47-49.

На початок

Розділ 3. Проблеми електронних відходів.Широке використання електричного та електронного обладнання дозволило не тільки підвищити якість життя людей, але й призвело до негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров’я людини, і це пов’язують з неефективним управлінням електронними відходами.

В літературі цього розділу наведено результати огляду стану сучасної політики поводження з електронними відходами в Україні та ЄС; проаналізовано основні недоліки існуючої системи поводження з електронними відходами в Україні, запропоновано рекомендації щодо шляхів конвергенції національного та європейського законодавства стосовно електронних відходів відповідно до директив ЄС.Література
 1. Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми [Текст] / О.М. Шуміло, Г.П. Виговська, О.М. Цигульова; Міжнар. фонд «Відродження». Європ. прогр. – Київ: Клименко, 2013. – 88 с.
 2. Вишницька О.І. Удосконалення поводження з електронними відходами в Україні / О.І. Вишницька // Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад [Текст]: 10-11 листоп. 2015 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2015. – С. 100-102.
 3. Волкова С.А. Як забезпечити повноту збору електронних відходів / С.А. Волкова, Л.Л. Пилипчук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст]: 22-23 листоп. 2016 року: матеріали Нац. форуму / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2016. – С. 85-87.
 4. Клименко М.О. Екологічне обґрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих побутових батарейок / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.О. Бєдункова // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Нацю форум [Текст]: 4-5 листоп. 2014 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – С. 92-94.
 5. Мичак А.Г. Геологічне середовище як місце утилізації відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів за даними космічних зйомок / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 26-27.
 6. Теліженко О.М. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив Євросоюзу / О.М. Теліженко, Т.І. Шевченко // Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад [Текст]: 10-11 листоп. 2015 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2015. – С. 50-53 с.
 7. Цигульова О.М. Електронні відходи в Україні: проблеми та перспективи розв’язання в контексті імплементації «електронних» Директив Європейського Союзу та децентралізації влади / О.М. Цигульова, Д.О. Павловський // Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад [Текст]: 10-11 листоп. 2015 року: зб. матеріалів / Всеукр. екол. ліга, Еколог. рециклінгова асоціація України, Центр муніцип. технологій. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2015. – С. 41-43.


На початок

Розділ 4. Основні засади збалансованого поводження з відходами в Україні.


фото

Роздільне збирання сміття є раціональним розв’язанням проблеми накопичення відходів, оскільки значна його частина може бути повторно використана.

З 2018 року в Україні набувають сили нові правила поводження з побутовими відходами згідно внесеним змінам до закону «Про відходи». Закон у новому вигляді, із правками, змушує органи місцевого самоврядування забезпечити сортування сміття та забороняє утилізацію не відсортованого сміття, встановлює загально-екологічну стратегію поводження з відходами, щоб запобігти, зменшити та, наскільки це можливо, ліквідувати із самого початку джерела забруднення або шкоди.

Література, представлена в даному розділі, розкриває основні принципи вдосконалення способів запобігання утворенню відходів та поширення найкращих практик у сфері розробок нових технологій виробництва товарів, що враховують та полегшують ефективне використання ресурсів впродовж усього їхнього життєвого циклу; запроваджують вимоги до планування управління відходами, встановлюють обов’язок поводитися з відходами так, щоб це не вплинуло негативно на довкілля чи здоров’я людини.


Література
 1. Вадзюк С.Н. Проблеми у поводженні з відходами у системі охорони здоров’я / С.Н. Вадзюк // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 26-27.
 2. Кашкаров А.П. Отходы – в доходы. Правила и проекты безубыточного хозяйствования [Текст] / А.П. Кашкаров. – Москва: ДМК Пресс, 2012. – 152 с.: фото.
 3. Комач Л.Д. Еколого-економічні основи технології утилізації і рекуперації промислових та побутових відходів. Управління та поводження з відходами [Текст]: навч. посіб. / Л.Д. Комач, Є.В. Попов, В.І. Швець; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т хім. технологій. – Хмельницький: Авіст, 2011. – 294 с.
 4. Комплексное использование сырья и отходов [Текст] / Б.М. Равич, В.П. Окладников, В.Н. Лыгач. – Москва: Химия, 1988. – 288 с. : ил.
 5. Косоуров К.В. Україну очікує загроза сміттєвої катастрофи / К.В. Косоуров // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 23.
 6. Крисінська Д.О. Україна без сміття: який шлях розв’язання проблеми обрати? / Д.О. Крисінська // Екологічний вісник. – 2016. – № 6. – С. 28-31.
 7. Пpо утвоpення, викоpистання i поставку втоpинної сиpовини i вiдходiв виpобництва за 2000-2002pоки [Текст]: стат. зб. / Держ. ком. статистики України, Хмельниц. обл. упр. статистики; Ред. В.В. Скальський. – Хмельницький: [б. в.], 2003. – 42 c.
 8. Пальгунов П.П. Утилизация промышленных отходов [Текст] / П.П. Пальгунов. – Москва: Стройиздат, 1990. – 352 с. : ил.
 9. Пугачевская С.М. Использование отходов швейного производства [Текст] / С. М. Пугачевская, И.Л. Ткаченко, Е.В. Бойко. – Київ: Техніка, 1987. – 150 с.
 10. Свояк Н.І. Проблеми поводження з побутовими відходами / Н.І. Свояк, Н.М. Фоміна // Екологічний вісник. – 2012. – № 6. – С. 14-15.
 11. Скиба М.Є. Обладнання для переробки відходів [Текст] / М.Є. Скиба. – Хмельницький: Ковальський В. В., 2004. – 123 с. : рис.
 12. Слюта А.М. Проблеми поводження з небезпечними побутовими відходами в сільській місцевості / А.М. Слюта // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 22-23.
 13. Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні [Текст] / Всеукр. екол. ліга; гол. ред. Т.В. Тимочко. – Київ: Центр еколог. освіти та інформації, 2014. – 32 с.

На початок
 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com