Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Поза межами розуміння…

(27 січня – Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту) (відділ наукової інформації та бібліографії)

«Пам'ять про Голокост необхідна, щоб наші діти ніколи не були
жертвами, катами або байдужими спостерігачами», – Ієгуда

Бауер (ізраїльський історик, один із провідних спеціалістів з
Голокосту, лауреат Державної премії Ізраїля).


Розділи виставки:

 1. Єврейські трагедії Голокосту
 2. Голокост на Хмельниччині. «Цього не можна забувати…»
 3. Голокост в художній літературі. «Читати - нелегко, знати – важливо»
 4. Голокост на сторінках періодики

Розділ I. Єврейські трагедії Голокосту

А43114 63.3(4УКР=Євр)624

Б12

Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф. 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру ; наук. ред. В. Нахманович. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2017. - 288 с. : фото.


Б49809 63.3(4УКР)624

Б12

Бабин Яр: пам'ять на тлі історії = Babyn Yar: memory against history's background : альбом-кат. мультимедійної виставки до 75-річчя трагедії / Музей історії міста Києва, Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. В. Нахманович. - Київ : Laurus, 2017. - 252 с. : іл.


Б49812 341

Г24

Гауптман М. Забуті могили / М. Гауптман; пер. з пол. А. Шарого ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Феникс, 2017. - 175 с. : фото. - (Бібліотека спогадів про Голокост).


А36717 63.3(4УКР=ЄВР)6

Г61

Голокост в Україні (1941-1944) : слов.-довід. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - 3-тє. вид., випр. і доп. - Київ : Сфера, 2009. - 92 с. - (Серія "Українська бібліотека Голокосту"). - бібліогр.: с. 86-92.


А39830 63.3(4УКР)6

Д25

Дебуа (отець) П. Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту / П. Дебуа (отець) ; Центр дослідж. історії та культури Східноєвропейського єврейства НАУКМА, Всеукр. центр вивч. Голокосту "Ткума". - Київ : Дух і літера, 2011. - 312 с. : фото. кольор.


Б49786 63.3(4Укр-Євр)624

Д46

Дімент М. Самотній вигнанець: щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах / М. Дімент; за ред. Ш. Ягалома (Дімента), пер. з англ. В. Я. Боброва ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – 200 с. : фото. - (Бібліотека спогадів про Голокост).


Б49819 341.85(=411.16)

Д67

Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти / Яд Вашем, Укр. центр вивч. історії Голокосту; пер. з івр. А. Степаненко. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. - 110 с. : іл., фото. - (Бібліотека спогадів про Голокост).


А36715 63.3(4УКР=ЄВР)6

Є22

Єврейські діти України – жертви Голокосту: каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки "Анна Франк. Урок історії" : каталог / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ukrainian Center for Holocaust Studies ; гол. ред. Ю. Смілянська. - Київ : Зовнішторгвидав України, 2009. - 56 с. : фото, фото. кольор. - (Серія: "Українська бібліотека Голокосту" : проект: "Українські книжки для виховання толерантності").


А41320 63.3(4УКР=ЄВР)

І-90

Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів 23-24 жовтня 2009 року : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Житомир. держ. ун-т ім. І.Я. Франка ; гол. ред. Н. Рудницька. - Дніпропетровськ : Ткума, 2010. - 412 с. - Библиогр. в конце ст.


Б50577 94(438)

К88

Кувалек Р. Табір смерті у Белжеці / Р. Кувалек; пер. з пол. О. Колесник. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. - 3014 с. : фото.


Б41666 63.3(4УКР=ЄВР)6

Л28

Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / В. Лауер; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Зовнішторгвидав України. - Київ : [б. в.], 2010. – 368 с. : фото.


Б48404 63.3(4УКР=ЄВР)6

М89

Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні". - Дніпропетровськ : Ткума, [2014]. – 15 с.


Б36346 63.3(4УКР)6

Н22

Наконечний Є. "Шоа" у Львові : спогади / Є.П. Наконечний ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. - Львів : [б. в.], 2004. - 304 с.


Б41677 63.3(0)6

П47

Поза межами розуміння: Богослови та філософи про Голокост / Центр дослідж. історії та культури Східноєвропейського єврейства НАУКМА ; за ред. Дж. К. Рота, М. Беренбаума. - 2-е вид. - Київ : Дух і літера, 2009. - 432 с.


Б48779 63.3(4)6

С53

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Т. Снайдер; пер. з англ. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. - Київ : Медуза, 2017. – 394 с. - покажч.: с. 383-394.


В4734 85.143(7СПО=УКР)6

Т88

Туровський М. С. Голокост: живопис 1980-1989 = Holocaust : альбом / М.С. Туровський; упоряд. та ред. С. Синельникова ; М-во культури і мистецтв України, Нац. худож. музей України, Фонд сприяння розвитку мистецтв України. – Київ ; Нью-Йорк : [б. в.], 2001. - 64 с. : фото. кольор. - укр., англ.


Б49813 341.485(477)

У45

Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти : вибрані доп. IX і X круглих столів до Міжнар. дня пам'яті жертв Голокосту / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол. А. Ю. Подольський, С. Осіпчук. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. - 108 с.


А36735 63.3(0)6

У71

Урок історії. Анна Франк . - [б. м.] : Тов-во "Анна Франк", 2009. - 96 с. : фото.


А36734 63.3(0)6

Ф83

Франк А. Щоденник / А. Франк; пер. з нім. М. В. Тупайла. - 3-тє вид. - Київ : Сфера, 2009. - 283 с.


Б41681 63.3(4ПОЛ=ЄВР)6

Щ92

Щоденник Давида Рубіновича / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; пер. з пол. А. Шарий. - Київ : Зовнішторгвидав України, 2009. - 72 с. : фото. - (Серія: "Українська бібліотека Голокосту" : проект: "Українські книжки для виховання толерантності").


На початок

Розділ ІІ. Голокост на Хмельниччині. «Цього не можна забувати…»

А44662 94(477.43/.44)

Б68

Блажевич Ю. І. Карально-репресивна політика нацистського окупаційного режиму на Хмельниччині (колишній Кам'янець-Подільській області) (1941-1944) : наук.-попул. монографія / Ю. І. Блажевич ; Хмельниц. церковно-іст. т-во, Хмельниц. обл. та міська орг. Нац. сп. краєзнавців України. - Хмельницький: ХГПА, 2020. - 132 с.


Б31937 63.3(4УКР-4ХМЕ)6

Г75

Гошкіс Д. І. Незагойна рана : незаживающая рана / Д. І. Гошкіс. - Славута : [б. в.], 2001. - 230 с.


А33437 63.3(4УКР-4ХМЕ)6

П15

Пам'ятай Холокост! : збірка матеріалів з історії Холокосту / Фонд "Хесед-Бешт" ; ред. І. Ратушний, уклад. Л. Штівельбланд. - Хмельницький : [б. в.], 2004. - 156 с. : фото.


Б46971 84(4УКР=ЄВР)

Р45

Рехтман М. Тут колись був мій дім. Мемуари Холокосту / М. Рехтман; уклад. та ред. Ф. Шпіль-берга, пер. В. Московчука. - Дніпропетровськ : Пороги, 2014. - 124 с. : фото.


В6028-1 94(477.43/.44)

Д83

Голокост на Дунаєвеччині в роки Другої світової війни // Дунаєвеччина: час, події, люди / О.В. Герега; уклад. О. О. Григор'єва, Л. Ю. Нескромнюк, Н.М. Івшина та ін. - Кам'янець-Подільський, 2020. - Т. 1. - С. 228 - 237 : фото. кольор.


Б37870 63.3(4УКР-4ХМЕ)6

В63

Єврейські гетто // Воєнне лихоліття на Поділлі (1941-1945 рр.). – Кам`янець-Подільський, 2007. – С.78-115.


В5602 63.3(4УКР-4ХМE)

Х65

Клімчук Ю. А. Шепетівчанин Яків Інгерман - учасник італійського руху опору часів Другої світової війни (або єврейського спротиву Голокосту...) / Ю. А. Клімчук // Хмельниччина: історія та сучасність : матеріали наук. іст.-краєзн. конф. з міжнар. участю. - Хмельницький , 2017. - С. 338 - 342 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.


Б40309 63.3(4УКР=ЄВР)

Н28

Ковба Ж., Корогодський Ю. Євреї України під час Другої світової війни: Голокост та Опір // Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ, 2008. – С.182-206.


П1063-1(2005) 63.3(4Укр)6

Г61

Круглов А. "Еврейская акция" в Каменец-Подольском в конце августа 1941 г. в свете немецких документов / А. Круглов // Голокост і сучасність. Науковий часопис. - Київ, 2005. - № 1. - С.43-48.


Б36255-3(2011) 63.3(4Укр-4Хме)

М 65

Папонова В. В. Окуповане Поділля: голокост-гітлерівська версія / В.В. Папонова // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України. - Хмельницький, 2011. - С. 336-341.


Б34989 63.3(4УКР-4ХМЕ)

С49

Слободянюк П. Єврейські трагедії холокосту // Слободянюк П. Єврейські общини правобережної України. – Хмельницький, 2005. – С. 318-335.
На початок

Розділ ІІІ. Голокост в художній літературі «Читати - нелегко, знати – важливо»

А43738 821.111(417)

Б77

Бойн, Д. Хлопчик у смугастій піжамі : роман / Д. Бойн; пер. з англ. В. Шовкуна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 192 с. - (Державна програма "Інститут книги - 2018").


А43541 821.161.2

В48

Винничук, Ю. Танго смерті : роман / Ю. П. Винничук. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 379 с. - (Державна програма "Інститут книги - 2018").


А42400 84.82

З-93

Зузак, М. Крадійка книжок : роман / М. Зузак; пер. з англ. Н. Гоїн, іл. Т. Вайт. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2017. - 415 с.


35.Б48442 84(82)

К41

Кініллі Т. Список Шиндлера / Т. Кініллі; пер. з англ. Г. Яновська. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2016. - 432 с.


Б48408 84(4УКР)6

П21

Пахомова, Т. Я, ти і наш мальований і немальований Бог : роман / Т. Пахомова. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2016. - 190 с.
На початок

Розділ ІV: Голокост на сторінках періодики


 1. Без права на забуття = Україна вшанувала 79-ті роковини пам`яті жертв Бабиного Яру - одного з найжахливіших символів Голокосту // Урядовий кур'єр. - 2020. - N 190. - С. 2 : фот.
 2. Будзінський, І. Величне ім`я "праведники" - людяність, яка не підлягає забуттю : про Голокост на Дунаєвеччині // Дунаєвецький вісник. - 2017. - N 4(26січн.). - С. 8 : фот.
 3. Голокост - вирок нелюдським політичним режимам = Жодна нація чи країна не має морального права вирішувати долі інших народів // Урядовий кур'єр. - 2020. - N 16(28січ.). - С. 1-2.
 4. Голокост - уособлення абсолютного зла : [статистика загиблих у Хмельницькому р-ні] // Прибузька зоря. - 2018. - N 25. - С. 2.
 5. Гуменюк, С. Сумна дата : [заходи до Дня пам'яті жертв Голокосту у ЦБ ] // Зоря. - 2018. - N 7/8(25 січ.). - С. 3.
 6. Жужа, К. Праведники народів світу - люди з хоробрим і добрим серцем. Згадаємо історії подолян, які рятували євреїв від Голокосту в роки війни // Є! Сімейна газета. - 2017. - N 4(26січн.). - С. 9 : фот.
 7. Зберегти у свідомості [короткі відомості про наслідки голокосту на Ярмолинеччині] // Вперед. - 2017. - N 4(26січн.). - С. 2.
 8. Каєнко, О. Література і пам’ять про голокост за поезією Пауля Целана "Фуга смерті" // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 6. - С. 41-47.
 9. Козак, І. На спомин про жертв Голокосту : [поминальний захід із вшанування загиблих під час Другої світової війни євреїв у Красилів. р-ну] // Голос України. - 2018. - N 96(26трав.). - С. 8.
 10. Косюк, Г. Будемо памятати... [про голокост на Красилівщині] // Красилівський вісник. - 2017. - N 7/8(26січн.). - С. 3.
 11. Косюк, Г. Трагедія, яку неможливо забути : [Голокост на Красилівщині] // Красилівський вісник. - 2018. - 26 січ. - С. 2.
 12. Крізь призму сумних подій минувшини : [до роковин Голокосту в Полонному] // Новий шлях. - 2017. - N 40 (5 жовт.).
 13. Лукашук, О. В окупованій Шепетівці розстріляли понад 6 тисяч євреїв // День за днем. - 2018. - №4. - С. 11 : фот.
 14. Малиник, О. Трагедія минулого століття : [трагедія Голокосту 1933-1945 рр. на Новоушиччині] // Наддністрянська правда. - 2021. - N 2. - С. 8.
 15. Окнер, О. Крізь призму сумних подій минувшини : [до роковин Голокосту в Полонному] // Новий шлях. - 2017. - N 40 (5 жовт.).
 16. Сірук, М. "Надавати слово Путіну - це знущатися з жертв Голокосту" = Що мав би нагадати Президент Володимир Зеленський на пам`ятних заходах в Ізраїлі // День. - 2020. - N 11(23січ.). - С. 4-5.
 17. Тимощук, О.Єврейська трагедія Солобковець : [Ярмолинец. р-ну] // Вперед. - 2019. - N 4(24січн.). - С. 2.


На початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com