Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Сподвижник української науки і просвіти

(до 200-річчя від дня народження М. І. Костомарова)
Відділ абонемента

all

Розділи виставки:

 1. Розділ І.Творча спадщина Миколи Костомарова
 2. Розділ ІІ. Микола Костомаров: сторінки великого життяУ травні 2017 року виповнюється 200 років від дня народження видатного українського історика, поета-романтика, мислителя, громадського діяча Миколи Івановича Костомарова.

Видатний діяч європейської культури та історії Микола Іванович Костомаров залишив дослідникам безцінні скарби думки і слова, що охоплюють практично усі галузі гуманітарної діяльності. Наш славетний співвітчизник добре знаний у світі своїми історичними дослідженнями. Його перу належать сотні вагомих праць з історіософії, етнокультури, народознавства, інтелектуально-духовний потенціал яких міг би успішно працювати на утвердження національної самосвідомості, розширення духовного поля, українознавства.

Людина непересічної долі, величезної культури і освіченості, історик і археолог, фольклорист і етнограф, поет і прозаїк, Микола Іванович Костомаров був насамперед працьовитою людиною й увесь свій вік провів за письмовим столом і в архівних пошуках документів, які давали йому змогу відкривати нові сторінки у вітчизняній історії. Він перший у той час звернувся до вивчення історії України, що тоді і до недавнього минулого, вважалося недоречним. Саме М. І. Костомаров, один з перших, порушив питання про узаконення мови українського народу, його історії, активно відстоював думку, що творцями історії є не царі та їх наближені вельможі, а народ. Служіння народові було головним змістом життя і праці М. І. Костомарова.

Літературна спадщина Миколи Костомарова складається з десятків томів поезій, повістей, оповідань, науково-публіцистичних і полемічних статей. У різні роки написав кілька серій історичних творів, найвідоміші з них: з української історії – «Богдан Хмельницкий» (1859), «Руина» (1879–80), «Мазепа» (1882), «Мазепинцы» (1884); з російської історії – «Бунт Стеньки Разина» (1858), «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Новгород–Псков–Вятка» (1863), «Смутное время Московского государства в начале ХVII столетия» (1863); з польської історії – «Последние годы Речи Посполитой» (1869); із всесвітньої історії – «Патриарх Фотий и первое разделение церквей» (1868).

Будучи одним із засновників таємної політичної організації – Кирило-Мефодіївського товариства, він засвідчив себе як передовий громадський діяч свого часу.

Звертання в сучасних умовах до цієї грандіозної постаті не тільки данина пам’яті славнозвісному співвітчизникові, а й об’єктивна необхідність нового прочитання творчого доробку. Він відомий також як неабиякий публіцист і полеміст, як чудовий, з винятковим обдаруванням, професор.

Сучасна наукова громадськість цілком справедливо ставить М. І. Костомарова поряд з визначними представниками вітчизняної історичної думки ХІХ століття.


Розділ І.Творча спадщина Миколи Костомарова


Творцями історії є не царі
та їхні наближені…, а народ…
М. Костомаров

page 1Література
 1. «Закон Божий» (Книга буття українського народу) / М. І. Костомаров. – Київ: Либідь, 1991. – 40 с.


 2. page 4

 3. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Н. И. Костомаров. – Киев: Наук. думка, 1992. – 512 с.
 4. Богдан Хмельницький: іст. монографія / М. І. Костомаров; пер. з рос. Т. С. Завгородня. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – 843 с.


 5. page 4

 6. Галерея портретів: біогр. нариси / М. І. Костомаров. – Київ: Веселка, І993. – 326 с.: іл.


 7. page 4

 8. Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – 2-е изд. – Киев: Изд-во КГУ, 1990. – 736 с.
 9. Історичні постаті / М. І. Костомаров. – Дніпропетровськ: Січ, 2008. – 618 с.


 10. page 4

 11. Істория України в житєписях визначнїйших єї дїячів / М. І. Костомарів; пер. і переднє слово О. Барвінського. – Київ: Україна, 1991. – 493 с.


 12. page 4

 13. Книги битія українського народу: український музей-архів / М.І. Костомаров. – Авґсбурґ: [б. в.], 1947. – 60 с.


 14. page 4

 15. Мазепа / Н. И. Костомаров. – Москва: Республика, 1992. – 335 с.
 16. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1 / Н. И. Костомаров. – Москва: Книга, 1990. –742 с.
 17. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 2 / Н. И. Костомаров. – Москва: Книга, 1991. – 538 с.
 18. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 3 / Н. И. Костомаров. – Москва: Книга и бизнес, 1992. – 354 с.
 19. Слов’янська міфологія: вибр. праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – Київ: Либідь, 1994. – 384 с.


 20. page 4

 21. Твори: В 2-х т. Т. 1: Поезії. Драми. Оповідання / М. І. Костомаров. – Київ: Дніпро, 1990. – 538 с.: іл.
 22. Твори: В 2-х т. Т. 1 / М. І. Костомаров. – Київ: Дніпро, 1967. – 416 с.
 23. Твори: В 2-х т. Т. 2 / М. І. Костомаров. – Київ: Дніпро, 1967. – 452 с.
 24. Твори: В 2-х т. Т. 2: Повісті / М. І. Костомаров. – Київ: Дніпро, 1990. – 780 с.
На початок

Розділ ІІ. Микола Костомаров: сторінки великого життя


page 2

Щира любов митця до своєї Батьківщини може
виявлятися тільки в строгій повазі до правди.

М. Костомаров


Література
 1. Астахова К. В. Костомаров Микола Іванович // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети: навч. посіб. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 185-189.
 2. Історіософія Миколи Костомарова // Кралюк П. М. Історія філософії України: підручник / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – С. 429-433.
 3. Костомаров Микола (1817-1885) // 100 великих українців. – Київ, 2008. – С. 206-211.
 4. Костомаров Микола Іванович (1817-1885). Любити істину // Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен: біогр. відомості, розповідь про винаходи і відкриття / І. Ф. Шаров. – Київ, 2006. – С. 176-179.
 5. Костомаров Микола Іванович // 100 знаменитих людей України. – Харків, 2005. – С. 193-198.
 6. Костомаров Микола Іванович // Преварська М. І. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта: довідник. – Київ, 2016. – С. 152-156.
 7. Костомаров Микола Іванович. Український і російський історик, етнограф, фольклорист, письменник // Провідники духовності в Україні: довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 455-456.
 8. М. І. Костомаров – видатний історик України та Росії // Толочко П. П. Вiд Русi до Укpаїни: вибp. наук.-попул., кpитич. та публiцист. пpацi / П. П.Толочко. – Київ, 1997. – С. 203-215.
 9. М. І. Костомаров – сподвижник української науки й просвіти // Зайченко І. В. Історія педагогіки. У 2 кн.: навч. посіб. / І. В. Зайченко. – Київ, 2010. – Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 278-286.
 10. Микола Костомаров // Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): короткі біогр. нариси. Іст. та худ. портрети / В. І. Гусєв [та ін.] – Київ, 2002. – С. 286-289.
 11. Молода нація: альманах. № 1 (22). 2002 / за ред. О. Бабкіної, Т. Батенка, О. Білого. – Київ: Смолоскип, 2002. – 322 с.


 12. page 4

 13. Петров В. Аліна й Костомаров // Зайцев П. Перше кохання Шевченка. – Київ, 1994. – С. 195-316.
 14. Смолій В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості: Енцикл. довід. / В. А. Смолій, І. М. Пінчук, О. В. Ясь; за ред. В. А. Смолія. – Київ: Вища шк., 2005. – 543 с.: іл.


 15. page 4

 16. Блик О. Формування світогляду Миколи Костомарова крізь призму біографічного методу // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 48-52.
 17. Гордість України. До 190-річчя від дня народження М. Костомарова // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2007. – № 2. – II кв. – С. 65-72.
 18. Мовчанюк В. Шевченкова ідея України і «Книга буття українського народу» М. Костомарова // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 3-15.
На початок


 

Сайт розробив: Гриняк Олександр
завідуючий відділом інформаційних технологій
Хмельницької ОУНБ
e-mail: cooler.green@gmail.com