Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Основний закон суспільства і держави

(до Дня Конституції України)

День Конституції України – це державне свято, яке щорічно відзначається з нагоди ухвалення Конституції незалежної України.

28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховна Рада України 2-го скликання, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення та світовий досвід, прийняла основний закон України – Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

День Конституції України – не просто свято нормативного акту, а день, коли було затверджено права і свободи громадян України.

На виставці представлена література, яка відображає найважливіші історичні моменти конституційного процесу на складному і довгому шляху державотворення України.

Представлена книжкова експозиція містить такі розділи:

-Держави давня назва – Україна;

-Конституція України – традиційне і нове;

-Права. Гарантії. Захист;

-Закон гарантує, держава забезпечує.

Запрошуємо розглянути основні етапи становлення та розвитку української конституційної ідеї.

Розділи виставки:

 1. Розділ I. Держави давня назва – Україна
 2. Розділ II. Конституція України: традиційне і нове
 3. Розділ III. Права. Гарантії. Захист
 4. Розділ IV. Закон гарантує, держава забезпечуєРозділ I. Держави давня назва – Україна


 1. "Пакти і Конституції" Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України та ін.; відп. ред. В. А. Смолій, упоряд. М. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. : іл. – (Програма "Українська книга" 2011 року).
 2. Бодарецький М. Д. Конституція Пилипа Орлика / М. Д. Бодарецький, Т. С. Доброва. – Хмельницький : [б. в.], 2000. – 60 с. : іл.
 3. Вегеш М. М. Карпатська Україна : документи і факти / М. М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с. : фото. – Бібліогр.: с. 382-416.
 4. Верстюк В. Ф. Укpїнська Центpальна Рада : навч. посiб. / В. Ф. Верстюк; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1997. – 341 c. – (Тpансфоpмацiя гуманiтаpної освiти в Укpаїнi).
 5. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Ін-т археології НАН України. – Київ : Еко-продакшн, 2009. – 880 с. : кольор. іл., карти.
 6. Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі. "Через шаблю маємо право". Злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / В. Горобець; Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам'яті. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. : рис., фото. – (Історія без цензури) (LIKбез. Історичний фронт).
 7. Гуржій О. І. Історія козацтва. Держава – військо – битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2013. – 464 с. : фото.
 8. Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 400 с. : іл.
 9. Журавльов Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Київ : Гетьман, 2012. – 509 с. : фото. – (Державна програма).
 10. Звичай Русі, що став козацьким. Уклад Конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 березня 2011 р.) / Хмельниц. ін-т МАУП, Рада старійшин українського козацтва, Рада козацьких отаманів України; гол. ред. кол. Л. Г. Білий. – Хмельницький : [б. в.], 2012. – 404 с.
 11. Історія України : державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 735 с.
 12. Історія України в особах : Козаччина / керів., авт. колект. В. Горобець. – Київ : Україна, 2013. – 302 с. : іл.
 13. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / за заг. ред. А. П. Коцури, Н. В. Терес. – Київ – Чернівці : Книги – XXI, 2008. – 1100 с. : додатки.
 14. Історія України : Джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : КВІЦ, 2012. – 832 с. : фото, табл., карти. – (Державна програма).
 15. Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Т. 2 / В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін.; НАН України, Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва. – Київ : ВД НаУКМА, 2007. – 724 с. : мал. – Бібліогр.: с. 590-700. –Імен. покажч.: с. 701-720.
 16. Коляда I. А. Пилип Орлик / І. А. Коляда, С. Ю. Коляда, О. Ю. Кирієнко. – Харків : Фоліо, 2015. – 122 с. – (Державна програма).
 17. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Корогод, В. П. Гробова; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Сумська філія. – 2-е вид., доп. – Суми : Університет. книга, 2014. – 128 с.
 18. Лащенко Р. М. Лекцiї по iстоpiї укpаїнського пpава / Р. М. Лащенко. – Київ : Укpаїна, 1998. – 254 c.
 19. Литвин В. М. Історія України : підручник / В. М. Литвин. – 3-тє доопр. та доп. вид. – Київ : Наукова думка, 2009. – 272 с. : фото.
 20. Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. Кн. 1 / О. Д. Бойко, В. Ф. Верстюк, В. І. Головченко та ін.; ред. В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін. – Київ : Наукова думка, 2011. – 388 с. – (Програма "Українська книга" 2011 року). – Бібліогр.: с. 372-387.
 21. Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. Кн. 2 / О. Д. Бойко, В. Ф. Верстюк, В. І. Головченко та ін.; ред. В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк та ін.; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2012. – 465 с. – (Програма "Українська книга" 2011 року).
 22. Перші уряди України : становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках. – Київ : [б. в.], 2007. – 36 с. : фото + 1 ел. опт. диск (CD-ROM).
 23. Провідники духовності в Україні : довідник / ред. І. Ф. Курас. – Київ : Вища школа, 2003. – 783 с.
 24. Рендюк Т. Г. Пилип Орлик : молдовські та румунські шляхи. Pylyp Orlyk : caile moldo-romane / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 340 с. – (Державна програма).
 25. Святокум О. Є. Конституція – основний закон України / О. Є. Святокум. – Харків : Ранок, 2009. – 64 с.
 26. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 4, Кн. 1 : Перша третина XVIII ст. / ред. В. Грабовський. – Київ : Дніпро, 2001. – 520 с.
 27. Україна : хронологія розвитку : в 6 т. Т. 4 : На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / В. М. Горобець, О. І. Галенко, О. М. Дзюба та ін.; ред. В. А. Смолій, С. В. Кульчицький, В. М. Горобець та ін., уклад. О. О. Григор'єва, Л. Ю. Нескромнюк, М. Г. Бєлік та ін. – Київ : КРІОН, 2009. – 864 с. : іл.
 28. Україна. Нова епоха : 1991-2011 / упоряд. А. А. Кокотюха. – Київ : КМ Publishing, 2011. – 352 с. : фото кольор.
 29. Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби : дит. енцикл. / Я. О. Батій. – Харків : Ранок : Веста, 2010. – 128 с. : фото. кольор.
 30. Ушаков Д. О. Видатні українці / Д. О. Ушаков. – Харків : Фактоp, 2008. – 200 с. : фото кольор. – (Україна. Учора. Сьогодні. Завтра).
 31. Чухліб Т. В. Гетьмани України : війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 480 с. : рис. – (Державна програма "Українська книга" 2016 року).
 32. Чухліб Т. В. Гетьмани України-Русі / Т. В. Чухліб. – Донецьк : БАО, 2012. – 304 с. : фото кольор., іл. – (Державна програма) (Від лицарів степу до правителів країни).
 33. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с. : фото. – (Особистість і доба).
 34. Шевчук В. О. Козацька деpжава. Eтюди до iстоpiї укpаїнського деpжавотвоpення / В. О. Шевчук. – Київ : Абрис, 1995. – 389 c.
 35. Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 718 с. : іл.
 36. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник; упоряд. В. Ф. Верстюк. – Київ : КЛІО, 2016. – 512 с. – (Державна програма "Українська книга" 2016 року). – Бібліогр.: с. 501-508.
 37. Шудря М. А. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів / М. А. Шудря. – Київ : Велес, 2009. – 240 с. : портр. – (Культурна спадщина України).
 38. Яневський Д. Б. Проект "Україна" : Відомі історії нашої держави / Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2014. – 288 с. : фото.
 39. Яневський Д. Б. Проект "Україна" : Відомі історії нашої держави : продовження 1774-1914 рр. / Д. Б. Яневський. – Київ : Довженко Букс, 2016. – 288 с. : фото. – (Державна програма "Українська книга" 2016 року).
 40. Яневський Д. Б. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Б. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 920 с. : фото. – (Державна програма).
На початок

Розділ II. Конституція України: традиційне і нове


 1. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 336 с.
 2. Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : зб. наук. праць за матеріалами наук. засідання. Вип. 6 / Хмельниц. ін-т МАУП ім. Блаженнішого Володимира; гол. ред. Л. Г. Білий та ін. – Хмельницький : МАУП, 2018. – 208 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Актуальні проблеми конституційного права України : підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Букач, О. І. Клименко, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. А. Ю. Олійника; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. ВС України. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 554 с.
 4. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова; авт.-укл. В. Л. Мусіяка. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.
 5. Вибори Президента України. Конституція України. Законодавство. Коментар. Судова практика : зб. зак-ва / уклад. та комент. В. С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 336 с.
 6. Гетьман В. П. Влада : Бесiди пpо Конституцiю / В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник. – Київ : [б. в.], 1997. – 32 с.
 7. Гетьман В. П. Чи стане Укpаїна соцiальною деpжавою? / В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник. – Київ : [б. в.], 1996. – 22 c. – (Бесiди пpо Конституцiю).
 8. Гетьман В. П. Що таке свобода i пpаво у демокpатичнiй деpжавi? / В. П. Гетьман, Ю. В. Килимник. – Київ : [б. в.], 1996. – 36 c. – (Бесiди пpо Конституцiю).
 9. Гетьман В. П. Як пpиймалась Конституцiя Укpаїни. Hотатки учасника pозpобки Основного Закону Укpаїни / В. П. Гетьман. – Київ : [б. в.], 1996. – 127 c.
 10. Головатий С. П. Верховенство права : у 3 кн. Кн. 1 : Від ідеї до доктрини / С. П. Головатий. – Київ : Фенікс, 2006. – 624 с.
 11. Головатий С. П. Верховенство права : у 3 кн. Кн. 2 : Верховенство права : від доктрини – до принципу / С. П. Головатий. – Київ : Фенікс, 2006 – с. 625-1276.
 12. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності : вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / за ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного; Нац. акад. правов. наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса. – Харків : Право, 2017. – 284 с. – Бібліогр.: с. 261-283.
 13. Державна економічна політика регіонального розвитку : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. регіон. ін-т держ. упр.; за заг. ред. М. А. Латиніна, В. Б. Родченка. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.
 14. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / за ред. С. Г. Серьогіної; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2011. – 360 с. – Бібліогр.: с. 338-350.
 15. Івченко А. С. Україна = Ukraine / А. С. Івченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 223 с. : фото кольор.
 16. Інструменти розвитку об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади / Р. Б. Примуш, К. М. Гочачілов, В. В. Луцюк та ін.; за заг. ред. В. М. Олуйко; Ін-т громадян. сусп-ва, М-во регіон. розвитку та буд-ва України. – Київ : ВАІТЕ, 2017. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 425-430.
 17. Іщенко О. П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О. П. Іщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. школа суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 224 с. – Бібліогр.: с. 163-220.
 18. Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко та ін.; за ред. Т. Є. Кагановської; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Право, 2017. – 304 с.
 19. Конституція і конституціоналізм в Україні : вибіркові проблеми : зб. наук. праць / відп. ред. П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. – Київ : Купріянова О. О., 2007. – 318 с.
 20. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3 : Ч. 19 : стенограми. Документи / ред. С. Головатий. – Київ : Укр. правнича фундація, 2006. – 496 с.
 21. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3 : Ч. 20 : стенограми. Документи / ред. С. Головатий. – Київ : Укр. правнича фундація, 2006. – 470 с.
 22. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3 : Ч. 21 : стенограми. Документи / ред. С. Головатий. – Київ : Укр. правнича фундація, 2006. – 380 с.
 23. Конституція України : станом на 20 вер. 2017 р. : офіц. текст / Україна. Конституція. – Київ : Правова єдність, 2017. – 80 с.
 24. Конституція України. Науково-практичний коментар / ред. В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2012. – 1128 с.
 25. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А. Р. Крусян. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
 26. Менджул М. В. Цивільно-правовий статус громадських організацій : монографія / М. В. Менджул. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2010. – 200 с. – Бібліогр.: с. 159-198.
 27. Науково-практичний коментар Конституції України : (станом на 20 травня 2017 року) / І. М. Сопілко, Д. О. Беззубо, Ю. В. Корнєєв. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 164 с.
 28. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; за заг. ред. В. Л. Федоренка; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. ВС України. – 4-е вид., перероб. і доопр. – Київ : Ліра-К, 2012. – 576 с.
 29. Правова доктрина України : у 5 т. Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Харків : Право, 2013. – 864 с.
 30. Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / ред. Ю. П. Битяк. – Харків : Право, 2008. – 575 с.
 31. Система безоплатної правової допомоги в Україні : аналіз першого року функціонування / Міжнар. фонд "Відродження", Укр. Фундація правов. допомоги, Укр. Гельсінська спілка з прав людини; аналіз та підгот. О. А. Банчук, М. І. Хавронюк, І. М. Ібрагімова. – [б. м.] : [б. в.], [2014]. – 122 с.
 32. Становлення інституту старости : перші кроки : наук.-практ. посіб. / М. І. Баюк, М. І. Войт, Т. В. Гаман та ін.; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади. та ін. – Хмельницький : Мельник Ю. М., 2017. – 224 с.
 33. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 9 : (1989-2001 роки) / ред. Я. Паньків. – Київ : Дніпро, 2001. – 660 с. – Імен. покажч.: с. 631-642.
 34. Томенко М. В. Історія української Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 464 с.
 35. Томенко М. В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. В. Томенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 300 с. – Бібліогр.: с. 283-299.
 36. Томенко М. В. Україна : історія Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с. : портр.
 37. Україна : хронологія розвитку : в 6 т. Т. 4 : На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / В. М. Горобець, О. І. Галенко, О. М. Дзюба та ін.; ред. В. А. Смолій, С. В. Кульчицький, В. М. Горобець та ін., уклад. О. О. Григор'єва, Л. Ю. Нескромнюк, М. Г. Бєлік та ін. – Київ : КРІОН, 2009. – 864 с. : іл.
На початок

Розділ III. Права. Гарантії. Захист

 1. Адміністративно-правова реформа в Україні / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь; за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2016. – 112 с.
 2. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року) : у 2 ч. Ч. 2 : Цивільне право. Сімейне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес. Трудове право та право соціального забезпечення. Земельне право. Аграрне право / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права, Ліга студ. асоц. правників України. – Хмельницький : ХУУП, 2018. – 262 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 174 с. – Бібліогр.: с. 164-166.
 4. Біржове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 244 с.
 5. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Д. Бойко; М-во освіти і науки України. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 448 с. – Бібліогр.: с. 438-444.
 6. Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Д. Бойко; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 392 с. : форми.
 7. Гребельник О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник; М-во освіти і науки України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 5-е вид., оновл. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 397 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 394-397.
 8. Громадянське суспільство України : сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж.; авт. кол. В. М. Яблонський, Т. В. Андріученко, І. Е. Бекешкіна та ін. – Київ : НІСД, 2018. – 128 с.
 9. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 328 с. – Бібліогр.: с. 276-314.
 10. Екологічна безпека : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь та ін.; за заг. ред. В. П. Пєткова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2017. – 216 с. – Бібліогр.: с. 196-215.
 11. Екологічне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 230 с.
 12. Єрмановська Г. Е. Україна : для дітей серед. шк. віку / Г. Е. Єрмановська. – Харків : Факт, 2016. – 462 с. : кольор. іл. – (Державна програма).
 13. Житлове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 250 с.
 14. Зобов'язальне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 192 с.
 15. Івановська А. М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України / А. М. Івановська. – Хмельницький : ХУУП, 2013. – 222 с. – Бібліогр.: с. 194-220.
 16. Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с. – Бібліогр.: с. 220-224.
 17. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. – Харків : Право, 2013. – 424 с.
 18. Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць; за ред. С. В. Пєткова. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : [б. в.], 2017. – 221 с. – Бібліогр.: с. 191-220.
 19. Конституція і народний суверенітет в Україні : проблеми теорії і практики реалізації: зб. наук. праць / Т-во конституц. права; ред. В. М. Кампо, М. В. Савчин. – Київ : [б. в.], 2008. – 270 с.
 20. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. О. Мікульонок; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Кондор, 2014. – 240 с. : табл.
 21. Мужикова Н. М. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС : навч. посіб. / Н. М. Мужикова, В. Ф. Пузирний, Л. А. Семиног; Міжнар. фонд "Відродження", Сіверський ін-т регіональних досліджень. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 168 с.
 22. Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 380 с. – (Законодавство України).
 23. Незалежність України в глобалізованому світі : вектори XXI століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (22 серпня 2011 р., м. Київ) : до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т стратег. дослідж.; упоряд. Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – Київ : НІСД, 2011. – 190 с.
 24. Погорілко В. Ф. Референдне право України : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2006. – 366 с. : табл.
 25. Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. – Київ : ВД Києво-Могилян. акад., 2016. – 504 с. – (Державна програма "Українська книга" 2016 року). – Бібліогр. в кінці розд.
 26. Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2017. – 560 с. – Бібліогр.: с. 515-558.
 27. Пунда О. О. Адміністративно-правова охорона особистих немайнових прав : монографія / О. О. Пунда; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Хмельницький; Ірпінь : Мельник А. А., 2017. – 542 с. – Бібліогр.: с. 509-539.
 28. Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2017. – 560 с. – Бібліогр.: с. 553-558.
 29. Україна – єдина країна. Традиції, обряди, побут. Пам'ятки України. Люди, що змінили Україну. – Київ : Глорія, 2016. – 208 с. : фото кольор.
 30. Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку / ГО "Загальноукр. рух "Громадянин"; наук. ред. О. Жилінська та ін. – Львів : Кальварія, 2017. – 168 с. : граф.
 31. Україна. – Харків : Белкар-книга, 2008. – 144 с. : фото кольор. – (Світ навколо тебе).
На початок

На початок

Розділ IV. Закон гарантує, держава забезпечує


 1. Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. праць, присвяч. 70-ій річниці з дня народж. першого голови Конституц. Суду України Л. П. Юзькова. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права; ред. В. М. Олуйко. – Хмельницький : ХУУП, 2008. – 356 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Бюджетний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 24 травня 2018 року (відп. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 150 с. – (Кодекси України).
 3. Власюк О. С. Національна безпека України : еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці / О. С. Власюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 528 с.
 4. Господарський кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 150 с. – (Кодекси України).
 5. Господарський процесуальний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 152 с. – (Кодекси України).
 6. 6. Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. – Київ : Центр учб. л-ри, 2019. – 270 с.
 7. 7. Житловий кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 52 с. – (Кодекси України).
 8. 8. Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 272 с. : форми.
 9. 9. Забезпечення соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційних процесів : монографія / наук. ред. В. М. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 580 с. : граф., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
 10. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : наук.-практ. коментар / за ред. Ю. І. Руснака. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 138 с.
 11. Закон України "Про вибори народних депутатів України" : станом на 1 березня 2017 року / Україна. Закони. – Харків : Право, 2017. – 192 с. – (Кодекси і закони України).
 12. Закон України "Про захист прав споживачів" : із змінами та доп. станом на 17 листоп. 2017 року / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність, 2017. – 36 с.
 13. Закон України "Про міліцію". Статут патрульно-постової служби міліції України. Закон України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" : станом на 20 лютого 2013 року / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 165 с.
 14. Закон України "Про місцеві вибори" : із змінами та доп. станом на 27 вересня 2017 року / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність, 2017. – 174 с.
 15. Закон України "Про національну поліцію" : наук.-практ. коментар станом на 5 вересня 2017 року / заг. ред. В. В. Чернєй, С. В. Пєтков. – 8-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 480 с.
 16. Закон України "Про національну поліцію" станом на 12 травня 2017 року. Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Харків : Право, 2017. – 154 с.
 17. Закон України "Про прокуратуру" : офіц. текст. прийнят. ВР України 14.10.2014 / Україна. Закони. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 102 с. : табл.
 18. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 16 вересня 2013 року (офіц. текст) / Україна. Закони. – Київ : Паливода А. В., 2013. – 36 с. – (Закони України).
 19. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : наук.-практ. коментар станом на 5 вересня 2017 року / Ю. О. Буглак, В. В. Галунько, А. В. Григоренко. – 8-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 568 с.
 20. Закони України : "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації" : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 22 листоп. 2017 року; офіц. текст / Україна. Закони; Верховна Рада України. – Київ : Паливода А. В., 2017. – 84 с. – (Закони України).
 21. Запобігання корупції. Законодавство : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 280 с.
 22. Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні. Рекомендації щодо переліку мінімальних спільних категорій даних, необхідних для збирання комплексної інформації про випадки насильства щодо жінок та домашнього насильства в Україні : висновки міжвідомчої робочої групи з питань збирання даних : документ підготовлено за результатами роботи міжвідомч. робочої групи Стамбул. конвенції. Травень 2016 / Council of Europe. – Київ : [б. в.], 2016. – 30 с. : табл.
 23. Земельний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 104 с. – (Кодекси України).
 24. Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 344 с.
 25. Когут О. В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію : монографія / О. В. Когут; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : ХУУП, 2013. – 278 с. – Бібліогр.: с. 249-276.
 26. Кодекс адміністративного судочинства України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 166 с. – (Кодекси України).
 27. Кодекс законів про працю України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 12 листоп. 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 83 с. – (Кодекси України).
 28. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне зак-во із змінами та доп. станом на 12 листоп. 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 238 с. – (Кодекси України).
 29. Кодекс цивільного захисту України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 24 травня 2018 року / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 88 с. – (Кодекси України).
 30. Кримінальний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 175 с. – (Кодекси України).
 31. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне зак-во із змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 268 с. – (Кодекси України).
 32. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне зак-во із змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 268 с. – (Кодекси України).
 33. Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 24 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 76 с. – (Кодекси України).
 34. Митний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 278 с. – (Кодекси України).
 35. Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" / А. В. Молдован, Р.С. Кацавець, О. М. Хохленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 368 с.
 36. Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посіб. Станом на 5 вересня 2017 року / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 510 с.
 37. Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. для студ. ВНЗ / Д. В. Неліпа; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 373 с.
 38. Пенсійні відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, рекомендації : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 352 с. : форми.
 39. Податковий кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 8 листоп. 2017 року (відпов. офіц. тексту) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 488 с. – (Кодекси України).
 40. Податковий кодекс України : чинне зак-во із змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 648 с. – (Кодекси України).
 41. Право України. – 2016. – № 6.
 42. Публічне право. – 2018. – № 2(30).
 43. Публічне право. – 2018. – № 4(32).
 44. Сімейний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 72 с. – (Кодекси України).
 45. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"; наук. ред. А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова. – Київ : Фенікс, 2014. – 442 с.
 46. Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 344 с. : форми.
 47. Цивільний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 296 с. – (Кодекси України).
 48. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне зак-во зі змінами та доп. станом на 4 травня 2018 року (відпов. офіц. текстові) / Україна. Закони. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 193 с. – (Закони України).
 49. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал; Юридична фірма "Салком". – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
 50. Шкільний календар прав людини : посіб. для пед. працівників навч. закладів / М-во освіти і науки України; кол. авт. О. В. Муза, Н. П. Клименко, С. О. Терно. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 80 с.
 51. Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 263 с. : форми.
 52. Юридична Україна. – 2018. – № 1-2(181-182).
 53. Юридична Україна. – 2018. – № 8(188).
На початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com