Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Демократичні традиції в Україні

(Читальний зал)

all

Розділи виставки:

 1. Шлях до демократії : етапи становлення.
 2. Поступ демократії в Україні.
 3. Вибори як чинник розвитку демократії.Розділ I. Шлях до демократії : етапи становлення.

page 1
Демократія – це не влада більшості,
а захист меншості.
А. Камю

Література
 1. Демократія : Антологія / упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – 1108 с. - (Серія «Політичні цінності». Вип. 1).
 2. Горєлов М. Цивілізаційна історія України / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. - К. : ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2005. - 632 с.
 3. Гарчев П. Первісне суспільство і початок державотворення на території України (до розгрому скіфського царства) / П. Гарчев. - Сімферополь : ДОЛЯ, 2001. - 174 с. ; іл.
 4. Мироненко О. Україна : початок великого шляху / О. Мироненко. - К. : КВІЦ, 2007. - 528 с. ; іл.
 5. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. - Львів : Світ, 1995. - 248 с.
 6. Україна крізь віки : У 15 томах / НАНУ ; Ін-т історії України НАН України. - К. : Альтернативи, 1998-1999.
  Т.4 : Толочко О. П. Київська Русь / О. Толочко, П. Толочко. - К. : Альтернативи, 1998. - 352 с. ; іл.
 7. Горєлов М. Держава і цивілізація в історії України : Монографія / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 980 с.
 8. Римаренко Ю. Національний розвій України : проблеми і перспективи / Ю. Римаренко. – К. : Юрінком, 1995. – 272 с.
 9. Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-ХVІІІ ст. : У 2 кн. - Кн. 1. - К. : Грамота, 2007. - 720 с. ; іл.
 10. Україна крізь віки : У 15 томах / НАНУ ; Ін-т історії України НАН України. - К. : Альтернативи, 1998-1999.
  Т.7 : Смолій В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, П. Смолій - К. : Альтернативи, 1999. - 352 с. ; іл.
 11. Томенко М. Історія української Конституції : навч. посіб. / М. Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 с.
 12. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921 : ІІ. Зимовий похід. ІІІ. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. Мазепа. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 334 с.
 13. Бодарецький М. Конституція Пилипа Орлика / М. Бодарецький, Т. Доброва. - Хмельницький, 2000. - 60 с.
 14. Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – К., 2009. – 64 с.
 15. Сергійчук В. Українська соборність / за ред. І. Лепши. – К. : ТзОВ Українська Видавнича Спілка, 1999. – 413 с.
 16. Державотворчий потенціал Української соборності (до 90-ї річниці проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки). Чернігів – Луганськ – Херсон – Івано-Франківськ – Кіровоград : Матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і орг. ; уклад. : В. Бойко. – Чернігів : Сіверщина, 2009. – 80 с.
 17. Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти : монографія / М. Вегеш. – Ужгород : Карпати, 2004. – 432 с.
 18. Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портрети : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Астахова, К. Астахова, Є. Бондарєв та ін. ; за заг. ред. М. Панова. - К. : Ін Юре, 2002. - 476 с. - Бібліогр. : С. 471-473.
 19. Політична історія України : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Тарцюри. – К. : Академія, 2001. – 488 с. – (Серія «Альма-матер»).
 20. Алексєєв Ю., Кульчицький С., Слюсаренко А. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999 рр.) : навч. посіб. / Ю. Алексєєв, С. Кульчицький, А. Слюсаренко. – К. : ЕксОб, 2000. – 296 с.
 21. Уряди України у ХХ ст. : науково-документальне видання / А. Кінах, В. Литвин, Б. Патон, В. Смолій. – К. : Наук. думка, 2001. – 607 с.
 22. В ім’я майбутнього нації : Документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920-2000 роках. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920 с.
На початок

Розділ ІІ: Поступ демократії в Україні

page 2 Література
 1. Конституція України : Станом на 1 січ. 2006 р. Офіційне видання. – К. : М-во юстиції України, 2006. – 124 с.
 2. Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україні та шляхи їх розв’язання : Матеріали громадського обговорення, м. Київ, 12 жовтня 2009 року / передм. М. Оніщук ; автори і упоряд. В. Федоренко, Д. Базілевич, В. Нестерович, С. Юр’єв, Я. Кагляк / за заг. ред. В. Федоренка. – К. : СПД Москаленко О., 2009. – 108 с.
 3. 100 днів нової влади : яка модель урядування формується / Центр політико-правових реформ ; Ін-т економічних досліджень та політичних консультацій ; Центр Разумкова. – К.: Заповіт, 2010. – 76 с.
 4. Демократизація України : програма малих проектів : посіб. з розвитку громад : Практичний порадник для небайдужих / кол. авт. : Л. Єльчева, І. Ібрагімова та ін. – К. : ЛАТ&К, 2007. – 458 с.
 5. Демократичні механізми формування відповідальності виконавчої влади в Україні : Уривки з виступів учасників «круглого столу». – К. : УНЦПД, 2003. – 40 с.
 6. Влада для громадян : (Відповіді на запитання у сфері соціального захисту). – К. : Друкарня ДУС. - № 2. – 2006. – 21 с.
 7. Влада для громадян : (Питання власності та житлово-комунальної сфери у відповідях фахівців). – К. : Друкарня ДУС.- № 3. –2006. – 18 с.
 8. Влада для громадян : (Відповіді на запитання у сфері підприємницької діяльності). – К. : Друкарня ДУС. - № 4. – 2006. – 22 с.
 9. Влада для громадян : (Відповіді на запитання у сфері митного нормативно-правового регулювання). – К. : Друкарня ДУС. - № 5. – 2006. – 21 с.
 10. Влада для громадян : (Питання житлово-комунальної сфери). – К. : Друкарня ДУС. - № 6. – 2007. – 25 с.
 11. Влада для громадян : (Питання митної справи). – К. : Друкарня ДУС. - № 7. – 2007. – 20 с.
 12. Влада для громадян : (Питання пенсійного забезпечення та соціального захисту). – К. : Друкарня ДУС. - № 8. – 2007. – 26 с.
 13. Футей Б. Становлення правової держави в Україні : 1991-2005 / Б. Футей. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 352 с.
 14. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 215 с.
 15. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. - К. : Знання, 2008. - 207 с.
 16. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління : конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 576 с.
 17. Павлов В. Поступ демократії у світі : український контекст / В. Павлов. – К. : Фонд «Європа ХХІ», 2007. – 208 с.
 18. Європейський простір та Україна. 24 березня 2009 року. : Матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних підприємств, установ і орг.; уклад. : В. Бойко, Л. Чабак. – Чернігів : Сіверщина, 2009. – 48 с.
 19. Циц С. Акти місцевих державних організацій. Зразки документів : Інформаційно-довідковий посібник. – Х. : 2009. – 168 с.
 20. Європейська інтеграція України : поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики : мат. засідання «круглого столу» / За заг. ред. О. Снігир. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.
 21. Державна та муніципальна влада : проблеми розмежування повноважень : Матеріли «круглого столу» «Влада в Києві : від конфліктності до балансу повноважень», 20 берез. 2008 р. / за заг. ред. В. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 38 с.
 22. Україна як соціальна держава : гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? / О. Пищуліна, Я. Жаліло, С. Лавриненко, Д. Покришка / за заг. ред. В. Воротіна. – К. : НІСД, 2009. - 108 с.
 23. Усаченко Л. Теоретико-методологічні засади розвитку взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організаціями : монографія / Л. Усаченко. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008. – 343 с.
 24. Фулей Т. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні : навч.-метод. посіб. для суддів / Т. Фулей. – К. : [ТОВ «Гештальт Консалтінг Груп» «Прок-бізнес»], 2009. – 200 с. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації ; кн. І).
 25. Слухання у Комітеті на тему : «Антикорупційна політика і практика : проблеми законодавчого забезпечення» / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : СПД Москаленко О., 2009. – 96 с.
 26. Томенко М. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М. Томенко. – К. : Київський університет, 2010. – 299 с.
 27. Лінецький С., Крижанівський В. Законотворчість : Коментар до Регламенту Верховної Ради України. Ч. ІІ. / С. Лінецький, В. Крижанівський. – К. : «К.І.С.», 2009. – 240 с.
 28. Реформа для людини : Збірник матеріалів про шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні / упорядники : В. Яцюк, О. Матвіїшин, В. Новик, В. Негода, С. Самара, І. Черниш, А. Луценко, В. Шевченко. – К. : Геопринт, 2005. – 238 с.
 29. Вавринчук М. П. Політичні аспекти державного управління : навч. посіб. / М. П. Вавринчук. - Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2010.-226 с.
 30. Конституція і конституціоналізм в Україні : вибіркові проблеми : Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / відпов. ред. проф. П. Мартиненко і доц. В. Кампо. – К. : Купріянова, 2007. – 320 с.
 31. Лисенков С. Основи конституційного процесуального права : навч. посіб. / С. Лисенков. – К. : Юрисконсульт, 2007. – 270 с.
 32. Пірен М. Демократизація державної політики у сфері культурного життя України : виклики та механізми розвитку/ М. Пірен, В. Ребкало // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2008. – № 2. – С. 307-314.
 33. Коротко про демократію / за ред. Дж. Клака ; ред. укр. перекладу С. Нілова. – USA : Бюро міжнародних інформаційних програм, Державний департамент США, 2007. – 60 с. ; іл.
 34. Права людини в Україні – 2008. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова, В. Яворського / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2009. – 304 с.
 35. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Колісника, Ю. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.
На початок

Розділ ІІІ: Вибори як чинник розвитку демократії

page 3
Демократія – є можливість вибрати найкращого
із множини за поперед встановленими,
справедливими процедурами.
Я. Пасько
Література
 1. Головатий С. Верховенство права: У 3-х кн. Кн. третя. Верховенство права : український досвід / С. Головатий. - К. : Фенікс, 2006. – 1747 с.
 2. Правова система України : історія, стан та перспективи : У 5 т. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. Цвіка, О. Петришина. – Х. : Право, 2008. - 728 с.
 3. Шаповал В. Сучасний конституціоналізм : монографія. – К. : Юридична фірма «Салком» ; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : Станом на 23 лютого 2007 р. / Верховна Рада України : Офіц. видання. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 80 с. – (Серія «Закони України»).
 5. Закон України «Про вибори Президента України» : Станом на 18 березня 2004 р. Офіц. видання. – К. : Парламентське видавництво, 2004. – 130 с. – (Серія «Закони України»).
 6. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» : Офіц. тексти. – К. : Право, 2006. – 136 с.
 7. Закон України «Про вибори народних депутатів України». – К. : Інпрес, 2007. – 192 с.
 8. Громадянське суспільство : досвід виборів та нова стратегія : матеріали конференції / упоряд. Г. Усатенко, О. Боронь. – К. : Україна, 2005. – 88 с.
 9. Базілевич Д. Інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу : «Лобіювання в Україні та за кордоном : досвід, проблеми і перспективи» /Д. Базілевич, В. Несторович, за заг. ред. к. ю. н. В. Федоренка. – К. : СПД Москаленко О., 2009. – 36 с.
 10. «Орієнтири виборців» - моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законодавчому процесі (підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України ІV скликання). – К. : Міленіум, 2004. – 106 с.
 11. Матеріали круглого столу «Проблеми подальшої інституціоналізації коаліції та опозиції у Верховній Раді України» 12 червня 2008 року. – К. : «К.І.С.», 2009. – 72 с.
 12. Законотворчість : участь громадськості у законодавчому процесі : Інформаційно-аналітичне дослідження. – К. : Заповіт, 2008. – 96 с.
 13. Конончук С. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / С. Конончук, О. Ярош, С. Горобчишина ; Укр. незал. центр політ. дослідж. - К. : Україна, 2009. - 80 с.
 14. Матеріали семінару завідувачів секретаріатів комітетів Верховної Ради України «Шляхи забезпечення відкритості роботи Верховної Ради України : досвід, проблеми, перспективи». – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 136 с.
 15. Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства : Матеріали «круглого столу». – К. : Альтерпрес, 2003. – 160 с.
 16. Орієнтири виборця – 2004 : Довідник / автор. кол. : Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, І. Когут, С. Панцир, А. Рудик, О. Синьоокий. – К. : Геопринт, 2004. – 235 с.
 17. Участь громадян у прийнятті державних рішень : Нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості / Український незалежний центр політичних досліджень : упорядники Н. В. Окша, Д. В. Войтенко, Т. О. Бабенко. – К. : Україна, 2006. – 172 с.
 18. Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок виборів 2006 року : відповідність законотворчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут населення України : Збірник аналітичних висновків дослідження / під заг. ред. О. Носової. – К. : Українське т-во фінансових аналітиків, 2006. – 276 с.
 19. Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок виборів 2006 року : відповідність законотворчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут населення України : Збірник аналітичних висновків дослідження / під заг. ред. О. Носової. – К. : ЛАТ&К, 2007. – 276 с.
 20. Богашева Н. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки) / Н. Богашева, Ю. Ключковський, Л. Колісецька – К. : Фоліант, 2006. – 146 с.
 21. Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України «Про вибори Президента України» у редакції 2004 року : Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К. : Фоліант, 2005. – 289 с.
 22. Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні : Доповіді, виступи. Матеріали круглого столу. - К. : Фоліант, 2007. – 158 с.
 23. Місцеві вибори в Україні : Проблеми правового регулювання / лабораторія законодавчих ініціатив ; за ред. Д. Ковриженка – К. : ФААД, ЛТД, 2006. – 136 с.
 24. Все про вибори. : 2-е вид., змінене та доп. : Станом на 1 січ. 2006 р. – К. : КНТ, 2006. – 468 с.
 25. Борщ Г. Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування : інтегрований підхід // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2010. - № 2. – С. 151-156.
 26. Тертишник В. Верховенство права і закону // Право України. – 2010. - № 6. – с. 87-93.
 27. Скрипнюк О. Правова держава в Україні : теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України. – 2010. - № 7. – С. 4-12.
 28. Альонкін О. Правове забезпечення ідеологічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання // Вибори та демократія. – 2010. – № 1. – С. 78-83.
 29. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія. – 2010. - № 2-3. – С. 29-39.
 30. Савчин М., Марчук Р. Динамічне тлумачення Конституції та конституційна юриспруденція в Україні // Вибори та демократія. – 2009. - № 4. – С. 20-30.
На початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com