Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

Спочатку було Слово...
(Євангеліє від Івана, 1:1)

Відділ абонементу
all

Розділи виставки:

 1. Творці слов’янської азбуки.
 2. Київська Русь – центр слов’янської писемності.
 3. Українська мова – нащадок давньоруської писемності.
 4. Пам’ятки української і світової писемності та друку.

Писемність, мова – то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб. В мові – наша давня й нова культура, ознака нашого національного визнання.

Щорічно 24 травня всі слов’янські народи відзначають День слов’янської писемності й культури, коли вшановують святих рівноапостольських – першовчителів Кирила і Мефодія, які створили писемність, здійснили переклад богослужбових книг з грецької мови на слов’янську, поширювали християнське вчення. Відома і приблизна дата виникнення нашого письма. За свідченням середньовічного ученого Чорноризця Храброго це сталося 863 р. Щоправда, то була глаголиця (давня система слов’янського письма, укладена Святим Кирилом), як вважають учені сьогодні, - абетка, яка за накресленням літер не мала аналогів у світовій практиці й точніше передавала звукову особливість мови, ніж кирилиця (вдосконалена система письма, названою на честь Кирила), що, напевне, з’явилася трохи пізніше й побудована головним чином на основі грецького письма.Розділ І: Творці слов’янської азбуки

page 1
«...Возстав од гроба,
слово встало,
І слово правди понесли
По всій невольничій землі
Твої апостоли святії».
Т. Шевченко

Література
 1. Белей Л. Слов’янські апостоли Св. Кирило та Мефодій : На перехресті історії та сьогодення / Л. Белей // Дзеркало тижня . – 2004 . – 22 трав. – С. 23
 2. Власов В.Г. Славянская азбука и словянские просветители / В.Г. Власов . – М. : Знание, 1989 . – 64 с. – (Научный атеизм; №6)
 3. Избранные жития святых ІІІ-ІХ вв. / Ред.-сост. А. Карпов . – М. : Молодая гвардия, 1992 . – 416 с.
 4. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки . – 2-е изд., перераб. и доп. / В.А. Истрин; АН СССР . – М. : Наука, 1988 . – 192 с. – (Литературоведение и языкознание)
 5. Львова М. Е. День славянской письменности / М.Е. Львова // Начальная школа . – 2000 . - №5 . – С. 15-19
 6. Новый энциклопедическій словарь. Т.21. Каринтинь – Кноррингь / К.К. Арсеньєв . – Петроградь : Типографія “Акц. О-ва Издательское дьло б. Брокгаузь - Ефронь“, 1914 . – 962 с.
 7. Русская енциклопедія. Томь десятый. Камьяпа до Кровля . – Петроградь : Дъятель . – 492 с.
 8. Энциклопедическій словарь. Томь ХV. Керосинь-Коайе . – С.-Петербургь : Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1895 . – 478 с.
На початок

Розділ ІІ: Київська Русь – центр слов’янської писемності

page 2

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.»

Панас Мирний


page 2

Станівський М.Ф. Старослов’янська мова : Навч. посіб. / М.Ф. Станівський . – К. : Вища школа, 1983 . – 264 с.

Висвітлюється процес виникнення та розвитку старослов’янських азбук і старослов’янської мови, а також описано фонетичну систему, морфологію та найважливіші особливості синтаксису.Література
 1. Введение християнства на Руси / А.Д. Сухов; Ин-т философии АН СРСР . – М. : Мысль, 1987 . – 304 с.
 2. Виникнення письма у слов’ян // Все для вчителя . – 2001 . - №15 . – С. 2
 3. Как была крещена Русь / Г. Прошин, Б.В. Раушенбах, А.Поннэ и др. – М. : Политиздат, 1988 . – 384 с.
 4. Как была крещена Русь / Г. Прошин, Б.В. Раушенбах, А.Поннэ и др. – М. : Политиздат, 1989 . – 320 с.
 5. Колыбель православной Руси : От святого апостола Андрея до наших дней . – К. : АДЕФ-Украина . – 32 с.
 6. Лєута О.І. Старослов’янська мова : Підруч. для студ. Філологічних спец. / О.І. Лєута . – К. : Фірма ІНКОС, 2007 . – 256 с.
 7. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко . – К. : Знання, 2003 . – 465 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
 8. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси : Методологический аспект / М.П. Новиков . – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1991 . – 176 с.
 9. Полный церковно–славянський словарь / Сост. Г. Дьяченко . – М., 1993 . – 1120 с.
 10. Прискока О.В. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О.В. Прискока, В.Ю. Франчук // Мовознавство . – 2008 . - №2-3 . – С. 111-123
 11. Самсонов Н.Г. Древнерусский язык : Учеб. пособ. / Н.Г. Самсонов . – М. : Высшая школа, 1973 . – 296 с.
 12. Станівський М.Ф. Старослов’янська мова : Навч. посіб. / М.Ф. Станівський . – К. : Вища школа, 1983 . – 264 с.
 13. Степко І. Слов’янські мови / І. Степко // Українське слово . – 2003 . – 20-26 лист. – С. 12
 14. Улуханов И.С. О языке Древней Руси / И.С. Улуханов; АН СССР . – М. : Наука, 1972 . – 136 с. – (Из истории мировой культуры)
 15. Хабургаев Г.А. Старославянский язык : Учеб. Пособие / Г.А. Хабургаев . – М. : Просвещение, 1974 . – 432 с.
На початок

Розділ ІІІ: Українська мова – нащадок давньоруської писемності

page 3

«Мова – це спадок, отримуваний від пращурів, що залишається нащадкам, спадок, до якого треба ставитись зі страхом і повагою, як до чогось священного, неоцінимого і недоступного для образ»

Фрідріх Ніцше


page 3

Букварь Ивана Федорова : На церковнославянском и украинском языках / Й.Й. Брояк . – К. : Дніпро, 1975 . – 96 с.Література
 1. Огієнко І. Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко . – К. : Абрис, 1991 . – 272 с.
 2. Степанишин Б. Давня українська література в школі / Б. Степанишин . – К. : Либідь, 2000 . – 504 с.
 3. Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко (митрополит Іларіон), Упоряд. М. Тимошик . – К. : Наша культура і наука, 2004 . – 436 с.
 4. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Спалах, 2004 . – 272 с.
 5. Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль . – К. : Либідь, 2001 . – 312 с.
На початок

Розділ ІV: Пам’ятки української і світової писемності та друку

page 4

«Книги єсть ріки, напоящі мир»

(З давнього літопису)


page 4 page 4

Киевские глаголические листки Х в. / В.В. Нимчук . – К. : Наукова думка, 1983 . – 18 с.page 4

Граматика слов’янська І. Ужевича / І.К. Білодід, Є.М. Кудрицький; – К. : Наукова думка, 1970 . – 115 с.

Праця становить пам’ятку української мовознавчої (граматичної науки) середини XVII ст., яку склав у 1643 р. латинською мовою український студент Паризького університету – Сорбонни – Іван Ужевич.page 4

Михельсон М.И. Ходячія и Мьткія слова: Сборникь руських и иностранныхъ цитать, пословиць, поговорокь, пословичныхь вираженій и отдъльныхъ словъ (иносказаній) . – 2-е изд. / М.И. Михельсонь . – Санктпетербургь : Тип. Императорской Академіи Наукь, 1896 . – 598 с.

Збірник вміщує широко вживані слова (вирази, прислів’я, приказки), які використовувались в спілкуванні і письмі в ХІХ ст.Література
 1. Актова книга житомирського міського уряду кінця ХVI ст.. (1582-1588рр.) : Серія актових документів і грамот / Упоряд. М.К. Бойчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Наукова думка, 1965 . – 192 с. – (Пам’ятки української мови)
 2. Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко, В.В. Німчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Наукова думка, 1966 . – 424 с. – (Пам’ятки української мови)
 3. Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Т.ІІ . – 1987 . – 552 с.
 4. Граматика слов’янська І. Ужевича / І.К. Білодід, Є.М. Кудрицький; – К. : Наукова думка, 1970 . – 115 с.
 5. Грамоти ХІV ст. / Упоряд. М.М. Писак . – К. : Наукова думка, 1974 . – 256 с. – (Пам’ятки української мови)
 6. Киевские глаголические листки Х в. / В.В. Нимчук . – К. : Наукова думка, 1983 . – 18 с.
 7. Ковалів П. Introduction to the history of the east Slavic languages = Вступ до історії східнослов’янських мов / П. Ковалів; Наукове товариство ім. Шевченка . – Нью-Йорк, 1970 . – 160 с.
 8. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / В.В. Німчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Наукова думка, 1973 . – 544 с. - (Пам’ятки української мови)
 9. Лексикон словенороський Палеви Беринди / Упоряд. В.В. Німчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Вид-во АН УРСР, 1961 . – 272 с. - (Пам’ятки української мови)
 10. Михельсон М.И. Ходячія и Мьткія слова : Сборникь руських и иностранныхъ цитать, пословиць, поговорокь, пословичныхь вираженій и отдъльныхъ словъ (иносказаній) . – Второе пересмотрънное и значительно пополненное изданіе / М.И. Михельсонь . – Санктпетербургь : Типографія Императорской Академіи Наукь, 1896 . – 598 с.
 11. Німчук В.В. Київські глаголичні листки : Найдавніша пам’ятка слов’янської писемності / В.В. Німчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Наукова думка, 1983 . – 144 с.
 12. Огієнко І. Слово про Ігорів похід / І. Огієнко (митрополит Іларіон), М.С. Тимошик . – К. : Наша культура і наука, 2005 . – 316 с. – (Запізніле вороття)
 13. Опыт областного великорусского словаря изданный вторимь отдъленіемь Императорской Академіи Наукь . – Санктпетербургъ : Въ типографіи Императорской Академіи Наукь, 1852 . – 275 с.
 14. Палеографіческіе снимки шрифтофьсь ХV вька по XVIII . – М., 1829 . – 11 с.
 15. Пам’ятники древній письменности. В. ІІІ-й / О.И. Булгаков . – С-Петербургь : Типографія А. Траншеля, 1880 . – 66с.
 16. Пам’ятники старинной русской литературы : Сказанія, легенды, повьсти, сказки и притчи / н. Костомаров . – Санктпетербургь, 1860 . – 484 с.
 17. Памятники древней письменности : Докладь Комитета 16-го декабря 1878 года сь одиннадцатью приложеніями и пятью литографическими факсилями / О.И. Булгаков . – С.-Петербургь : Типография В.С. Балашова, 1878-79 . – 242 с.
 18. Повість временних літ : Міжрядкове співставлення і парадосис. Т.Х, ч.2 = The Povest’ vremennykh let : An Interlinear cjlletion and Paradosis / Упоряд. Д. Островські; Український Науковий ін.-т Гарвардського ун-ту . – Гарвард, 2003 . – 1372 с.
 19. Розов В. Українські грамоти. Т.1 :ХІV-XV / В. Розов; Постійна комісія історії української мови . – К., 1928 . – 86 с.
 20. Seventeenth-Centry Writings on the Kievan Caves Monastery. V. IV / П. Левін; Гарвардська бібліотека давнього українського письменства . – USA, 1987 . – 429 с.
 21. Слово про Ігорів похід = Слово о полку Игореве = Слова аб палку Ігаравым : Переклади /Пер. на укр. М. Рильського, пер. на рос. М. Риленкова, пер. на білор. Я. Купали . – К. : Дніпро, 1977 . – 112 с.
 22. Староруські київські і Галицько-Волинські літописи : острозький список і список Четвертинського. Т.8 = The old rus’ Kievan and Galician-Volhynian choronicles : The ostroz’kys and cetvertyns’kys codices. V. VIII / Вступ О. Праціка . – 1990 . – 761 с.
 23. Творогов О.В. Лексический состав «Повести временных лет» : Словоуказатели и частотный словник / О.В. Творогов . – К. : Наукова думка, 1984 . – 220 с.
 24. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . – К. : Спалах, 2004 . – 272 с.
На початок


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com