Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

img

РЕГІОНАЛЬНИЙ
ТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР

Тренінги


Модуль 1.
Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

Модуль складається з 2-х розділів:

1 розділ – «Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій» - містить 5 тем про комп’ютер як інформаційну систему; операційну систему Windows XP та основні об’єкти; програмне забезпечення; текстовий процесор MS Word; формати даних та їх перетворення; комп’ютерну безпеку та захист інформації.

2 розділ – «Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників» - містить 5 тем про світову мережу Інтернет, основи навігації в Інтернеті, програми перегляду (браузери); сервісні програми Інтернету (WWW, E-mail); пошук в інформаційних ресурсах Інтернету; Інформаційно-пошукові системи Інтернету; інтелектуальна власність і авторське право в мережі Інтернет.


Модуль 2.
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці

Модуль складається з 8 тем, що висвітлюють такі питання:

  • роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації;
  • Інтернет-доступ як бібліотечна послуга; інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті, відповідальність бібліотек та працівників;
  • інформаційні ресурси в Інтернеті та їх пошук; автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС);
  • бібліотечні ресурси в Інтернеті; методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами.


Модуль 3.
Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек

Модуль складається з 2-х розділів:

1-й розділ – «Інноваційна діяльність та маркетингова стратегія розвитку бібліотек» включає 3 теми, пов'язані із теоретико-методологічними основами інноваційних методик, технологій та бібліотечного маркетингу, розвитку асортименту послуг бібліотек.

2-й розділ – «Ініціативна діяльність бібліотек та шляхи підвищення їх ролі у громадянському суспільстві» включає 5 тем, присвячених основам фандрейзингу, програмному і проектному розвитку бібліотек, кадровому менеджменту, адвокасі, практиці соціального партнерства.

Навчально-тематичний план передбачає лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та виїзні заняття, з окремих тем – дискусії, круглі столи та інноваційне планування.

До тем розроблені завдання для самостійної роботи, питання для самоперевірки, питання для контролю засвоєння отриманих знань шляхом проведення експрес-опитування. Передбачено також проведення вхідного та вихідного контролю знань слухачів.


Модуль 4.
Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника.

Розділ 1. Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки. Містить 5 тем. Дає можливість зрозуміти роль бібліотек у захисті інтелектуальної свободи, етичні принципи бібліотечної професії, що грунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності.

Розділ 2. Професійна етика бібліотекаря. Містить 2 теми. Допоможе сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступу до інформації.

Розділ 3. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек. Містить 2 теми. Знайомить з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.


Модуль 5.
Адвокація: представлення інтересів бібліотек

Розділ 1. Адвокація бібліотек: теоретико-методичні засади. Містить 3 теми: сутність та зміст поняття «адвокація», планування кампанії з адвокації, методика проведення кампанії з адвокації.

Розділ 2. Зовнішні комунікації бібліотеки. Містить 3 теми: сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR, зв’язки з органами влади, як умова адвокаційної діяльності у бібліотечній сфері, захист інтересів бібліотек з використанням ЗМІ.

Розділ 3. Представлення інтересів бібліотек. Містить 3 теми, в яких висвітлюється досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу та України, а також роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні та захисті бібліотек.


Модуль 6.
Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища

Розділ 1. Веб 2.0: сутність, завдання. Містить 2 теми, які розкриють теоретичні засади сучасного розвитку Інтернет та Веб-технологій, зокрема сутність та основні принципи функціонування Веб 2.0.

Розділ 2. Сервіси Веб 2.0 та їх роль для бібліотек. Містить 5 тем, що сприяють практичному опануванню і знайомству з основними сервісами Веб 2.0 та можливостями їх використання в бібліотеках.

Розділ 3. Використання Веб 2.0 в бібліотеках. Містить 4 теми, що навчають впроваджувати та використовувати основні сервіси Веб 2.0 в побудові сучасної бібліотеки.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com