Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Виставка одного журналу

«Вісник Національної академії правових наук України»


Засновники: Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Видавець: Національна академія правових наук України.

Рік заснування: 1993. У 1993–2013 – «Вісник Академії правових наук України». З № 2 2013 – «Вісник Національної академії правових наук України».

Вид видання: збірник.

Періодичність випуску: 4 номери на рік.


Мова повного тексту: українська, англійська, російська.

Мова анотацій: українська, англійська, російська.

У фондах бібліотеки журнал зберігається з 1997 року.

У 1993 році вийшов друком тільки один номер «Вісника», присвячений питанням конституційного будівництва в Україні. Зібрані у цьому випуску статті містили оцінку опублікованого проекту Конституції, а також узагальнених підсумків її всенародного обговорення.

З 1994 року «Вісник Академії правових наук України» почав виходити два рази на рік як постійне видання створеної Указом Президента України від 23 липня 1993 року Академії правових наук України.


Вміщені у «Віснику» статті присвячені актуальним проблемам державно-правового будівництва в Україні. Важливими рубриками журналу були: «Проблеми державного будівництва в Україні», «Право і екологія», «Соціальний захист населення», «Проблеми боротьби зі злочинністю», «Питання процесуального права», «Трибуна докторанта» «Авторський проект закону», «Наукова хроніка» та ін.


З 1997 року періодичність випуску становить 4 номери на рік та друкується у видавництві «Право». На сторінках «Вісника» публікується інформація про Академію та її науково-дослідні інститути, наукові статті членів академії та інших юристів-науковців і практиків, рецензії, підсумки наукових конференцій та «круглих столів», висвітлюються творчий шлях і досягнення видатних юристів України.

З 2013 року журнал видається під назвою «Вісник Національної академії правових наук України» та друкується українською та англійською мовами.

До складу наукової ради та редакційної колегії журналу входять академіки, члени-кореспонденти та наукові співробітники Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, інших освітніх та наукових закладів України, а також провідні науковці з інших країн, таких як США, Японія, ФРН, Франція, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Угорщина, Румунія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан.

Журнал «Вісник Національної академії правових наук України» є спеціалізованим рецензованим виданням, що публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук.

Визначальним підходом до редакційної політики журналу є надання переваги статтям, які висвітлюють інноваційні ідеї, а не загальновідомі положення.


Наразі пріоритетними напрямами досліджень для публікації у «Віснику» є висвітлення питань державної влади і конституційного процесу в Україні, наукознавчих проблем правової науки, питань правової реформи в Україні, проблем боротьби зі злочинністю тощо.

Журнал «Вісник Національної академії правових наук України» є платформою для обміну думок та дискусійною площадкою у науково обґрунтованому руслі з актуальних та гострих проблем сучасного законодавства та юридичної практики.

«Вісник Національної академії правових наук України» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Для ознайомлення з бібліографією статей «Вісника Національної академії правових наук України» скористайтесь електронним каталогом бібліотеки: http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe


«Вісник Національної академії правових наук України» успішно пройшов перереєстрацію та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1643 внесений до Переліку наукових фахових видань України, що отримали категорію «Б».

Інтернет-ресурси

1. Вісник Національної академії правових наук України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії правових наук України : сайт. – Режим доступу : http://visnyk.kh.ua/uk.

2. Вісник Національної академії правових наук України [Електронний ресурс] // РЕЄСТР наукових фахових видань України : сайт. – Режим доступу : http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab299.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com