Закрити
фото
logo

 
Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ
Бібліотека українського воїна
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com Хмельницька ОУНБ
 
X

Пошук по сайту

Віртуальні виставки

«Проблеми правової освіти і виховання в Україні»

Віртуальна виставка

Одним із найважливіших завдань в Україні є будівництво правової, соціальної, демократичної держави, головними принципами якої повинні бути верховенство закону та дотримання прав і свобод людини. Великого значення набувають правова освіта та правове виховання, які формують свідомість людей і правову культуру.

Необхідність формування громадянського суспільства в нашій державі висунула на чільне місце всього суспільного життя проблему правового виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі. Тому постала проблема правового виховання та правової освіти населення.

Тема віртуальної виставки є досить актуальною, оскільки існує проблема правової освіти і виховання дітей та молоді, адже гарантією успішного розвитку суспільства є знання та дотримання законів держави, взаємна відповідальність держави перед громадянином та громадянина перед державою.Правова освіта та правове виховання – це спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії.

Мета правової освіти та правового виховання - створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання правової освіти та правового виховання: сприяти становленню активної позиції щодо реалізації прав і свободи людини; надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді у громадському житті; створити умови для набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Правова освіта і виховання формують основу, що допомагає підліткам долати перші життєві труднощі, не зійти на шлях правових порушень. Правова освіта і виховання – це не тільки елемент структури свідомості, а й реальних життєвих відносин суб’єкта та його діяльності, в яких свідомість народжується.Правова освіта і виховання повинна стати одним із першочергових напрямків у роботі вчителів, правників, правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та представників силових структур. Їх робота повинна ґрунтуватись на принципах гуманізму і демократизму.

Отже, правова освіта та правове виховання молоді повинні перебувати в центрі уваги перш за все держави та суспільства. Нормативна і правова бази повинні сьогодні вдосконалюватись відповідно до вимог реального життя. Чітко має працювати механізм реалізації прав і свобод особистості, об’єктивно даватися оцінка протиправної та кримінальної поведінки осіб, з’ясовуючи при цьому причини правопорушень та шукати шляхи і засоби запобіганню їм.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека пропонує користувачам віртуальну виставку «Проблеми правової освіти і виховання в Україні», яка містить перелік документів, наявних у фондах бібліотеки, а саме: нормативно-правові документи, навчальні посібники, підручники, статті з періодичних видань.


Література:


 1. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Вип. 15. Кн. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Ін-т проблемвиховання ; ред. І. Д. Бех та ін. – Київ, 2010. - 528 с.
 2. Бібліотека і правова освіта: інформ. бюл. / Віньковец. ЦРБ ; уклад. М. Жук. – Віньківці, 2013. - 60 с.
 3. Петрова Н. Медіа-право: для студ. ф-тів / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. - К. : Київська типорафія, 2007. - 276 с.
 4. Бібліотека і правова освіта: час нових підходів: за підсумками обласного огляду-конкурсу бібліотек на кращу організацю роботи з правової освіти населення / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; уклад. В. В. Шейчук, відп. за вип. Н. М. Синиця. - Хмельницький, 2014. - 64 с.
 5. Право. Закон. Ми: (із досвіду правової освіти) / Кам'янець-Поділ. міська ЦБС ; упоряд. Т. Дашко, ред. Т. М. Вонсович. - Кам`янець-Подільський, 2013. - 48 с.
 6. Система пpавового обpазования в школе. Концепция: учеб. пpогpам. - Санкт-Петербург,1995.-126c.
 7. Андрейцев В. Навчально-методичнi матеpiали з еколого-пpавових дисциплiн: для студ. юpид. ф-ту - Хмельницький, 1995 - 77 c.
 8. Навроцька Н. Правова статистика: навч. посіб. - Київ : Знання, 2007. - 272 с.
 9. Фіцула М. Пpавове виховання учнiв: навч.-метод. посiб. / М. М. Фіцула ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. - 147 c.
 10. Майбутнє України в руках молоді: бесіди з правового виховання / Уклад. Г.С. Грай. - Тернопіль : Астон, 2005. - 272 с.
 11. Шевчук О. В. Система правового та превентивного виховання у професійно-технічних навчальних закладах: метод. посіб. / О.В. Шевчук ; Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Наук.-метод. центр профтехосвіти освіти. - Хмельницький : А.Цюпак, 2006. - 54 с.

 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com