Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Віртуальний перегляд

ООН: минуле і сьогодення

(Повнотекстова віртуальна довідка до Міжнародного Дня Організації Об`єднаних Націй)
(відділ наукової інформації та бібліографії)

Організація Об'єднаних Націй (ООН)– універсальна міжнародна організація, діяльність якої спрямована на забезпечення міжнародних безпеки і миру; вона організовує співпрацю і підтримує розвиток приязних відносин між державами. Фундаментальними принципами організації є суверенна рівність держав, невтручання у їхні внутрішні справи, розв`язування суперечностей мирним шляхом, дотримання державами міжнародних зобов`язань, колективна участь членів організації в операціях ООН.

24 жовтня 1945 р. 51 держава, серед яких була й Україна, ратифікували договір про створення цього всесвітнього органа - ООН. У 1971 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням.

Статут Організації Об`єднаних Націй починається з легендарної фрази: «Ми, народи Об`єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і в рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов`язань…».

Організація Об`єднаних Націй живе в серці і свідомості кожного громадянина як організація, здатна покласти край насильству і укоренити терпимість, сприяти розвитку і забезпечити рівність, захистити права людини і зменшити масштаби бідності. Працюючи на повну силу, ООН сприяє здійсненню цих високих сподівань людства. Святкування Дня Організації Об’єднаних Націй є ствердженням нашої віри в ці сподівання.

Після нападу Росії на Україну Організація Об`єднаних Націй розгорнула масштабну дільність з надання допомоги країні та її громадянам. Незважаючи на те, що бойові дії тривають, ООН спільно з міжнародними донорами та партнерами розробляють плани щодо відновлення України.

Традиційно в День Організації Об`єднаних Націй в залі Генеральної Асамблеї проводиться міжнародний концерт. Іноді влаштовуються спеціальні заходи, на яких Організація Об`єднаних Націй за допомогою електронних засобів комунікації зв`язується з різними містами світу.

При підготовці до відзначення цієї дати у публічних бібліотеках області пропонуємо використовувати видання за даною тематикою, що знаходяться у фондах Хмельницької ОУНБ, а також використовувати пошук «за ключовим словом» - ООН- у розділі «Електронний каталог» http://ecatalog.ounb.km.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&LNG=uk на офіційному сайті бібліотеки.


Б40465

67.301

А28

Адаптоване керівництво до Конвенції ООН проти корупції : рекомендації / М. О. Фролов; ред. П. Г. Павличенко, Р. Г. Рябошапка ; USAID, Ком. ВР з питань боротьби з орг. злочин. та корупцією, М-во юстиції України. - Київ : [б. в.], 2008. - 24 с.


В2518

66.4(0)

А68

Аннан Кофі А. Ми - народи: роль Організації Об`єднаних Націй у ХХ столітті : доп. Ген. секретаря ООН / К. А. Аннан. - [б. м.] : [б. в.], 2000. - 90 с.


А25545

66.4(0)

Б89

Бруз В. С. ООH i вpегулювання мiжнаpодних конфлiктiв / В. С. Бруз. - Київ : Либідь, 1995. - 111 c.


Б43327

67.9(4УКР)30

З-46

Здійснення Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства / Ком. ВР з питань боротьби з орг. злочинністю та корупцією ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. - Київ : Москаленко О. М., 2011. - 68 с.


В2524

66.4(0)

З-70

Знайомство з Організацією Об`єднаних націй; Книгу написано для дітей всього світу / пер. К. Шкурупій. - Київ : Представництво ООН в Україні, 2001. - 45 с.


Б48965

67.5

К64

Конвенція про права інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН / Нац. Асамблея інвалідів України. - Київ : [б. в.], [2007]. - 36 с.


Б47807

63.3(4УКР)

Л72

Лозинський Аскольд. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості / А. Лозинський. - Київ : ВД Києво-Могилян. акад., 2013. –220 с.


Б40069

67.71

М75

Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. / В. В. Молдован. - Київ : Кондор, 2009. - 256 с.


В2519

20.1

П78

Програма дій "Порядок денний на XXI століття" ("AGENDA 21") : ухвалена конф. ООН з навколиш. середовища і розвитку в Ріо-де Жанейро (Самміт "Планета Земля" 1992 р.) / ПРООН, Ін-т сталого розвитку, Агентство США з міжнар. розвитку. - Київ : Інтелсфера, 2000. – 360 с.


Б50587-7(2019)

551.58

Р21

Рамкова конвенція Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату. Кіотський протокол : рекомендації / Всеукр. екол. ліга ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Центр еколог. освіти та інформації, 2019. - 44 с.


Б40468

67.5

Р36

Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні / Укр. Гельсінська спілка з прав людини. - Х. : Права людини, 2008. - 124 с.


Б42166

67.5

Ц32

Цей дорослий дитячий світ. Конвенція ООН про права дитини : коментарі. додатки / Фонд сприяння демократії Посольста США, Благодійна Місія "Віра, Надія, Любов" ; ред. Е. Тарарук. - Рівне : Агенція М і Ко, 2002. - 56 с.


А44637

20.1

В20

Васюкова Г. Т. Діяльність ООН / Васюкова, О. І. Ярошева // Екологія : підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2016. - С. 185-187.


П854-20(т.1)2021

378

Н34

Газін В. П. ООН в умовах сучасних тенденцій світової політики / В. П. Газін // Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2021. - Вип. 20, Т. 1. - С. 16.


Радбез ООН провів засідання в річницю української Незалежності [Електронний ресурс] // Суспільне. Новини. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/274483-mir-ta-bezpeka-v-ukraini-radbez-oon-provodit-zasidanna-v-ricnicu-ukrainskoi-nezaleznosti-prama-translacia/ . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20.10.2022.

Бєднова Г., Шейко Ю. Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо війни РФ в Україні [ Електронний ресурс] // DW. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/henasambleia-oon-pidtrymala-rezoliutsiiu-shchodo-viiny-rosii-v-ukraini/a-60985532 . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20.10.2022.

Радбез ООН вперше одноголосно підтримав заяву щодо України [Електронний ресурс] // Слово і діло. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2022/05/07/novyna/svit/radbez-oon-vpershe-odnoholosno-pidtrymav-zayavu-shhodo-ukrayiny . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20.10.2022.

Україна - в центрі обговорень на Генасамблеї ООН [Електронний ресурс] // Голос України. – 2022. – 21 верес. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/364523 . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20.10.2022.

Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати [Електронний ресурс] // СТБ. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.stb.ua/ua/2022/10/19/yak-otrymaty-dopomogu-pereselentsya-vid-oon-i-vyplaty/ . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20.10.2022.

Рабінович П. Офіційний проект Конвенції ООН про запобігання та покарання злочинів проти людяності (До 75-річчя перемоги над нацистським режимом) / П. Рабінович, Анна Держипільська // Юридичний вісник України. - 2020. - № 13/15 . - С. 19.

Відянський С. Організація Об`єднаних Націй в умовах сучасної кризи світового порядку : (до 75-річчя створення ООН) / С. Відянський, А. Мартинов // Український історичний журнал. - 2020. - N 5. - С. 77-89.

Подолякіна О. Світові гуманістичні кризи та перспективи суспільного прогресу в умовах глобалізації: [діяльність ООН] / О. Подолякіна // Вища освіта України. - 2019. - № 3. - С. 35-41.

Семененко І. М. Діяльність ООН задля сталого розвитку Луганської області / І. М. Семененко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 9. - С. 4.

Горбатюк С. Є. Міжнародні міжурядові організації глобального типу у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки : [на прикладі ООН] / С.Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 3. - С. 73-80.

Півхлопко Н. Інвестиції ЄС і ООН - на розвиток Чемеровеччини / Н. Півхлопко // Нове життя. - 2014. - 21 листоп.

Шепетівщина відібрана для запровадження проекту ООН // Шепетів. вісник. - 2008. - 21 серп. - С. 3.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com