Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Повнотекстова довідка

«Митрополит Шептицький: праведник миру, благодійник і меценат»

(до 155-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького)

29 липня 1865 року народився український церковний, культурний і громадський діяч, митрополит Андрей Шептицький (світське ім’я – граф Роман Марія Александер Шептицький; 1865-1944), настоятель Української греко-католицької церкви в 1900-1944 роках, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський.

Увійшов в історію як найбільший реформатор Української греко-католицької церкви.

Митрополит Шептицький походив з давнього українського роду. Він формувався як особистість і отримав всебічну освіту в багатонаціональній та мультирелігійній Австро-Угорській імперії. Після вступу до монастиря отців Василіян у Добромилі 1888 року прийняв чернече ім’я Андрей. Філософію та теологію студіював у Кракові, потім – право в Мюнхені. Після навчання отримав наукові ступені доктора теології та доктора філософії. У 1899 році його номіновано Станіславівським єпископом, а згодом у 1900-му – Галицьким митрополитом.

Напевно, не було жодної важливої ділянки суспільного життя, у якій би митрополит не брав активної участі. Він підтримував молодих українських митців, надаючи їм стипендії для здобуття освіти у найкращих навчальних закладах Європи. На кошти митрополита було придбано будівлю, де розмістилася художня школа відомого митця Олекси Новаківського.

У 1905 році митрополит Шептицький заснував Український національний музей, придбавши для нього окреме приміщення. Завдяки його піклуванню в музеї зібрано одну з найбільших у Європі збірок іконопису. Він особисто подарував музеєві майже 10 тисяч предметів з приватного зібрання й утримував його на особисті кошти. Крім того, він підтримував діяльність українських культурно-просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар».

У 1928-1929 роках, із особистої ініціативи митрополита, у Львові розпочала діяльність Львівська богословська академія, яку очолив Йосип Сліпий. У міжвоєнний час це був єдиний український вищий навчальний заклад. Шептицький розпочав фінансувати українські приватні школи та навіть домігся від політиків відкриття українського університету.

Діяльність митрополита в роки Другої світової війни, за визначенням парламенту Канади, «служить і служитиме незабутнім прикладом оборони засадничих людських прав, що є першим обов’язком людської спільноти».

Андрей Шептицький надавав жертовну поміч євреям у найтрагічніший час Голокосту. Ризикуючи власним життям, митрополит врятував близько півтори сотні євреїв, здебільшого дітей. Його пастирське послання «Не убий!» (листопад 1942-го) засуджувало насильницьке позбавлення життя будь-кого і з будь-яких мотивів. У листі до Папи Пія ХІІ український митрополит гостро засудив нацистську ідеологію і виступив на захист єврейського населення.

Помер А. Шептицький 1 листопада 1944 р., залишивши по собі величезний спадок у вигляді трактатів, листів, послань, звернень та матеріальних плодів своєї діяльності. Похований у крипті собору Святого Юра у Львові.


Література з фондів бібліотеки


Пастирські послання


М954-1 86.3

М67

Митрополит Андрей Шептицький : Життя і діяльність. Т. 1 : Церква і церковна єдність : документи і матеріали 1899 – 1944. – Львів : Монастир Монахів Студійського Уставу, ВД «Свічадо», 1995. – 522 с.


М954-2(Кн. 1) 86.3

М67

Митрополит Андрей Шептицький : Життя і діяльність. Т. II : Церква і суспільне питання, Кн. 1 : Пастирське вчення та діяльність. – Львів : Вид-во О. О. Василіян «Місіонер», 1998. – 572 с.


М954-2(Кн.2) 86.3

М67

Митрополит Андрей Шептицький : Життя і діяльність. Т. II, Кн. 2 : Листування. – Львів : Вид-во О. О. Василіян «Місіонер», 1998. – 1092 с.


М954-3(Кн.1) 86.3

М67

Митрополит Андрей Шептицький : Життя і діяльність. Т. III : Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії : у двох книгах, Кн. 1 : Документи і матеріяли, 1899 – 1917. – Львів : Вид-во укр. католиц. ун-ту, 2004. – 924 с.


Б49329 27

Ш48

Шептицький А. (Митрополит; 1865 – 1944). Послання любові / А. Шептицький. – Брустури : Дискурсус, 2015. – 224 с.


А39572 76.02

Ш48

Шептицький А. (Митрополит; 1865 – 1944). Як будувати рідну хату? / А. Шептицький; заг. ред. Л. Івшина, упоряд. І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 48 с.***


А23460 86

Б17

Базилевич А. Введення у твоpи Митpополита Андpея Шептицького : пастиpськi листи (2.VІІІ.1899 – 7.ІХ.1901 p.). Т. 1 : Репpинт. вид. пеpшої частини книги / Анатоль Маpiя Базилевич. – Львів : Свічадо, 1993. – 237 c.


А43353 271.4

Б28

Батий Я. А. Андрей Шептицкий / Я. А. Батий; пер. с укр. М. П. Згурской. – Харьков : Фолио, 2018. – 119 с.

А41322 86.3

Б28

Батій Я. О. Андрей Шептицький / Я. О. Батій; худ.-оформл. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. – 120 с. – (Державна програма «Українська книга» 2016 року).


Б47991 86.3

Г34

Гентош Л. Митрополит Шептицький. 1923 – 1939. Випробування ідеалів / Л. Гентош ; Центр дослідж. історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альберт ун-ту, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с.


А44374 271.4

М26

Маринович М. Ф. Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми» / М. Ф. Маринович. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 248 с. – (Державна програма 2019).


Б48813 86.377

М67

Митрополит Андрей Шептицький (до 150-річчя від дня народження) : метод. посіб. / Ярмолинец. ЦБС, ЦРБ ; упоряд. О. Л. Слободян, відп. за вип. М. А. Гриб. – Ярмолинці : [б. в.], 2015. – 48 с.


Б49102 86.377.1-3

М67

Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939 – 1944 рр.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Держ. архів СБУ України ; ред., співголова С. Богунов, В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. вид. спілка, 2005. – 480 с.


Б30781 86

М89

Музичка I. Хpистиянство в життi особи i наpоду : вибp. твоpи: Пpисвячується 55-piччю пам'ятi Слуги Божого митpополита Андpея Шептицького та 15-piччю пам'ятi iсповiдника патpiаpха-каpдинала Йосифа Слiпого / І. Музичка. – Київ : [б. в.], 1999. – 387 с.


А29325 63.3(4УКР)

Ц26

Цвенгрош Г. Апостольський Престол і Митрополит Андрій Шептицький / Г. Цвенгрош. – Львів : [б. в.], 1991. – 38 с.


Б26619 86

Ш48

Шептицька С. (Графиня Софія з Фредрів Шептицька). Молодiсть i покликання о. Романа Шептицького / С. Шептицька ; Постуляція митрополита А. Шептицького, Репpинт. вид. – Львів : Монастиp Монахiв Студійського Уставу : Свічадо, 1994. – 155 c.***


П988-25(2018) 74.00

П24

Вихрущ А. Розумове виховання в педагогічній системі Андрея Шептицького (1899 – 1914 рр.) / А. Вихрущ // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Сікорська С. В., 2018. – Вип. 25. – С. 72-78.

А44418 94(477)

К56

Ковба Ж. Позиції церкви і костьолу: Велич Митрополита Андрея Шептицького / Ж. Ковба // Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв'язання єврейського питання» / Ж. Ковба. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 128-149.

Б50173 63.3(4УКР)624

Л61

Липовецький С. Митрополит Андрей = Про Шептицького і його часами не прості взаємини з революційним підпіллям // Бандерівці. 200 історій з ХХ століття / С. Липовецький. – Львів : Піраміда, 2017. – С. 197-198.


***


 1. Будзей О. Андрей Шептицький і Кам'янець / О. Будзей // Подолянин. – 2015. – 24 лип. – С. 8.
 2. Галата С. Українська душа митрополита Шептицького / С. Галата // Україна молода. – Київ, 2003. – № 135 (29 лип.). – С. 10.
 3. Гель І. Митрополит Андрей Шептицький та українська національна ідея / І. Гель // Літературна Україна. – Київ, 1996. – № 6 (8 лют.) – С. 3.
 4. Гель І. Митрополит належить вічності: А. Шептицький і українська національна ідея / І. Гель // Україна молода. – Київ, 2000. – № 137 (29 лип.). – С. 4.
 5. Горак Р. Увійди в радість мою : есеї про Митрополита Андрея Шептицького / Р. Горак // Дзвін. – 2019. – № 1. – С. 21-86.
 6. Горак Р. Увійди в радість мою : есеї про Митрополита Андрея Шептицького / Р. Горак // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 16-77.
 7. Горак Р. Увійди в радість мою : есеї про Митрополита Андрея Шептицького / Р. Горак // Дзвін. – 2019. – № 4. – С. 19-88.
 8. Дмитрух С. «Портрет митрополита Шептицького роботи Новаківського я знайшов на ... смітнику» : [Про колекцію ікон та хрестів 17-20 ст. «Студіон». Бесіда з ієромонахом Севастіяном Дмитрухом] / Записала Ірина Єгорова // День. – Київ, 2006. – № 74 (12 трав.) – С. 20.
 9. Єгорова І. Пастир XX століття / І. Єгорова // День. – Київ, 2004. – № 211 (19 листоп.). – С. 8.
 10. Кахане Д. Рабин і митрополит / Д. Кахане // Людина і світ. – 2003. – № 3. – С. 2-7.
 11. Кахане Д. Рабин і митрополит / Д. Кахане // Людина і світ. – 2003. – № 4. – С. 27-33.
 12. Кахане Д. Рабин і митрополит / Д. Кахане // Людина і світ. – 2003. – № 5. – С. 21-29.
 13. Ковальська О. Мурал із митрополитом Шептицьким прикрасив Львів / О. Ковальська // Голос України. – Київ, 2020. – № 132 (31 лип.). – С. 1.
 14. Косів М. З його духа печаттю: до 145-річчя від дня народження Андрея Шептицького / М. Косів // Літературна Україна. – Київ, 2010. – № 26 (29 лип.). – С. 6.
 15. Кравець Я. Кирило Королевський і його монографія «Митрополит Андрей Шептицький. 1865 – 1944» (погляд перекладача) / Я. Кравець // Дзвін. – 2018. – № 1. – С. 226-232.
 16. Малицька Н. Матір митрополита : [про Софію Шептицьку (1837 – 1904)] / Н. Малицька // Україна молода. – Київ, 2004. – № 68 (14 квіт.). – С. 6.
 17. Маринович М. Андрей Шептицький і дилема гуманістичного вибору / М. Маринович // Дзеркало тижня. – Київ, 2005. – № 45 (19-25 листоп.). – С. 21.
 18. Мартинюк Н. Праведник світу : до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького / Н. Мартинюк // Новий шлях. – 2015. – 30 лип. – С. 3.
 19. Медвідь Ф. Духовний будівничий української нації. До 150-річчя від дня народження Митрополита Галицького Андрея Шептицького / Ф. Медвідь, М. Чорна // Юридичний вісник України. – Київ, 2015. – № 21 (30 трав.-5 черв.). – С. 14-15.
 20. Мельник О. У Львові буде музей митрополита Андрея Шептицького/ О. Мельник // Урядовий кур’єр. – Київ, 2002. – № 270 (27 груд.). – С. 12.
 21. Микитюк М. Фінансово-економічна діяльність Митрополита Андрея Шептицького як основа структурної перебудови економіки України / М. Микитюк, Я. Микитюк // Історія в школі. – 2017. – № 7/8. – С. 5-11.
 22. Моральний авторитет // Позакласний час. – 2018. – № 6. – С. 11-18.
 23. Мотичак М. Митрополит Андрей Шептицький в контексті національно-патріотичного виховання в Україні / М. Мотичак, А. Микитюк // Історія в школі. – 2017. – № 3/4. – С. 26-34.
 24. Мудрі слова митрополита : [митрополит Андрей Шептицький] // Пульс. – 2019. – 28 берез. – С. 4.
 25. Пац М. Досвід митрополита Андрея Шептицького для сучасних реформ в Україні : учнівське дослідження / М. Пац // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 28-34.
 26. Пектун В. Печатка митрополита Андрея Шептицького / В. Пектун // Людина і світ. – 2003. – № 5. – С. 39-40.
 27. Праведник світу: 1 листопада – 65 років від дня смерті Андрея Шептицького (1865 – 1944), митрополита Української греко-католицької церкви / Підготувала Тетяна Новікова // Демократична Україна. – Київ, 2009. – № 43 (30 жовт.). – С. 21.
 28. Про відзначення 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького: Постанова Верховної Ради України [від 17 червня 2014 р. № 1330-VII] // Урядовий кур’єр. – Київ, 2014. – № 123 (11 лип.). – С. 12.
 29. Сергійчук В. «Щоб воля неволю здолала» : [про митрополита Андрея Шептицького] / Володимир Сергійчук // Урядовий кур’єр. – Київ, 2009. – № 228 (8 груд.). – С. 9.
 30. Стемпень С. Митрополит Андрей Шептицький та Польща / С. Стемпель, пер. Андріса Вішняускаса // Українське слово. – Київ, 2005. – № 30 (27 лип. – 2 серп.). – С. 5.
 31. Федунь М. Твори Андрея Шептицького в контексті української літератури / М. Федунь // Слово і час. – 2005. – № 7. – С. 56-60.
 32. Хрест і тризуб владики Андрея : [про нову книгу Жанни Ковби «Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941 – 1944»] / Підготувала Ярослава Музиченко // Україна молода. – Київ, 2003. – № 210 (12 листоп.). – С. 12.
 33. Чубукава Т. Андрей Шептицький / Т. Чубукава // Історія в школах України. – 2009. – № 10. – С. 25-28.
 34. Янчук О. Бюджет для владики : [про зйомку кінофільму про Шептицького. Бесіда з режисером О. Янчуком] / Записала Олена Чередниченко // Дзеркало тижня. – Київ, 2006. – № 48 (16-22 груд.). – С. 19.
 35. Інтернет-ресурси


 36. Андрей (Шептицький) [Електронний ресурс] // uk.wikipedia.org : сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9).. – (останній перегляд: 03.08.2020).
 37. Митрополит Андрей Шептицький [Електронний ресурс] // old.uinp.gov.ua : сайт. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/publication/mitropolit-andrei-sheptitskii. – Загол. з екрану. – (останній перегляд: 03.08.2020).
 38. На службі Богу й Україні. До дня народження митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] // uinp.gov.ua : сайт. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/na-sluzhbi-bogu-y-ukrayini-do-dnya-narodzhennya-mytropolyta-andreya-sheptyckogo. – Загол. з екрану. – (останній перегляд: 03.08.2020).
 39. Черченко Ю. А. Шептицький Андрей [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. – Київ: Наукова думка, 2013. – 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Sheptytskyj_A. – (останній перегляд: 03.08.2020).

 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com