Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Лев Баженов – науковець, краєзнавець, педагог

краєзнавча довідка

(до 75-річчя з дня народження)

Хмельницька ОУНБ спільно з обласною організацією Національної спілки краєзнавців працює над розвитком бібліотечного та історичного краєзнавства. Проведення краєзнавчих конференцій, презентації краєзнавчих видань, творчі зустрічі краєзнавців, засідання клубу «Краєзнавець», видання книг, створення краєзнавчих бібліографічних посібників – ось далеко не повний перелік творчої взаємодії у пошуковій роботі та збереженні національної пам’яті.

Нещодавно голові Національної спілки краєзнавців України, професору, доктору історичних наук, заслуженому працівнику освіти України Леву Васильовичу Баженову виповнилось 75 років.

Лев Васильович Баженов народився 1 січня 1946 року в місті Старокостянтинів у сім’ї педагога і письменника Василя Баженова. З 1958 року сім’я перебралася до м. Хмельницький. Тут 1963 року закінчив місцевий кооперативний технікум і одночасно вечірню СШ № 3. У 1964 – 1968 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, в якому 1965 року здійснив першу публікацію і визначив свої наукові інтереси на перспективу. Три роки, під час навчання, очолював Студентське наукове товариство інституту, на канікулах опрацьовував фонди центральних державних архівів Москви, Києва та облдержархіву, що дало змогу успішно виконати і захистити дипломну роботу «Польське повстання 1831 р. на Поділлі» (1968), виступити з доповідями на ІV-й конференції істориків-славістів СРСР у Мінську (1968) та на ІІ і ІІІ Подільських історико-краєзнавчих конференціях (1967, 1970).

З 1969 року працює в Кам’янець-Подільському педінституті (нині національний університет імені Івана Огієнка) асистентом, з 1972 р. – старшим викладачем, з 1977 р. – доцентом, з 1997 р. – професором кафедри всесвітньої історії, у 1975 – 1993 рр. був деканом історичного факультету, багато зробив для його розбудови. 1974 року захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор КДУ Жебокрицький В. А.). У 1993 – 1995 рр. був докторантом відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України. У вересні 1996 р. в цьому ж інституті захистив докторську дисертацію «Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України у ХІХ – в перші десятиліття ХХ ст.» (науковий консультант – академік НАН України, доктор історичних наук, професор Тронько П. Т.).

Будучи з 1991 р. представником і вихованцем наукової школи з історичного краєзнавства України патріарха краєзнавства, Героя України, академіка НАН України П. Т. Тронька, Л. В. Баженов 1995 року і по даний час сформував й розвинув власну наукову школу.

Не менш активне подвижництво Л. В. Баженова на ниві географічної науки. Зокрема, з 1981 по 1997 рік на громадських засадах він очолював Кам’янець-Подільський обласний відділ Українського географічного товариства, оргкомітети з проведення всеукраїнських географічних наукових конференцій.

Л. В. Баженов є членом спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2000 р.), був головою спеціалізованої вченої ради, а сьогодні є її членом у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (з 2009 р.) із захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України, членом ученої ради Кам’янець-Подільського національного університету, делегатом VII (1980), VIII (1985) з’їздів Географічного товариства СРСР, делегатом ІІ (1996), ІІІ (2003), ІV (2008), V (позачергового) (2012), VI (2017) з’їздів Національної спілки краєзнавців України, делегатом І (2007) Всеросійського з’їзду істориків-регіонознавців у Санкт-Петербурзі.

Здібності організатора і керманича науково-дослідної роботи особливо проявилися в Лева Васильовича після обрання його в жовтні 2008 року головою Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців. 29 листопада 2010 р. професора Лева Васильовича Баженова нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті та духовності української нації», а в листопаді 2016 р. удостоєно вищої нагороди Національної спілки краєзнавців України – звання «Почесний краєзнавець України», на VI з’їзді НСКУ 23 січня 2017 р. відзначено Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання творчої молоді та відродження духовності й історичної пам’яті українського народу».


НАУКОВІ ПРАЦІ Л. В. БАЖЕНОВА
(матеріал подано в алфавітній послідовності)


І. Окремі видання

 1. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : наук. вид. / [Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с.
 2. Василь Баженов: сторінки життя і творчості / Л. В. Баженов, Б. С. Кузіна. – Хмельницький, 2001. – 60 с.
 3. Виконуючи завдання V (позачергового) з’їзду НСКУ : матеріали про діяльність правління і осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України / автор-укладач Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський : Центр дослідж. іст. Поділля, 2013. – 45 с.
 4. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. Хмельницька область : монографія / [авт. кол.: Алєщенко М. І., Баженов Л. В. [та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 447 с.
 5. Володимир Січинський (1894 – 1962 рр.). Життя, діяльність, творчість в ім’я України : монографія / [Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна; Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Центр дослідж. історії Поділля та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 236 с.
 6. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук. – Житомир : Косенко, 2005. – Вип. 3. – 40 с. – (Серія «Вчені Житомирщини»).
 7. Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України (наукова школа) : біобібліогр. покаж. / уклад.: Л. В. Баженов, І. М. Конет, В. С. Прокопчук та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 204 с. – (Серія «Наукові школи університету», вип. 12).
 8. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л. В. Баженов; Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців, Кам’янець-Подільський іст. музей-заповідник. – Хмельницький : Доля, 1995. – 256 с.
 9. Історія Стародавньої Греції. Історія Стародавнього Риму (в 2-х ч.) : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / автори-упоряд.: Л. В. Баженов, О. І. Жмурко. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Ч. І : Історія Стародавньої Греції. – 86 с.
 10. На етапі розбудови краєзнавчого руху : матеріали про діяльність правління і осередків Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України у 2013 р. / автор-упоряд. Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський: Центр дослідж. іст. Поділля, 2014. – 68 с.
 11. Нариси історії Поділля: на допомогу вчителю / [авт.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк та ін.]. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 327 с.
 12. На шляху реформування і перебудови : матеріали про роботу звітно-виборної конференції Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України 26 жовтня 2011 року / автор-укладач Баженов Л. В. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 80 с.
 13. Наш край з найдавніших часів до наших днів: Поділля у ХІХ столітті (на допомогу пропагандистам) / Л. В. Баженов. – Хмельницький, 1990. – 35 с.
 14. Основи краєзнавства : підручник для навч. закладів України / [МОН України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. спілка крєзн. України; за ред. О. П. Реєнта; авт. кол.: Баженов Л. В., Бондаренко Г. В., Прокопчук В. С. та ін.]. – Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 332 с.
 15. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: історіографія, біобібліографія : матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.
 16. Путівник. Меджибіж. Історія. Прогулянка містечком. Музеї. Карта-схема. Поради туриста / редкол.: Баженов Л. В., Єсюнін С. М. та ін.; авт.: Баженов Л. В., Погорілець О. Г. – Київ : Богданна, 2016. – 22 с.: іл.
 17. Путівник. Хмельницька область / [автори-члени редкол.: І. Курус (голова), Л. Баженов, Ю. Боєв, С. Єсюнін [та ін.]. – Київ : Богдана, 2010. – 320 с.
 18. Реалізуємо «Програму розвитку краєзнавства на Хмельниччині до 2020 р.» : матеріали про діяльність Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України / автор-укладач Баженов Л. В. – Хмельницький; Кам’янець-Подільський : Центр дослідж. іст. Поділля, 2016. – 40 с.
 19. Сільське господарство, промисловість і торгівля Правобережної України в ринкових умовах 1861 – 1914 рр. : монографія / Л. В. Баженов, А. О. Михайлик. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 286 с.
 20. Справа його життя. М. Ю. Костриця / Л. В. Баженов. – Житомир : Вид. М. Косенко, 2002. – Вип. 2. – 40 с. – (Серія «Вчені Житомирщини»).
 21. Україна Тараса Шевченка : історико-краєзнавчі нариси / [кол. авт.: Л. В. Баженов, Г. В. Бондаренко, С. Д. Гальчак та ін.; ред. рада: Л. М. Новохатько (голова), О. П. Реєнт (гол. ред.), упоряд.: Р. В. Маньковська; М-во культури України, Нац. спілка кразн. України]. – Харків : ФОЛІО, 2014. – 575 с.
 22. Україна Тараса Шевченка : науково-популяр. вид. 2-е вид. / [кол. авт.: Л. В. Баженов, Г. В. Бондаренко, С. Д. Гальчак та ін.; ред. рада: Л. М. Новохатько (голова), О. П. Реєнт (гол. ред.), упоряд.: Р. В. Маньковська; М-во культури України, Нац. спілка кразн. України]. – Харків : ФОЛІО, 2015. – 575 с.
 23. Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку : кол. монографія / [автори: С. Е. Баженова, Л. В. Баженов, В. В. Буторіна та ін; гол. ред. С. А. Копилов, наук. ред. С. Е. Баженова]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 192 с.

 24. ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 25. Академік М. Петров – визначний дослідник регіональної історії Правобережної України / Л. В. Баженов // VII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність» : матеріали пленарного і секційного засідань / Ін-т історії України; Всеукр. спілка краєзнавців [та ін.]. – Київ : Рідний край, 1995. – Ч. 1. – С. 57-59.
 26. Бердичівський край в історико-регіональних дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика Волинь : праці Житомирського науково-краєзн. т-ва дослідж. Волині». – Житомир : М.А.К, 1999. – Т. 19. – С. 36-38.
 27. Болохівська земля ХІІ – ХІІІ ст.: погляд учених і краєзнавців / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ, 2000. – Вип. 10. – С. 114-124.
 28. Важкі питання українсько-польського діалогу істориків (1991 – 2002 рр.) / Л. В. Баженов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 127-132.
 29. Василь Миколайович Баженов – етапи життя і творчості / Л. В. Баженов, Б. С. Кузіна // Василь Баженов: життя і творчість в ім’я України та рідної Хмельниччини : матеріали всеукр. науково-практ. конф. (до 100-річчя від дня народж. письменника, краєзнавця, педагога). – Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2017. – С. 13-45.
 30. Відомий археолог та історик України (акад. І. С. Винокур) / Л. В. Баженов // Давня і середньовічна історія України : іст.-археол. збірник на пошану Іона Винокура з нагоди 70-річчя. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 5-14.
 31. Відомі жінки в історії України (ІХ – початок ХХІ ст.) / Л. В. Баженов // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю. Матеріали всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 березня 2012 р.). – Хмельницький : Заколодний М. І., 2012. – С. 17-20.
 32. Володимир Антонович – один з фундаторів української наукової історичної регіоналістики / Л. В. Баженов // Регіональна історія України : зб. наук. статей. – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222.
 33. Володимир Антонович та його учні – дослідники історії Поділля / Л. В. Баженов // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1995. – Т. 1. – С. 165-170.
 34. Голодомор на Поділлі – Хмельниччині 1932 – 1933 років у дослідженнях та публікаціях науковців і краєзнавців (1991 – 2008 рр.) / Л. В. Баженов, В. І. Петренко // Геноцид. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки : матеріали всеукр. науково-практ. конф. (19-20 лист. 2008 р.). – Хмельницький ; Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2008. – С. 7-13.
 35. Даніель Бовуа і Волинь / Л. В. Баженов // Українська національна ідея: історія і сучасність : наук. зб. за матеріалами наук. конф. 25-27 червня 1996 р. – Житомир : Журфонд, 1996. – С. 86-88.
 36. До питання про періодизацію українського історичного краєзнавства / Л. В. Баженов // Матеріали V Конгресу Міжнародної Асоціації україністів. Історія : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2004. – Ч. 2. – С. 350-353.
 37. Дослідник історії Правобережної України Казимеж Пуласький / Л. В. Баженов, С. Е. Баженова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6. – С. 176-183.
 38. Дунаєвеччина в дослідженнях польських істориків-україністів ХІХ – початку ХХ ст. / Л. В. Баженов // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. науково-краєзн. праць за матеріалами ІІІ всеукр. науково-краєзн. конф. – Київ; Дунаївці; Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – С. 192-203.
 39. Життя в ім’я України (до 100-річчя від дня народж. академіка Петра Тимофійовича Тронька) / Л. В. Баженов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7. – С. 9-17.
 40. Етапи розвитку краєзнавства на Хмельниччині – Поділлі (до 50-річчя створення Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства) / Л. В. Баженов // Матеріали ХІV Подільської наук. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2014. – С. 446-460.
 41. Київщина, Волинь і Поділля у краєзнавчих студіях І. І. Огієнка / Л. В. Баженов // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – С. 15-19. – (Серія «Історична та філологічна» ; вип. ХІ (6)).
 42. Коростишівська земля в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов, С. Е. Баженова // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : зб. наук. праць. – Житомир : Волинь, 1999. – Ч. І. – С. 3-10.
 43. Краєзнавчий рух та історико-регіональні дослідження в Україні доби державної незалежності України / Л. В. Баженов // Матеріали V Буковинської міжнар. іст.-краєзн. конф, присвяч. 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – Т. 1. – С. 480-484.
 44. Краєзнавчі дослідження Євгена Паранюка / Л. В. Баженов // Євген Паранюк: етнограф, дослідник української діаспори, меценат (до 90-річчя від дня народження) : наук. зб. – Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів, 2013. – С. 56-60.
 45. Меджибіж у науково-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Меджибіж: 850 років історії : матеріали науково-краєзн. конф. (17 серпня 1996 р.).– Меджибіж, 1996. – С. 7-14.
 46. М. І. Теодорович – видатний дослідник історії Волині останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21. – С. 64-71.
 47. Місто Хмельницький – центр наукової історичної регіоналістики (1991 – 2006 рр.) / Л. В. Баженов // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали наук. конф., присвяч. встановленню найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – С. 3-20.
 48. Михайло Грушевський і Євтим Сіцінський (з історії взаємин на ниві дослідження Поділля) / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ: Рідний край, 1996. – С. 69-76.
 49. Могилів-Подільський і Могилівщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Перша Могилів-Подільська краєзн. конф. (жовтень 1996 р.). – Могилів-Подільський, 1996. – С. 97-106.
 50. На перехресті цивілізацій (до 225-ліття подолянина, польського письменника, історика, державного діяча, мандрівника Яна Непомуцена Потоцького) / Л. В. Баженов) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2015. – Т. 22. – С. 359-368.
 51. На службі історичної науки і краєзнавства: 20 років Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / Л. В. Баженов // Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю: матеріали V всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С.8-16.
 52. Нащадки всіх вас спом’януть / Л. В. Баженов // Книга Пам’яті України. Хмельницька область : іст.-мемор. вид. в 10 т. – Хмельницький : Поділля, 1995. – Т. 3. Деражнянський район. – С. 6-12.
 53. Олександр Пшездзєцький – історик і археограф України та Польщі ХІХ ст. / Л. В. Баженов, С. Е. Баженова // Питання історії України : зб. наук. статей кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – Т. 5. – С. 36-41.
 54. Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори (1921 – 2000) / Л. В. Баженов // Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доп. та повідомл. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 1. – С. 161-165.
 55. Основні наукові школи історико-краєзнавчого вивчення Поділля / Л. В. Баженов // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. / Центр дослідж. іст. Поділля; Кам’янець-Поділ. іст. музей-заповідник та ін. – Хмельницький : Доля, 1995. – С. 334-339.
 56. Педагоги – головна опора краєзнавчого руху та регіональних досліджень на Поділлі – Хмельниччині / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – Т. 23. – С. 474-481.
 57. Південно-Східна Волинь у наукових і краєзнавчих дослідженнях в ХІХ – на початку ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Південно-Східна Волинь: від давнини до сучасності : матеріали міжнар. науково-краєзн. конф. – Шепетівка : ПП Мельник А. А., 2015. – С. 8-16.
 58. Подвижник на тлі історії Поділля Микола Яворовський / Л. В. Бaженов // Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu / pod red. F. Kiryka. – Krakyw : Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – T. 1. – S. 27-281.
 59. Події визвольної війни українського народу 1648 – 1657 років на Поділлі та Південно-Східній Волині в історико-краєзнавчих дослідженнях другої половини ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVII століття : матеріали всеукр. іст.-краєзн. науково-практ. конф., 19 вересня 1998 р. – Стара Синява : Поділля, 1998. – С. 85-92.
 60. Події Другої світової війни на Хмельниччині в працях учених і краєзнавців середини ХХ – на початку ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Матеріали всеукр. науково-практ. конф. «Хмельниччина в роки Другої світової війни (до 70-річчя визволення Хмельницької області від фашистських загарбників)». – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2015. – С. 290-293.
 61. Події та діячі Української національно-демократичної революції 1917 – 1920 років на Поділлі – Хмельниччині в сучасних дослідженнях учених і краєзнавців / Л. В. Баженов // Матеріали ХІІ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 56-62.
 62. Подільська інтелігенція 40-60-х років ХІХ ст. і Тарас Шевченко / Л. В. Баженов // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. симпозіуму (19-20 травня 2000 р.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – С. 225-228.
 63. Подільська полонія в дослідженнях учених і краєзнавців за роки державної незалежності України (1991 – 2002) / Л. В. Баженов // Pamietnik Kijowski / pod red. naukowa H. Stronskiego. – Kijow, 2004. – T. 7. Polacy na Podolu. – S. 278-284.
 64. Подільське церковне історико-археологічне товариство в добу Української революції 1917 – 1921 рр. / Л. В. Баженов, О. М. Кошель // Духовні витоки Поділля : церква та релігійні діячі в історії краю : матеріали VІ всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 квітня 2017 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2017. – С. 7-13.
 65. Поділля і Південно-Східна Волинь у планах, реляціях і діях Богдана Хмельницького / Л. В. Баженов // Пилявецька битва 1648 року в історії України (До 360-річчя битви під Пилявцями) : матеріали всеукр. науково-практ. конф. – Хмельницький : Мельник А. А., 2008. – С. 147-152.
 66. Подолянин Василь Гречулевич – просвітитель, діяч національного відродження України середини ХІХ ст. / Л. В. Баженов // Матеріали ІХ-ої Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 206-211.
 67. Польська громада Могилівщини та її видатні представники у ХІХ – на початку ХХ ст. / Л. В. Баженов // Третя Могилів-Подільська науково-краєзн. конф. : зб. матеріалів. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 105-115.
 68. Польська історична україністика ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний аспект та тенденції розвитку / Л. В. Баженов // ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – Т. 2. – С. 134-141.
 69. Польська преса в Україні між 1905 – 1917 роками / Л. В. Баженов // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. – Житомир : Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 111-113. – (Серія «Праці Житомир. науково-краєзн. т-ва дослідників Волині»).
 70. Польське населення Поділля і Південно-Східної Волині в дослідженнях зарубіжних і українських учених та краєзнавців ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. (23-24 червня 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 31-42.
 71. Про початки міграції євреїв на Поділля (в плані дискусії) / Л. В. Баженов // Науковий вісник «Меджибіж»: матеріали шостої науково-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України». – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2012. – Ч. 2. – С. 173-179.
 72. Революція 1905 – 1907 рр. на Поділлі: історичний погляд з порогу ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – Київ ; Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 23-28.
 73. Репресії проти етнічних поляків Волині – Житомирщини 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях / Л. В. Баженов // Поляки Волині: історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир: М. Г. Косенко, 2003. – Т. 30. – С. 34-41.
 74. Реформування краєзнавчого руху в Україні та розвиток історико-регіональних досліджень на Поділлі у 2007 – 2010 рр. / Л. В. Баженов // Матеріали ХІІІ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – С. 32-38.
 75. Селянське питання у польському повстанні 1831 року в Правобережній Україні / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – Т. 3(5). – С. 129-136
 76. Старосинявщина в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ – ХХ ст. / Л. В. Баженов // Пилявецька битва 1648 року в історії України : матеріали всеукр. науково-практ. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького, 22-24 вересня 1995 р. – Стара Синява : МП «Офсет», 1995. – С. 77-84.
 77. Творча спадщина Є. Й. Сіцінського в українській історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / Л. В. Баженов // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : зб. наук. праць за підсумками всеукр. науково-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – С. 11-17.
 78. Тисяча років української еміграції та участь в ній подолян / Л. В. Баженов // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матеріали міжнар. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 17-18 березня 2011 р.). – Хмельницький : Заколодний М. І., 2011. – С. 6-13.
 79. Товариство дослідників Волині: етапи історіографічного вивчення / Л. В. Баженов // Житомирщина на зламі тисячоліть : наук. зб. «Велика Волинь. Праці Житомир. науково-краєзн. т-ва дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – Т. 21. – С. 19-22.
 80. Фольклорно-етнологічні дослідження Поділля і Південно-Східної Волині за роки державної незалежності України (1991 – 2002 рр.) / Л. В. Баженов // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 8-14.
 81. Хроніка археологічних досліджень Кам’янеччини (80-ті роки ХІХ – середина 90-х років ХХ ст.) / Л. В. Баженов, О. Л. Баженов // Кам’янеччина в контексті історії Поділля : наук. зб. за матеріалами всеукр. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1997. – Т. 1. – 44-52.
 82. Центр дослідження історії Поділля: становлення і поступ (До 10-річчя створення) / Л. В. Баженов // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 1. – С. 4-75.
 83. Шлях України до Європи довжиною в тисячу років (за матеріалами Поділля) / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків : матеріали ІV міжнар. науково-практ. конф., 17-18 травня 2012 р. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. – С. 206-2-9.

ІІІ. Про Л. В. Баженова
(матеріал розміщено в зворотній хронологічній послідовності)

 1. Копилов С. А. Відомому керманичу краєзнавства на Хмельниччині Льву Васильвичу Баженову -70 / С. А. Копилов , В.А. Дубінський, В.С. Степанков // Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. - Кам'янець-Подільський, 2016. - Вип.9. - С.152-154. : фото.
 2. Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліограф. вид. / уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 79-93.
 3. Лідер наукової школи. (До 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с.
 4. Наукова школа професора Л. В. Баженова / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 15. – На пошану професора Баженова Л. В. – С. 7-16.
 5. Лев Васильович Баженов / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 3. – С. 27-40.
 6. Баженов Лев Васильевич // Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян : биобиблиограф. словарь. – New York : Noeman Ross Publishing Inc., 1993. – C. 64.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com