Закрити
фото
logo

 
Бібліотека українського воїна Збережи довкілля Щодо неприйнятності ідей федералізації України
Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library@ounb.km.ua
 
X

Пошук по сайту

Бібліотекарю

Актуальне


Управління культури, національностей, релігій та туризму
Хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського
Хмельницьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації
Інформаційний лист


Шановні колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у міжвідомчій науково-практичній конференції «Бібліотеки і місцеве самоврядування: практика, досвід та перспективи», яка відбудеться 27 вересня 2016 року в рамках VIII обласного Форуму бібліотекарів Хмельниччини.

Для обговорення на Конференції пропонуються наступні проблемно-тематичні напрямки:

 • стратегічні напрямки розвитку бібліотек області;
 • публічні бібліотеки Хмельниччини в сучасних соціально-економічних умовах;
 • організація діяльності бібліотек в умовах об’єднаних територіальних громад;
 • бібліотека, влада, громада: грані співпраці;
 • публічна бібліотека як центр:
  • доступу громадян до публічної інформації;
  • громадської активності;
  • вивчення та збереження історії громади;
  • спілкування;
  • культури на селі;
 • бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з особливими потребами;
 • історія становлення бібліотечної справи в області;

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування, бібліотечні працівники, представники професійних та громадських об`єднань.

Для участі у роботі конференції необхідно подати:

 • Заявку на участь та тексти доповідей і повідомлень до Конференції (обсягом не більше 4-х сторінок, з посиланням на джерела в кінці тексту) подавати не пізніше 01 вересня 2016 року.
 • Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Розміри полів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Звичайні та автоматичні переноси слів не допускаються. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва та справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см; інтервали між рядками –1,5 см; вирівнювання – по ширині. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений (тире з обох сторін відокремлюється пробілами). Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «». Усі ці параметри повинні бути однаковими впродовж усього тексту рукопису.
 • Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад, [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов'язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с.2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна співпадати з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подають посилання.
 • використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком посилання на них у тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати вимогам державних стандартів.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, дат, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Матеріали, надіслані на Конференцію (доповіді, повідомлення), будуть видані в електронному вигляді.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для включення до електронного видання.


Матеріали надсилати на адресу:

29013, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану 28, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Островського (оргкомітет конференції).

е-mail: library@ounb.km.ua (в темі «Конференція»)

Контактні телефони: (0382) т/ф.79-47-31, т.65-80-84, 79-56-40


 

Сайт розробив: Гриняк Олександр
завідуючий відділом інформаційних технологій
Хмельницької ОУНБ
e-mail: cooler.green@gmail.com